Lappeenrannassa laki ei tuo suuria muutoksia

ILKKA POHJALAINENYlikomisario Leo Peuha Lappeenrannan poliisista arvioi, ettei uusi

ILKKA POHJALAINEN

Ylikomisario Leo Peuha Lappeenrannan poliisista arvioi, ettei uusi

järjestyslaki aiheuta suuria muutoksia verrattuna järjestyssäännön

käytäntöihin. Poliisi tuskin suuntaa voimavarojaan koiranomistajien tai

puistokemistien kyttäämiseen. Sen sijaan yhteydenottoja saattaa tulla

kansalaisilta, jotka kertovat kanssaihmistensä käytöksestä.

Poliisilaitos jatkaa väkensä koulutusta uuden lain sisällöstä

työpaikkakoulutuksena vielä tiistaina. Laki antaa Peuhan arvion mukaan

poliisille lisää työkaluja. Siinä on selkeästi määritelty moitittava

toiminta, se nimetään ja sanktioidaan. Oletetaan myös, että ihmiset

tietävät lain sisällön ja sen rikkomisesta voidaan suoraan rapsauttaa sakko

tai rikesakko.

Poliisilla pitäisi silti olla ainakin aluksi ohjaava ja neuvova ote, ettei

ihan ensimmäiseksi sakoteta.

Peuhan mielestä on myös jännä piirre, että moitittavuus edellyttää

tahallista tekoa, kuten ”tahallista juomista” tai ”tahallista virtsaamista”

häiriötä aiheuttaen, joka edellyttää tietoisuutta siitä, että se on kiellettyä.

Riippuu

tilanteesta

Lain henki on se, että teon moitittavuus riippuu tilanteesta ja siitä,

miltä se näyttää valvojan silmissä. Valvojalla puolestaan pitäisi olla sama

käsitys asiasta kuin keskivertokansalaisella.

Uudessa laissa puhutaan esimerkiksi uhkaavasta käytöksestä. Tulkinta on

paljon sen varassa, kuinka uhkaavat eleet tai puheet tai käytös kulloinkin

koetaan. Valvonnassa painotetaan häiriön suhteen sitä, mikä on aika ja paikka.

Kun lakia valmisteltiin, eri poliisilaitoksilta kyseltiin, mitkä olivat

järjestyssääntöjen käytetyimmät pykälät. Ne olivat ryypiskely, virtsaaminen

ja koirien aiheuttama häiriö. Lappeenrannassa erityistapauksena on ollut

yöpyminen sataman pysäköintialueella matkailuajoneuvoissa. Siihen ei

järjestyslaki puutu, mutta siihen voidaan puuttua muun muassa

tieliikennelain kautta esimerkiksi liikennemerkkien lisäkilvillä rajoittaen.

­·Järjestyslaki säätää.järjestyksestä yleisillä paikoilla. Koirien äänekäs

ulvonta esimerkiksi kerrostaloissa taas näyttäisi menevän kotirauhan

rikkomisen kautta. Ennen se oli mainittu järjestyssäännöissä. Alkoholista

puhutaan, että sitä voisi nauttia esimerkiksi puistossa, ellei se vaikeuta

puiston muuta käyttöä. Kyse on jälleen siitä, kuinka kanssaihmiset käytöstä

sietävät. Mutta esimerkiksi lasten leikkipaikoille ei Peuhan mielestä ole

kaljoittelijoilla mitään asiaa, vaikka se muualla jossain määrin

sallittaisiinkin.

­·Järjestyslaki on rakennettu eri lainsäädäntöjen väliin silppusäkiksi.

Pitää aina miettiä, onko jossakin muussa laissa käsitelty asiaa, koska

järjestyslaki yleislakina syrjäytyy erityislainsäädännön tieltä.

Lainlaatijoiden olisi pitänyt tehdä tämä jo 30-­40 vuotta sitten, Peuha sanoo.

Kirjoittaja:
Ilkka Pohjalainen