Categories
Artikkelit

Yhdeksän Lappeenrannan arvorakennusta korjauslistalle

Huonokuntoiset talot tulisivat kuntoon kaupungin vuotuisella 500 000 euron satsauksella.

ANNE KOTIHARJU

Yhdeksän vanhaa Lappeenrannan kaupungin omistamaa arvorakennusta pääsi

korjaustarpeita miettineen työryhmän listalle. Ryhmä asetti talot vielä

tärkeysjärjestykseen, mietti kullekin käyttötarkoituksen ja antoi

kustannusarvion.

Linnoituksen punahirsirakennuksesta alkava lista päättyy Taikinamäen

kouluun, jonka perään jäi edelleen kysymysmerkki.

Vuoden 2009 loppuun mennessä olisi rakennukset korjattu, jos kaupunki

satsaisi vuosittain korjauksiin noin 500 000 euroa. Vuosittain toinen

puolimillinen toivotaan EU-rahana.

EU:n tavoite 2 -ohjelmakausi päättyy vuonna 2006. Sen aikana saatuja

EU-tukipäätöksiä voi toteuttaa vielä kolmen seuraavan vuoden aikana.

Lista syntyi helposti

Kaupunginjohtaja Markku Anderssonin asettama työryhmä luovutti raporttinsa

keskiviikkona. Työryhmän puheenjohtaja, kaupunginarkkitehti Seppo Aho

kertoo työryhmän löytäneen nimetyt kohteet helposti.

­·Listan kokoaminen ei ollut ongelma. Mukaan otettiin ne toisarvoisessa

käytössä olevat rakennukset, joiden korjaamistarve on akuutti.

Tärkeysjärjestys sen sijaan jonkin verran keskustelutti.

Ahon mukaan yksi raja kulki rakennusten edustamassa aikakaudessa.

Seuraavana listattavana joukkona löytyisi uudempaa rakennuskantaa kuten

Armilan yläasteen ja Kaukaan ala-asteen tyylikkäät, mutta rapistuneet koulut.

Paikallinen kulttuuriteko

Kaupungilta toivottu vuotuinen noin 500 000 euron satsaus ei ole aivan

vähäinen.

­·Tuloksena onkin sitten vuoteen 2009 mennessä kaupungin historiallisesti

arvokkaimman rakennusomaisuuden erittäin huomattava arvonnousu ja toisaalta

merkittävä paikallinen, jopa valtakunnallinen kulttuuriteko.

Raportti menee kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päättäjät ottavat aikanaan

kantaa vielä jokaiseen rakennukseen erikseen.

­·Jos kaupunki tämän listan toteuttaisi, olisi enää turha osoitella

kaupunkia, ettei se huolehdi arvorakennuksistaan.

Listauksen takana on aito huoli arvokkaasta rakennuskannasta.

­·Että riittävätkö rahat, kun tiedossa on tiukkeneva talous.

Suojelurakennuksia

Työryhmä mietti rakennuksille myös käyttötarkoitukset. Esimerkiksi

Tasihinin talossa käyttäjä muuttuisi.

­·On otettava huomioon sekin, että peruskorjauksen jälkeen peritään uutta

korkeampaa vuokraa. Sekin rajaa käyttäjiä.

Listaan kuuluvat Linnoituksen viisi rakennusta on suojeltu. Samoin Lappeen

pappilan pehtoorintalo. Tasihinin talo suojeltaneen kaavalla.

Taikinamäen koulun asemakaava ei edellytä suojelua. Rakennuksen

säilyttämisen ratkaisee kaupunginhallitus vielä tänä vuonna.

­·Työryhmä ei ottanut säilyttämiseen kantaa. Esimerkiksi itse en

säilyttämistä tuolla paikalla kannata, mutta museotoimenjohtaja Olli

Immonen taas kannattaa.

Ei kaupunki aivan toimettomana vanhojen rakennustensa kanssa ole ollut

tähänkään mennessä.

­·Ei meillä asiat huonosti ole, toki paremminkin voisi olla. Esimerkiksi

Lauritsalan kirjasto, Lauritsala-talo, Wolkoffin talo, Snellmanin

päiväkodin kortteli ja nyt Lönnrotin koulu uusine siipirakennuksineen

kertovat siitä, että huolta myös pidetään.

