Lappeenrannan huopatehtaan lähtölaskenta Pallossa alkanut

Kaupunki ei lähde suojelemaan rakennusta asemakaavalla.

HEIKKI SOPANEN

Vuosia jatkunut jahkailu entisen Lappeenrannan huopatehtaan kohtalosta on

päättymässä. Jos kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan lausunnon,

Pallossa sijaitsevan huopatehtaan 1901 valmistunutta rakennusta ei suojella

asemakaavalla vaan se voidaan purkaa.

Kaupunginhallitus on tehnyt rakennuksen purkupäätöksen jo keväällä 1999.

Huopatehtaan suojelua asemakaavalla on esittänyt Kaakkois-Suomen

ympäristökeskus, joka ei itse halunnut suojella rakennusta

rakennussuojelulain perusteella.

Kaupungiltakaan ei löydy suojeluintoa. Teknisen lautakunnan mielestä

kaupungin kannalta paras ratkaisu on saattaa huopatehtaan alue

rakennuskelpoiseksi tonttimaaksi sekä tontin rakentaminen voimassa olevan

asemakaavan mukaisesti.

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus lähettää lausunnon tiedoksi

ympäristökeskukselle, minkä jälkeen huopatehtaan kohtalon vuosia

kestäneelle viranomaiskäsittelylle voidaan panna piste.

Huopatehtaan tontteineen omistaa Lappeenrannan Yritystila Oy. Huopatehtaan

tontilla on voimassa kaava, joka sallii tontille kolmen asuin-liiketalon

rakentamisen.

Yritystilan toimitusjohtaja Markku Muhonen sanoo, että lautakunnan päätös

on järkevä, kun huomioidaan huopatehtaan kunto.

­·Rakennuksen kunto on tutkittu ja se on huono. Lisäksi sen sijainti on

sellainen, että mahdollinen kunnostus on vaikeaa ja käy hyvin kalliiksi.

Muhonen kertoo, että Yritystila on valmis myymään tontin

tehdasrakennuksineen, jos vain ostaja löytyy.

­·Emme suinkaan lähde suin päin purkamaan huopatehdasta. Jos joku on

kiinnostunut ostamaan ja säilyttämään rakennuksen, niin siitä vaan vanhaa

tehdasta kunnostamaan. Mutta helppoa ja halpaa kunnostus ei ole.

Muhonen arveleekin, että todennäköisemmin he yrittävät kaupitella

huopatehtaan kiinteistöä voimassa olevan kaavan pohjalta eli asuin- ja

liiketilatonttina.

­·Tosin tähän mennessä tonttia kohtaan ei ole ollut kiinnostusta.

Aikalisä kesti

yli neljä vuotta

Kaupunginhallitus päätti jo keväällä 1999 huopatehtaan purkamisesta, kun

tehtaassa toiminut yritys muutti Hyvinkäälle. Kaupunginhallituksen

päätöksen perusteluina olivat rakennuksen huono kunto ja mahdollisen

kunnostuksen kalleus.

Taustalla oli myös toive, että Yritystila saisi myytyä tontin

rakennusoikeuksineen jollekin rakennusliikkeelle. Tontti kaavoitettiin

asuin- ja liiketilatontiksi jo 1994.

Monet lappeenrantalaiset yhdistykset ja järjestöt vaativat

kaupunginhallituksen purkupäätöksen peruuttamista ja rakennuksen

kunnostamista. Rakennusta ehdoteltiin muun muassa käsityöläisten tiloiksi.

Lappeenrannan seudun vihreät teki vuoden 2000 alussa Kaakkois-Suomen

ympäristökeskukselle esityksen huopatehtaan suojelemiseksi rakennuslain

nojalla. Ympäristökeskus ei lämmennyt ajatukselle vaan ehdotti kaupungille

tammikuussa 2002 tehtaan suojelemista asemakaavalla.

Kaupungin kaavoituspäällikkö Erkki Jouhki on tullut johtopäätökseen, ettei

huopatehtaan rakennusten ja sitä kautta kaupungin teollisen perinteen

säilyttäminen kaavalla ole käytännössä mahdollista.

Kaupungin tekninen lautakunta on asettunut Jouhkin näkemyksen taakse.

Lautakunnan lausunnossa sanotaan, ettei huopatehtaan alueelle ole löydetty

taloudellisesti järkevää, uutta käyttöä eikä tontin asemakaavaa ole syytä

muuttaa.

Kaupunginhallitus tuskin lähtee muuttelemaan lautakunnan lausuntoa.

Lausunto tarkoittaa, ettei huopatehtaasta todennäköisesti tule myöskään

Lappeenrannan taidekoulujen yhteistä toimitilaa. Nuorisoteatteri, Sirkus

Tuikku ja bändikoulu ovat ehdottaneet yhdeksi tilan puutteensa ratkaisuksi,

että huopatehdas kunnostetaan EU-tuella koulujen käyttöön.

Rakennus tehtiin alunperin kaupungin sähkölaitokseksi vuonna 1901. Siinä

aloitti 1930-luvun alussa toimintansa Saimaan Huopatehdas Oy, ja rakennusta

laajennettiin jossain vaiheessa toisella tiilisellä kerroksella. Tehtaassa

tehtiin huopaa vuoteen 1999 saakka, minkä jälkeen se on ollut tyhjillään.

MIKA STRANDÉN

Kuvateksti

Joutaa purkaa pois. Lappeenrannan tekninen lautakunta ei halua suojella

Pallon huopatehdasta asemakaavalla. Jos kaupunginhallitus asettuu

lautakunnan kannalle, rakennus voidaan haluttaessa purkaa.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen