Epätietoisuus vuokrasopimuksesta rasittaa Saimaan kanavaa

Kanavan lämmittämistä Kaukaan lauhdevesillä tutkitaan.

EEVA SEDERHOLM

Saimaan kanavan tulevaisuus riippuu siitä, saadaanko pian päätös

vuokrasopimuksen jatkamisesta. Merkittävä kehittäminen on jäissä niin kauan

kuin asiasta on epätietoisuutta, kuvaa Järvi-Suomen Merenkulkupiirin

piiripäällikkö Aimo Heiskanen.

­·Suurten investointien kohdalla vallitsee tällä hetkellä pysähtyneisyyden

tila, ja siksi varmuus vuokrasopimuksen jatkumisesta tulisi saada

mahdollisimman pian, hän sanoo.

Heiskanen puhui maanantaina Saimaan kanavan tulevaisuutta koskevassa

keskustelutilaisuudessa Lappeerannan kaupungintalolla.

Kanavan vuokrasopimus päättyy vuonna 2013. Sopimuksen jatkamisesta

neuvottelee Venäjän kanavaltuutetun kanssa liikenneministeriön

kansliapäällikkö Juhani Korpela. Hän ei päässyt maanantain tilaisuuteen

muiden työtehtävien takia.

Valtuuskunnat tapaavat helmikuussa Viipurissa, ja niiden on määrä kohdata

neljä kertaa vuodessa. Tapaamista valmistelee neljä työryhmää. Heiskasen

mukaan kanavan lähtökohdat tulevaisuudelle ovat hyvät, mutta kaikki riippuu

sopimuksen uusimisesta.

­·Vasta se laukaisee muut asiat, kuten tarvittavat investoinnit,

ympärivuotisuuden ja myös sen, missä vaiheessa tulee tilaisuus laajentamiseen.

Talviliikennekokeilut

jatkuvat

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu Saimaan kanavan liikenteen saaminen

ympärivuotiseksi. Väylää ei ole rakennettu talviliikenteelle, ja nykyinen

toimintakausi on 9-­10 kuukautta olosuhteista riippuen.

Heiskasen mukaan nyt tutkitaan, voiko väylän pitää sulana teollisuuden

hukkalämmöllä. Lämmittämiseen tarvitaan niin suuri lämpömäärä, että varta

vasten sen tuottaminen ei ole kannattavaa. Kaavailujen mukaan Kaukaan

tehdasalueelta rakennettaisiin lauhdevesiputki.

­·Tällaisen investoinnin kustannus olisi noin 22 miljoonaa euroa, Heiskanen

kertoo

Lämmityksen toimivuutta kokeiltiin vuonna 2001, mutta leudon talven takia

ei juuri saatu uutta tietoa. Kokeiluja jatketaan vuoden 2004 aikana

mittauslaitteilla varustettujen alusten kera. Mittaukset edellyttävät

kuitenkin kunnollista pakkajaksoa.

Teollisuuden toiveita tilaisuudessa esitti Stora Enson Imatran tehtaiden

logistiikkapäällikkö Jari Lehtinen. Hänen mukaansa lisää tavarakuljetuksia

kanavalle houkuteltaisiin juuri ympärivuotisella liikennöinnillä. Tämä

lisäisi myös Baltiasta vesiteitse tulevaa raakapuutuontia.

Ympärivuotisuuden lisäksi metsäyhtiö haluaisi selvitystä mahdollisuuksista

siirtyä suurempaan laivakokoon. Tärkeimpänä Lehtinen pitää kuitenkin

yhteyden luotettavuutta, missä on hänen mukaansa parannettavaa. ­·Viimeksi

jouluaattona kuljetukset seisoivat kanavalla vuorokauden, kun käytössä ei

ollut murtoapua, hän valittaa.

Kanavan talviliikennöinti ei saa saimaannorppaa kuolemaan sukupuuttoon,

mutta kaikille vesireiteille levitessään se aiheuttaa lajille

ongelmia, totesi tilaisuudessa Metsähallituksen suojelubiologi Tero

Sipilä. Lajin nykyinen kanta on noin 250 hyljettä.

Sipilän mukaan väyläalueet eivät tehtyjen tutkimusten valossa näytä sopivan

norpan pesimiseen. Toisaalta liikkenneväylien käytöllä voi olla norpille

myös myönteisiä vaikutuksia, jos se tarkoittaa esimerkiksi meluisan

kelkkaharrastuksen vähenemistä.

Sipilän mielestä Saimaan kanavan talviliikennemuutokset antaisivat

kuitenkin aihetta Natura-selvitykseen, mikä tarkoittaa tutkimusta muutoksen

vaikutuksista. Hänen mukaansa muutossuunnitelmien ja Natura-ohjelman

välillä on ristiriita, joka tulee ratkaista.

ES-ARKISTO / SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Kylmää kyytiä. Ainakin teollisuuden mielestä Saimaan kanavan liikennöinti

pitäisi saada ympärivuotiseksi.

Kirjoittaja:
Eeva Sederholm