MARI MÄNNISTÖ

Kuvatekstit

Asunnoksi. Lappeen pappilan pehtoorin tuvan vuoro olisi vuonna 2007.

Pelivaraksi. Nykyisin Teatteri Peränurkan tilana olevan Linnoituksen

rakennuksen käyttö ratkeaa myöhemmin. Aiemmin on puhuttu mm. venäläisestä

ravintolasta.

Säilytetäänkö kuitenkaan? Taikinamäen koulu pääsi listalle, mutta työryhmä

jätti säilyttämisen arvioimisen kaupunginhallitukselle.

Säilytettävät rakennukset tärkeysjärjestyksessä

¤·Linnoituksen rakennus nro 56, Pokrovonaukio 3. Laura Korpikaivo-Tammisen

nimikkomuseoksi, majoitustilaksi sekä vuokrattaviksi työpajoiksi.

Kustannusarvio 728 000 euroa, toteutus alkaa 2003.

¤·Tasihinin talo, Kauppakatu 25. Käyttö: Etelä-Karjalan käsi- ja

taideteollisuusyhdistys ry:n Taito-työpajat, tekstiiliverstas,

yrityspalvelut ja puoti. Kust. 1 110 000 euroa, v. 2004.

¤·Linnoituksen rakennus 1 a, Kehruuhuoneenkuja 2. Sopii tutkimukseen,

tieteeseen tai taiteeseen pohjautuvalle yhteiskunnallisesti merkittävälle

yhteisölle tai yhdistykselle esimerkiksi Etelä-Karjalan instituutille.

Muutama huonetila kaupunginarkiston laajennukseen. Kust. 918 000 euroa, v.

2005.

¤·Linnoituksen urheilutalo, Kristiinankatu 20. Nykyinen toiminta eli

pallopelit ja liikunta voi jatkua kaupunginhallituksen periaatepäätöksen

mukaisesti. (Rakennuksen uudet siipiosat puretaan.) Kust. 1 215 000 euroa,

v. 2006.

¤·Pappilarakennus, Koulukatu 36 (musiikkiopiston pihalla). Käyttäjäksi

Lappeenrannan Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry, käyttö mahdollisesti

osittain myös vuokrattaviksi näyttely-, kokous- ja ateljeetiloiksi. Kust.

747 000 euroa, v. 2007.

¤·Lappeen pappilan pehtoorin asunto, Valtakatu 80. Asuntokäyttöön. Kust.

175 924 euroa, v. 2007.

¤·Linnoituksen rakennus nro 67, Vesiportinkuja (nykyisin teatteri

Peränurkka). Määrittelemätön käyttö, joka päätetään ennen vuotta 2008.

Vararakennus, joka kooltaan ja sijainniltaan sopii moneen tarkoitukseen ja

sijaitsee eräällä Linnoituksen parhaista paikoista. Kust. 680 000 euroa, v.

2008.

¤·Rakennus nro 86, Satamatie 6. Jää satamalaitoksen käyttöön työ-, varasto-

ja henkilöstötiloiksi. Kust. 783 240 euroa, v. 2008.

¤·Taikinamäen entinen koulu, Koulukatu 36. Jos rakennusta ei myydä

siirrettäväksi eikä sitä päätetä purkaa, se tulee peruskorjattuna musiikin

tai taiteen opetukseen sekä harrastus- ja näyttelytoimintaan. Kust. 638 000.

Työryhmä

¤·Kaupunginjohtajan asettama. Teki esityksen siitä, mitä ja missä

järjestyksessä kaupungin omistamia säilytettäviä rakennuksia saneerataan

EU-ohjelmakautena. Laati kunkin kohteen kustannusarviot, päätti

käyttötarkoituksen ja arvioi, mitä käyttötalousvaikutuksia hankkeilla olisi.

¤·Puheenjohtaja kaupunginarkkitehti Seppo Aho. Jäsenet: rakennustarkastaja

Klaus Pelkonen, museotoimenjohtaja Olli Immonen, kulttuuri- ja

vapaa-aikatoimen toimialajohtaja Heikki Timonen ja kaupunginsihteeri Juha

Willberg.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju