Etelä-Karjalassa nuorten itsemurhat ovat harvinaisia

Kansanterveyslaitos pelkää, että Suomessa itsemurhat saattavat lisääntyä lähivuosina.

Itsemurhien määrässä Suomessa tehtiin ennätys vuonna 1990. Silloin 1 520

suomalaista päätti päivänsä ”oman käden kautta”, kuten sanonta kuuluu.

-·Sen jälkeen itsemurhien määrässä tultiin alaspäin kaikissa ikäluokissa

vuoteen 2000 asti, jolloin päästiin jo alle 1 200:n. Nyt tilanne on

pysähtynyt, mutta tänä vuonna on herännyt keskustelu siitä, onko alkamassa

taas uusi nousu, kertoo tutkimusprofessori Jouko Lönnqvist

Kansanterveyslaitokselta.

Suomi on itsemurhatilastoissa kansainvälistä kärkeä yhdessä Baltian maiden,

Venäjän ja Unkarin kanssa.

Oulun läänissä on tehty tutkimus, jonka mukaan siellä alle 20-vuotiaiden

naisten itsemurhien määrä on 1990-luvun alusta lähtien kolminkertaistunut.

Oulun seudulla paljon

nuorten itsemurhia

Oulun seudulla kaksi kolmasosaa nuorista itsemurhien tekijöistä on

koululaisia tai opiskelijoita. Aikaisemmin nuorten itsemurhat yhdistettiin

ensisijaisesti huumeiden ja alkoholin käyttöön ja työttömyyteen.

-·Valtakunnan tilastoissa nuorten itsemurhat eivät ole lisääntyneet, päin

vastoin. Toki paineita näyttää syntyvän kilpailuyhteiskunnassa, joka jakaa

nuoretkin kahteen tasoon: A- ja B-luokkiin, menestyjiin ja epäonnistujiin,

pohtii professori Lönnqvist.

Lönnqvist muistuttaa myös siitä, että alkoholin kulutus on ollut jatkuvassa

nousussa vuodesta 1995 lähtien. Aikaisempien tutkimusten mukaan se on

lisännyt alle keski-ikäisten miesten itsemurhien määrää Suomessa.

Tilastojen mukaan Suomessa nuorten miesten itsemurhat kolminkertaistuivat

1960-luvulta 1990-luvulle. Tälläkin hetkellä alle 25-vuotiaiden miesten

itsemurhien luku on Suomessa Euroopan korkein.

Oulun läänin kehitys lienee Suomessa poikkeus, sillä ainakaan

Etelä-Karjalassa nuorten itsemurhat eivät ole tällä hetkellä ongelmana.

Lappeenrannan seudulla

ei yhtään tapausta

-·Lappeenrannan seudulla oikeuslääkäri tutkii vuosittain noin 250

kuolemantapausta ja selvittää kuoleman syyn. Vuonna 2002 tilastoihin

merkittiin 21 itsemurhaa ja vuonna 2001 niitä oli 29. Tässä joukossa ei ole

yhtään nuorta henkilöä, tietää rikosylikomisario Tuomo Välimaa

Lappeenrannan poliisista.

Viime vuonna nuorin itsemurhan tehnyt oli 25-vuotias ja vuonna 2001 nuorin

oli 27-vuotias.

Poliisipäällikkö Aimo Rauma Imatran poliisista vahvistaa Etelä-Karjalan

tilanteen:

-·Ei nuorten itsemurhia kummoisesti ole. Joitakin tapauksia tulee viime

vuosilta mieleen. Lähinnä muistan yhden tapauksen, missä uhri ajoi autolla

moottoritietä ilmeisesti tahallisesti väärään suuntaan.

Oulun läänissä viime vuosilta nuorimmat itsemurhan tehneet ovat olleet

12-vuotiaita. Siellä selvityksen mukaan vakava masennus ja voimakkaat

ahdistuneisuushäiriöt ovat siirtyneet yhä nuorempiin ikäluokkiin.

Itsemurhayrityksiä

kymmenkertainen määrä

Itsemurhat liittyvät ensisijaisesti mielenterveysongelmiin. Yhtä

toteutunutta itsemurhaa kohti lasketaan olevan itsemurhayrityksiä

kymmenkertaisesti.

Noin 85 prosentissa itsemurhista mukana on alkoholin liikakäyttöä tai

masennusta tai molempia. Yli 90 prosentilla itsemurhaan päätyneistä on

tutkimusten mukaan ollut mielenterveysongelmia.

Etelä-Karjalassa ei ole nuorten itsemurhia, mutta pelko asiasta on

ajankohtainen. Itsemurhien yrityksiä on tiedossa.

-·Nuorten tarve mielenterveyspalveluihin on lisääntynyt hälyttävästi. Ennen

vanhaan mielenterveysongelmat alkoivat esiintyä vasta aikuisiällä, mutta

nyt ne koskevat akuutisti yhä nuorempia, jopa hyvin nuoria, sanoo

Lappeenrannan mielenterveysseuran puheenjohtaja, sairaalapastori Antero Aalto.

Mielenterveysseuran kriisipuhelimessa ja ongelmallisten tukitoiminnassa

nuorten ongelmat ovat Aallon mukaan lisääntyneet hälyttävästi.

Kirjoittaja:
Antti O. Arponen