Lastenhoidon Lappeenranta-lisää uhkaa budjettikirves

Lastenhoidon vaihtoehdot ja tukijärjestelmät: Lappeenrannan lasten kotihoidontuen kuntalisä ei näytä mahtuvan sosiaali- ja terveysbudjettiin.

PERTTU PARJANEN

Lappeenrannan kaupungin lasten kotihoidon Lappeenranta-lisä uhkaa pudota

pois ensi vuonna, jos sosiaali- ja terveysmenojen tiukka budjetti toteutuu.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on esittänyt, että tuki säilytettäisiin,

mutta kaikki riippuu viime kädessä valtuuston hyväksymästä budjetista.

Kuukausittainen tuki on saajalleen noin 143 euron suuruinen.

­·Siltähän se vaikuttaa, että Lappeenranta-lisä on vaarassa, Lappeenrannan

kaupungin sosiaali- ja terveysviraston päivähoitopalvelujen johtaja Eila

Äikäs vahvistaa.

­·Jostakin on karsittava, ja lisä on varmaankin listalla.

Lappeenranta-lisää on tähän asti maksettu sellaisille perheille tai

vanhemmille, jotka ovat pienituloisina mahtuneet Kelan hoitolisän piiriin.

­·Lappeenranta-lisää tällä hetkellä saavia on noin 250, Äikäs kertoo.

­·He ovat tietenkin kaikkein pienituloisimpia tuen saajia.

Painopistettä

perhepäivähoitoon

Äikäs kertoo, että kaupunki haluaisi perhepäivähoitajien ottavan entistä

suuremman kakun kaupungin päivähoidosta.

­·Perhepäivähoito on kaupungille edullisempi vaihtoehto kuin päiväkoti.

Ongelmana on vain, että sopivia perhepäivähoitajia ei ole tarjolla tarpeeksi.

­·Meidän palkkalistoillamme on 90 kunnallista perhepäivähoitajaa. Se on

vähemmän kuin koskaan, Äikäs harmittelee.

­·Parhaimmillaan heitä on ollut lähes 180, ja vielä viime aikoinakin

sellaiset 120-­130.

Äikkään mukaan erityisesti sijainti on ongelma.

­·Nekin tarjokkaat joita meillä on ollut, ovat olleet haja-asutusalueilta.

Sieltä ei oikein voi palkata, koska ei ole hoidettaviakaan.

Äikäs näkee yhtenä ratkaisuna myös yksityisen perhepäivähoidon.

Lappeenrannassa on tällä hetkellä noin 60 yksityistä perhepäivähoitajaa.

­·Tukien ansiosta se taitaa olla melkein huokein päivähoidon muoto kaupungille.

Päiväkodit

ahtaalla

Toistaiseksi Lappeenranta on pystynyt tarjoamaan kaikille tarvitsijoille

päivähoitopaikan tavalla tai toisella.

­·Olemme joutuneet pitämään lapsia ylipaikoilla. Paikka on kuitenkin

löytynyt kaikille tarvitsijoille vaadittavassa kahdessa viikossa.

Äikäs huolehtii henkilökunnan määrän riittämättömyyttä ja niitä paineita,

joissa päiväkodeissa joudutaan työskentelemään.

­·Pitkäaikaiset sijaisuudet saadaan täytettyä joten kuten, koska meillä on

aika hyvä sijaisreservi. Sen sijaan lyhyitä poissaoloja kuten

sairastumisista emme ole saaneet täytettyä niin hyvin kuin pitäisi.

Äikäs sanoo, että kaupungin rekrytointikielto puree heihinkin.

­·Olen yrittänyt sanoa työntekijöille, että jaksaisivat. Meillä sentään

tehdään päivävuoroa, mutta esimerkiksi sairaalat ajavat etusijalle, koska

siellä ei yksinkertaisesti voi jättää sairaita ihmisiä yksin jos joku jää

yövuorosta pois.

Äikäs myöntää, että asiakkaat ovat alkaneet antaa palautetta tilanteen takia.

­·Täytyy tunnustaa, että olemme saaneet joitakin puheluita vanhemmilta,

jotka ovat olleet huolissaan ja vihaisia lastensa turvallisuuden puolesta.

Ne ovat kuitenkin olleet yksittäistapauksia.

Lapsi hoidetaan kotona

YLEINEN KOTIHOIDON TUKI

¤ Perheessä oltava vähintään 1 alle 3-vuotias lapsi.

¤ Hoitorahaa maksetaan yhdestä alle 3-v. lapsesta 252,28 euroa/kk.

¤ Hoitorahaa maksetaan kustakin seuraavasta alle 3-v. lapsesta 84,09 euroa/kk.

¤ Alle oppivelvollisuusiän olevasta lapsesta 50,46 euroa/kk.

¤ Lisäksi maksetaan tulosidonnaista hoitolisää yhdestä lapsesta enintään

168,19 euroa/kk.

LAPPEENRANTA-LISÄ

¤ Maksetaan alle 3-v. lapsesta.

¤ Hoitajana äiti/isä.

¤ Äidin oltava ollut töissä 1 kk ajan välittömästi ennen äitiysloman alkua.

¤ Jos isä hoitaa, oltava ollut töissä 1 kk ajan välittömästi ennen lisän

maksun alkua.

¤ Perheen pitää saada Kelan kotihoidon tuen hoitolisää.

Lapsi hoidatetaan yksityisesti

YKSITYISEN HOIDON TUKI

¤ Maksetaan alle kouluikäisistä lapsista.

¤ Hoitorahaa jokaisesta lapsesta 117,73 euroa/kk.

¤ Tulosidonnaista hoitolisää jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta

enintään 134,55 euroa/kk.

¤ Hoito voi tapahtua joko omassa tai hoitajan kotona.

KUNTALISÄ

¤ Alle 3-v. lapsesta 117,73 euroa/kk.

¤ Yli 3-v. mutta alle oppivelvollisuusikäisestä lapsesta 84,09 euroa/kk.

Kunnallinen päivähoitopaikka

¤ Voi olla joko päiväkotipaikka tai perhepäivähoitopaikka.

¤ Maksu määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan prosenttiperusteisesti.

¤ Hoitomaksu enintään 200 euroa/kk nuorimmasta lapsesta.

¤ 180 euroa/kk seuraavasta lapsesta.

¤ Kukin sitä seuraava lapsi maksaa 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

¤ Esiopetus on maksutonta.

¤ Paikkaa on haettava 4 kuukautta ennen kuin haluaa hoidon alkavan.

Kirjoittaja:
Perttu Parjanen