Uudet yritykset Savitaipaleen toiveissa

Kunnan sijainti on hyvä, samoin palvelut, kehuu kunnanjohtaja Veli Nummela.

HELENA SIPAKKO

Myös savitaipalelaiset miettivät, miten houkutella paikkakunnalle uusia

yrityksiä. Kunta aikoo tehdä elinkeinopoliittisen ohjelman talven aikana.

­·Jo nyt meillä on monenlaisia mahdollisuuksia avustaa yrityksiä, useaan

kuntaan verrattuna huomattavasti enemmän, toteaa kunnanjohtaja Veli Nummela

ja sanoo etuja ehkä maailman parhaimmiksi.

Työllistämispalkkio on eduista uusin. Se on räätälöity tälle ja ensi

vuodelle ja koskee perustettavia tai muuttavia yrityksiä, jotka

työllistävät paikkakuntalaisia. Yhdestä kokoaikaisesti palkatusta saa 2 500

euroa.

Toistaiseksi tarjous ei ole herättänyt isompaa mielenkiintoa, mutta asia on

vielä uusi. Savitaipale on markkinoinut yrittäjäystävällisyyttään

iltapäivälehdissä ja talousalan julkaisussa. Lokakuun puolivälissä alkanut

kampanjointi kestää kaksi kuukautta. Pienissä mainoksissa viitataan kunnan

nettisivuihin, joissa yrittämisestä kerrotaan lisää.

Tarkoitus on lisätä mielenkiintoa kuntaan. Vielä ei Nummela ole saanut

yhteydenottoja, mutta hän on toiveikas.

Yhteistyöhön

kannustetaan

Työllistämispalkkio on vain yksi etu. Yksittäiset yritykset voivat

saada tukea tuotekehitykseen, markkinointiin sekä yhteistyöhön toisen

yrittäjän kanssa.

­ Verkottuvia yrittäjiä me haluamme erityisesti kannustaa, sanoo Nummela.

Esimerkiksi yhdessä messuille menoon suhtaudutaan myönteisesti.

Koska yritykset ovat melko pieniä, usein kapasiteetti tulee vastaan, mutta

yhdessä tekemällä voidaan markkinoida suurempia kokonaisuuksia.

Paikalliset yritykset ovat jonkin verran käyttäneet tukia, joita Nummela

sanoo melko joustaviksi.

Tuotekehitystä on tuettu vuodesta 2001 noin 50 000 eurolla. Yrityksiä on

ollut kymmenkunta.

Vaikka kyse ei ole kovin suurista summista, Nummela uskoo rahan menevän

tarpeeseen, sillä yrityksillä voi olla vaikeuksia irrottaa omaa rahaa.

Savitaipaleella on noin sata toimivaa yritystä, jotka työllistävät tuhat

henkilöä. Huomattava osa on pieniä, muutaman työntekijän yrityksiä, ja

isoin työllistää reilun kolmekymmentä.

­·Meille kelpaisi useampi pienikin yritys. Nummelan mukaan kunnalla on

monta varteenotettavaa vahvuutta. Sijainti Lappeenrannan, Kouvolan ja

Mikkelin välisessä kolmiossa on hyvä. Myös palvelut pelaavat, ja

samanlaista tasoa ei jokaisessa kunnassa ole.

Vaikka kunta on joutunut sopeuttamaan toimintaansa ja etsimään säästöjä,

Nummela sanoo palvelutason säilyvän.

Kyse on toiminnan tehostamisesta, joka ei peruspalveluja vie.

Luonto on yksi valttikortti, puhtaat uimavedet ovat lähistöllä ja

harrastusmahdollisuuksia on paljon.

­·Ei uskoisikaan kuinka paljon täällä tapahtuu.

Uudesta asuntoalueesta, Paimensaaresta, ovat tontit menneet hyvin kaupaksi.

Päättäjiltä

halutaan linjaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi elinkeinotoiminnan kehittämisperiaatteet vuosi

sitten. Painopistealueita on kirjattu ja tukirajoja määritelty.

Mutta jos kyse on isoista työllistävistä yrityksistä, niin tukemisessa

voidaan Nummelan mukaan mennä pidemmälle vaikka hallin rakentamiseen lainaa

ottamalla.

Vahva painopiste on mekaaninen puuteollisuus. Toimivia yrityksiä on

useampi, ja jatkojalostettua puuta menee maailmalle. Niitä täydentämään

sopisi uutta yrittämistä. Teollisuusalueen laajennusosassa on tarjolla

tonttimaata ja kunnan rakentamassa puutavaran kuivaamossa olisi vapaata

käyttöaikaa.

Aivan uudenlaistakin yrittämistä voisi miettiä. Esimerkiksi hoiva-alaa ei

vielä ole täysin mielletty bisnekseksi. Ja mökkivaltaisessa kunnassa

kannattaisi kehittää lomalaisia tukevaa palvelua.

Elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnassa ovat mukana kunnanjohtajan

lisäksi valtuuston puheenjohtaja Pekka Hatakka sekä kunnanhallituksen

puheenjohtaja Sirpa Jukkara. Tämä osoittaa Nummelan mukaan sitä, että

kunnassa suhtaudutaan asiaan vakavasti.

Yrittäjät sekä maatalousyrittäjät, elinkeino- ja maaseutulautakunta sekä

osuuspankki nimeävät omat edustajansa, ja työryhmä kokoontuu pian.

Tavoitteena on, että huhtikuussa ohjelma olisi valmis ja valtuustolle

esiteltävissä.

HELENA SIPAKKO

Kuvatekstit

Teollisuusalueella. Savitaipaleen kunnan rakentamalla puutavaran

kuivaamolla on kysyntää, joskin käyttöaikaa vielä löytyy. Viereisellä

tontilla rakennetaan piensahaa, joka myös hyödyntää kuivaamoa.

Valtatien varrella. Rakentaminen on positiivinen signaali, ja kunnanjohtaja

Veli Nummela uskoo uuden huoltoaseman tukevan paikkakunnan palveluja.

Savitaipaleen kunnan tukimuotoja

¤·Työllistämispalkkio tänä tai ensi vuonna perustettavalle uudelle tai

kuntaan siirtyvälle yritykselle.

¤·Palkkion määrä 2 500 euroa kultakin kokoaikaiselta savitaipalelaisen

saamalta työpaikalta.

¤·Liiketoiminnan kehittämiseen tukea, yrityskohtainen avustus vuodessa jopa

7 000 euroa.

¤·Kotimaan markkinointiin liiketoiminnan kehittämisavustusta, enintään 30 %

kustannuksista.

¤·Viennin edistämiseen avustusta jopa 40 % kustannuksista.

Kirjoittaja:
Helena Sipakko