Olisiko Jaakkolan kirkko rakennettava uudestaan?

Kaupungin henkeä etsittiin viimeisessä esitelmäsunnuntaissa.

PERTTI VAHERKYLÄ

Vaikka purettua ei saada sellaisenaan takaisin, olisiko Jaakkolan kirkko

rakennettava uudestaan Lappeenrannan Satamatorille, kyseli kirjailija Aimo

Vuorinen esitelmässään sunnuntaina kaupunkikulttuurin tapahtumakuukauden

viimeisessä sunnuntaiesitelmätilaisuudessa.

Käydyissä puheenvuoroissa oltiin hyvinkin tämän rakennuksen

uudelleenrakentamisen kannalla.

Vuorinen piti satamatorin kohtaloa esimerkkinä siitä, mitä ei olisi saanut

tapahtua, kun vanhat kauppiastalot, kauppahalli ja niin sanottu Jaakkolan

kirkko purettiin. Torin käyttötarkoitus muuttui.

Niin monen vanhan rakennuksen käyttötarkoituskin monasti muuttuu, mutta

rakennukset eivät välttämättä ole sen takia purettavia. Aikaa myöten niille

löytyy uusi käyttötarkoitus, kuten on käynyt koko Lappeenrannan Linnoitukselle.

­·Rakennusmaan hinnan nousun odottelu antoi Linnoitukselle armonaikaa ja se

pelastui, hän totesi. Sille syntyi uusi käyttötarkoitus ja nykyään kaikki

pitävät sitä kaupungin ja maakunnan merkittävimpänä nähtävyytenä.

Ainoa rakennus minkä purkaminen sieltä ei vahingoittaisi nykyistä

kokonaisuutta olisi uusimman rakennuksen Radiotalon purku. Vuorinen

huomautti myös, että kaupungista voisi huoletta purkaa kymmenkunta uutta

kerrostaloa kaupunkikuvan siitä kärsimättä, mutta jos purettaisiin

raatihuone, Lappeen kirkko, Marian kirkko tai muuta vastaavaa,

hävitettäisiin Lappeenrannan omaleimaisuutta.

Aimo Vuorinen arvosteli myös Rakuunamäkeä, jossa Euroopan ainutlaatuinen

kasarmialue on menetetty.

Pahin aika hänen mielestään oli 1960-luku. Se oli vastuuttoman ja

ylimielisen kokeilun aikaa tasakattoineen. Silloin tuotettiin ikävää ja

rumaa kaupunkikuvaa ehkä väärinymmärretyn demokratiakäsityksen tuloksena.

Kaikille riitti samanlainen laatikko.

Vielä tänäänkin koetaan sen seurauksena epäluuloa uutta arkkitehtuuria kohtaan.

Elämä on

rakennusten välissä

Kaupungin henkeä etsivät myös perheneuvoja Matti J.Kuronen ja arkkitehti

Mikko Heikkilä.

Kuronen kelasi läpi Johanneksen ilmestyskirjan pohjalta Vähän-Aasian

kaupunkien henkeä päätyen Smyrman ja Pergamonin kautta Lappeenrantaan.

Kaupungin henki ei ole kiinni vain rahasta ja vallasta, vaan se muodostuu

elävien ja kuolleiden tarinoista, vanhoista ja uusista rakennuksista.

­·Mitkä arvot ohjaavat kaupungin kehittämistä ja kenen tarpeista on tullut

meidän arvojamme, hän kyseli ja totesi, että vähiin ovat jääneet ne paikat

joihin 40-syntynyt voi ripustaa kertomuksensa.

Heikkilä keskittyi esitelmässään siihen mitä on talojen välissä. Kaupunkien

elämä eletään kaduilla.

Hän vertaili sodassa tuhotun Freiburgin jälleenrakentamista ja

Lappeenrantaa. Freiburgilaiset halusivat rakentaa kaupunkinsa ennalleen

noudattaen vanhoja katulinjauksia ja korttelimuotoja. Modernin

kaupunkiyhteisön elementit tulivat kuitenkin mukaan.

Lappeenrannassa ei vanhaan rakennuskantaan suhtauduttu samoin kuin

Freiburgissa.

Kaupungin 30-luvun kaava pohjautui vielä entiseen, mutta 60-luvulla

arkkitehtikilpailun tuloksena syntyneessä kaavassa lähdettiin siitä, että

kaikki voidaan rakentaa uudestaan. Onneksi tätä liikennettä kahteen tasoon

ajavaa kaavaa ei ennätetty paljoa toteuttaa.

Heikkilä esitteli havaintokuvia Kauppa- ja Valtakadun kävelykatuajatuksista.

Epäilyihin mistä riittää kävelijöitä, hän totesi, että kun tehdään autoille

tilaa ne lisääntyvät, kun tehdään kävelijöille tilaa ne lisääntyvät. Hän

selosti myös tehtyä tutkimusta Kajaanin kävelykadun saamasta vastaanotosta.

Lappeenrannan

kohtalonhetket

­·Lappeenrannan kaupungin elämään on vaikuttanut kolme suurta kriisiä.

Ensimmäinen oli hattujen sota vuonna 1741 ja Lappeenrannan taistelu,

sitten vuoden 1918 jälkiselvittelyt ja jatkosota vuonna 1944, sanoi

sosiaalineuvos Mauno Forsman.

Hän kertoi vuoden 1944 kesäkuun päivistä, jolloin kaupungin kohtalo oli

vaakalaudalla työpalveluun määrätyn koulupojan näkemänä.

Ensimmäiset merkit vaikeista hetkistä tulivat 9. päivä kesäkuuta kun

ikäänkuin ukkonen oli jylissyt jossain kaukana. Koulupoika meni jylinää

ihmetellen työhönsä Karjalan Metsätuotteen talotehtaalle. Päivän aikana

tihkui tietoja vihollisen hyökkäyksestä, mutta virallisesti se sanottiin

torjutun.

Sitten näkyi kaupunkiin vaeltavan tien täydeltä evakkoja ja sotilaita. 10.

kesäkuuta tuli tietoja, että vihollinen on tehnyt läpimurron Valkeasaaressa.

Viipurin puolustuksen petettyä 20.6. oli tilanne Lappeenrannankin kannalta

hyvin vakava. Suomalaisten puolustusasemat Kivisillan takana olivat hetken

aikaa ilman miehitystä, mutta venäläiset jäivät juhlimaan Viipurin

valtausta niin, että suomalaisjoukot ehtivät paikoilleen.

Myöhemmässä vaiheessa Lappeenranta muistutti villin lännen kaupunkia kun

aseistautuneet joukoistaan eksyneet tai paenneet sotilaat täyttivät

kaupungin. Saimaan saariin pakenevat sotilaat veivät kaikki veneetkin

rannoilta.

Viimeinen uhka oli sodan lopussa, kun venäläisten kesken syntyi

erimielisyyttä edetäänkö Kymijoen linjalle asti vai hyväksytäänkö vuoden

1940 raja.

­·Onneksi Stalinin kanta vuoden 40-rajoista voitti kenraalien kannan,

totesi Forsman. Näin Lappeenrantakin pelastui.

ES-ARKISTO/EINO TAMMINEN

Kuvateksti

Kadonnut. Lappeenrannan Satamatorin, entisen kauppatorin kuvaan kuului

koristeellinen niin sanottu Jaakkolan kirkko. Siitä on jäljellä enää

satamassa olevan pyöreän kioskin rautaiset pylväät.

Kirjoittaja:
Pertti Vaherkylä