Maanalaiset pysäköintilaitokset tukevat kävelykeskustaa

Pysäköinnin liikelaitostaminen ja rakennustehokkuuden lisääminen kulkevat käsi kädessä.

ANNE KOTIHARJU

Kävelypainotteisuuden lisääminen Lappeenrannan keskustassa ei kaadu

pysäköintiongelmiin, jos suunnitelmat maanalaisten pysäköintilaitosten

rakentamisesta toteutuvat. Pysäköintilaitosten rakentaminen kulkee tehdyn

selvityksen mukaan käsi kädessä rakennusoikeuden lisäämisen kanssa keskustassa.

Pysäköintilaitosten rakentaminen onnistuisi luomalla kaupunkiin

pysäköintiliikelaitos, jollaista tekninen johtaja Ensio Koikkalainen

esittää perustettavaksi ensi vuoden alusta lukien.

Viikko sitten valmistuneen pysäköinnin liikelaitostamisselvityksen mukaan

liikelaitos vastaisi rakentamis- ja käyttökustannuksistaan. Kaupungin

budjettirahaa ei tarvittaisi.Tuloja se saisi pysäköintimakuista ja myymällä

autopaikkoja kiinteistöille, jotka taas voisivat paikkojen ansiosta saada

lisärakennusoikeutta.

Cityn alle

ensimmäinen?

Ensimmäisen pysäköintilaitoksen sijaintia ei selvityksessä ole ratkaistu.

Kaikkein keskeisimmillä paikalla sijaitsee vaihtoehtotarjokkaista Lappeen

kirkon ja niin sanotun cityalueen alle kaavailtu.

­·Päällimmäisinä esillä on ollut tuon citypysäköinnin lisäksi myös

Kauppatorin alle sekä Vapaudenaukion alle tulevat, kertoo Koikkalainen.

Kauppatorin alle tulevaan olisi jo ajorampit valmiina. Hanke voisi liittyä

aiemmin esillä olleeseen Cumuluksen lisärakentamiseen. Vapaudenaukiolle

ajateltujen vanhusten palvelutalojen rakentaminen vaatisi maan alle menemistä.

Citykorttelin kehittämiseen on nyt taas paineita, mikä saattaa antaa potkua

cityn pysäköintilaitokselle.

Kaavoituspäällikkö Erkki Jouhkin mielestä cityn pysäköintilaitos on

tärkeysjärjestyksessä ensimmäinen.

­·Sitä paremmin sijoittuu tärkeysjärjestyksessä, mitä lähempänä on

keskustan ydintä. Nyt koko tuossa citykorttelissa on virinnyt tahtoa lähteä

toimiin. Alueelle tehtäneen kehittämissuunnitelma. Se olisi hyvä

lähtölaukaus pysäköintilaitokselle.

Kehittämissuunnitelmassa tarkasteltaisiin koko korttelia Koulukadulle asti.

Kaupunginvaltuusto on jo tehnyt periaatepäätöksen sadan paikan ostamisesta

linja-autoaseman monttuun tulevasta pysäköintilaitoksesta.

Toisi tilaa

lisärakentamiselle

Liikelaitoksen talouden yksi kulmakivi olisi kiinteistöille myytävät

rakennusoikeuksiin liittyvät pysäköintipaikat. Selvityksen mukaan

rakennusoikeuden lisääminen tekisi keskustaa vetovoimaisemmaksi.

Rakennusoikeutta voisi kasvattaa nykyisestään, kun pysäköintipaikat

järjestyisivät pysäköintilaitoksesta. Nyt rakentamisen esteenä on se, ettei

pysäköintiä saa sovitettua tonteille.

­·Nuo pysäköintipaikat tulisivat yleiseen käyttöön eli ne palvelisivat

liike-elämää, keskustassa asioivia ihmisiä, selvittää Koikkalainen.

Erkki Jouhki huomauttaa, että keskustan osayleiskaavassa käytiin jo läpi

tontti tontilta rakennusoikeuden lisäämismahdollisuudet.

­·Toki voi tästä eteenkinpäin miettiä tapaus kerrallaan, jos rakentamista

voisi vielä tehostaa. Rakennusoikeus ei kuitenkaan välttämättä ratkaise mitään.

­·Mitä enemmän uutta liiketilaa keskustaan tulee, sitä enemmän edellytetään

autopaikkoja. Ydinkeskustaan tuleva pysäköintilaitos avaisi tietä

mahdollisille kävelykaduille.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju