Kaukas jakoi jätevesistä kärsineet alueet

Lopulliset korvausehdotukset tehdään helmikuun jälkeen.

EEVA SEDERHOLM

UPM-Kymmenen tilaama selvitys viime kesän jätevesipäästöjen vahingoista on

valmistunut. Konsulttiyhtiö jakoi ympäristövahingosta kärsineet alueet

niiden kärsimän haitan voimakkuuden ja keston perusteella.

UPM esittää korvaustarjouksensa rantakiinteistöjen ja vesialueiden

omistajille jaon perusteella. Ennen tätä yhtiö odottaa kuitenkin vielä

oikeusasiantuntijan lausuntoa siitä, millaisia korvausten pitää

ympäristövahinkolain perusteella olla. Lausunnon odotetaan valmistuvan

helmikuun aikana.

­·Korvauksen suuruudesta emme vielä sano mitään, Kaukaan viestintäpäällikkö

Mariitta Stenbäck toteaa.

Selvityksessä määritellään 13 aluetta ympäristöhaitan suuruuden ja keston

mukaan. Sen mukaan korvaussumma ei riipu yksittäisen kiinteistön arvosta.

Rantakiinteistöjen yleinen hintataso otettiin kuitenkin huomioon

korvausmääriä arvioitaessa.

Kaivovedestä

ei korvauksia

UPM-Kymmene on lähettänyt 800 rannanomistajalle kirjeen korvausselvityksen

etenemisestä. Vastaanottajat on kerätty maarekisterin perusteella, joten

joukosta saattaa puuttua korvausta anoneita kesäasukkaita.

Korvausvaatimuksia UPM:lle esitti syksyllä noin 350 kiinteistöjen ja

vesialueiden omistajaa. Näille lähetetään myöhemmin tarjous haittojen

hyvittämisestä.

­·Lopullinen korvausesitys tulee heti sen jälkeen kun lisäselvitykset on

saatu, Stenbäck sanoo.

Vahinkoselvityksen toteutti vesi- ja ympäristöalan konsulttiyhtiö PSV – Maa

ja Vesi. Korvauksia arvioidessaan se huomioi, että alue on tavallisestikin

jätevesialuetta.

Selvityksen mukaan juomavesikaivoja koskeville korvausvaatimuksille ei ole

perusteita. Sen sijaan virkistyskäytön katsotaan häiriintyneen veden

tummumisen ja vaahtoamisen sekä epämiellyttävän hajun takia.

Onnettomuuden seurauksena myös veden happitilanne heikkeni ja vedessä oli

runsaasti fosforia, mikä lisäsi levien kasvua. Kuolleita kaloja oli

pahimmillaan kolmen kilometrin etäisyydellä jätevesien purkupaikasta.

Syyskuun puoliväliin mennessä tilanne oli selvityksen mukaan kaikilta osin

tavanomainen.

Konsulttiyhtiö käytti selvitykseen muun muassa korvaushakemuksia, Saimaan

Vesiensuojeluyhdistyksen tutkimuksia, Luode-yhtiön havaintoja sekä

talousvesikaivoista ja uimavedestä otettuja näytteitä.

Kirjoittaja:
Eeva Sederholm