Categories
Artikkelit

Jääskestä on löytynyt kaksi Uudenkaupungin rauhan rajakiveä.

ETELÄ-SAIMAAKarjalankannakselta on löytynyt kesän aikana 36 esihistoriallisen ja –

ETELÄ-SAIMAA

Karjalankannakselta on löytynyt kesän aikana 36 esihistoriallisen ja

historiallisen ajan muinaisjäännöstä. Kohteet ovat löytyneet Lahden

kaupunginmuseon johtamissa Luovutetun Karjalan arkeologisissa tutkimuksissa.

Antrean ja Vuoksenrannan inventoinnissa löytyi yhteensä 14 kivikautista

kohdetta. Kahden viikon inventointi järjestettiin touko-kesäkuussa.

Antreasta löytyi kymmenen muinaisjäännöstä. Kuolemajärveltä löytyi kaksi

kohdetta sekä Jääskestä yksi ja Muolaasta yksi.

Jääsken inventoinnissa löytyi kahdeksan kohdetta. Viikon inventointi

järjestettiin kesäkuussa.

Jääskestä havaittiin kolme kivikautista löytöpaikkaa ja yksi asuinpaikka,

yksi rautakautinen asuinpaikka sekä yksi historiallisen ajan asuinpaikka.

Inventoinnissa löydettiin myös kaksi Uudenkaupungin rauhan (1721)

rajakiveä. Heinjoen ja Äyräpään inventoinnissa löytyi 14 kivikautista

asuinpaikkaa. Heinjoelle painottunut kahden viikon inventointi tehtiin

heinäkuussa.

Heinjoelta löytyi kaksitoista asuinpaikkaa ja Äyräpäästä kaksi

asuinpaikkaa. Inventoinnissa keskityttiin jääkauden jälkeisen

pioneerivaiheen asuinpaikkojen etsimiseen.

Kannaksen tutkimukset liittyvät Lahden kaupunginmuseon johtamaan

Vuoksenlaakson kulttuurimatkailureitti -nimiseen EU-hankkeeseen.

Hanketta ovat rahoittaneet EU:n aluekehitysrahasto, Etelä-Suomen

lääninhallitus, Lahden kaupunki, Lappeenrannan kaupunki, Jääski-seura sekä

Karjalan Vuoksi ry.

Projektia johtaa arkeologi Hannu Takala. Inventointeihin ovat osallistuneet

arkeologit Timo Jussila, Hannu Poutiainen ja Timo Sepänmaa.

Tutkimusten venäläisenä osapuolena on toiminut Pietarin aineellisen

kulttuurin historian instituutti. Venäjältä ovat osallistuneet arkeologit

Aleksanteri Saksa ja Sergei Lisitsin.

ES-ARKISTO/TIINA PASANEN

Kuvateksti

Jääsken jäännöksiä. Jääskestä on löytynyt yhdeksän muinaiskohdetta

touko-kesäkuussa. Kuvassa näkyy tutkimuksissa löytyneitä muinaisesineitä.

Kirjoittaja:
2003-10-13