Categories
Artikkelit

Työllistämistuella saa vain hetken helpotuksen työttömyyteen

Joutsenon kunta perustaa myös Korvenkylään päivätoimintaryhmän.

SARI PULLINEN

Työmarkkinat ovat muuttuneet kahdessakymmenessä vuodessa niin paljon, että

Joutsenon kunnan työllistämissuunnitelman koonneen kanslistin Eija

Pakarisen mielestä siitä voisi kirjoittaa jonkinmoisen opuksen.

-·Työpaikkoja vain ei ole enää tarpeeksi, hän summaa.

Joutsenon kunta käyttää työllistämistoimiin tänä vuonna 767 378 euroa.

Tästä leijonanosan vie työllistäminen työllistämistuella, mihin kuluu

reilut 590 000 euroa. Summa ei ole viime vuosista noussut, vaikka

työttömyys pysyy korkeana.

-·Yhdeksän vuotta sitten kunta satsasi työllistämiseen yli miljoona euroa.

Mutta kun päästiin lamasta jaloilleen, työllistämisraha putosi, Pakarinen

muistaa.

Sittemmin työttömien määrä on jämähtänyt paikoilleen, pitkäaikaistyöttömien

osuus on kasvanut, ja samaa tahtia ovat kasvaneet paineet lisätä

työllistämistukityöpaikkoja. Uutta on luvassa sen verran, että

keskustaajaman Töpselin ja Pulpin Etapin kaltaisen päivätoiminnan

aloittamista on kaavailtu myös Korvenkylässä.

Ympyrä pyörii kuusi kuukautta

Alle 25-vuotiaiden nuortenkaan töihin pääsy ei ole helpottunut.

Työllistämistuella kunta pystyy järjestämään osa-aikaista työtä vuodessa

noin 70 henkilölle puoli vuotta kerrallaan, yleensä nuorten työpajoille tai

Jermuihin. Vain harvoin niistä seuraa jatkoa vapailla työmarkkinoilla.

-·Kyllä tämä on keinotekoista tekohengitystä, Pakarinen arvioi.

Osa-aikaisen työn palkka ei saata riittää elämiseen, joten toimeentulotukea

joutuu edelleen hakemaan.

-·Ympyrä pyörii vain kuusi kuukautta, ja taas palataan työttömyyteen.

Pakarinen kaipaa uusia työllistäjiä.

-·Yön unettomina tunteina sitä miettii, mistä Joutsenoon saisi työpaikkoja.

Kolmas sektori on kyllä työllistänyt kiitettävän aktiivisesti.

-·Huolestuttavaa on, että kuntaan ei palkata työntekijöitä, vaikka tarvetta

olisi, Pakarinen sanoo.

Sosiaalitoimen yksi haara

Tukityöllistäminen on työpaikan räätälöimistä. Pakarinen korostaa, että

työttömällä itselläänkin on vastuuta työpaikastaan, eikä vain oikeuksia.

-·Kun ensin tarpeeksi autetaan, ihmisen on sitten itse jo otettava vastuuta

elämästään. Tämä on vähän kuin yksi sosiaalitoimen haara, Pakarinen vertaa.

Kunnan hallintokunnilla olisi kyllä tekemätöntä työtä, mutta kunnan tarpeet

ja työttömät eivät kohtaa.

-·Jos meillä olisi vapaat kädet palkata työtön työnhakija, esimerkiksi

tietylle alalle aikova nuori, työntekijöitä esimerkiksi päiväkoteihin

löytyisi. Mutta työvoimatoimisto katsoo tukityöllistettyä valitessaan vain

työttömyyden kestoa, Pakarinen selvittää.

Pakarinen näkee epäkohtana senkin, että aktiiviset työttömät työnhakijat

putoavat työllistämistukiporukasta pois.

-·Herää kysymys, pitääkö syrjäytyä saadakseen työpaikan, Pakarinen kritisoi.

Sanaselityksiä

¤·Työllistämistuella työllistäminen: työvoimatoimiston osoittamien

työnhakijoiden työllistäminen. Työnantajalle maksetaan työllistämistukea.

¤·Päivätoiminta: työnsuunnittelijoiden johdolla tapahtuvaa kuntouttavaa

työtoimintaa, joka kehittää elämänhallintataitoja.

Kirjoittaja:
Sari Pullinen