Koulutettavat hammashoitajat ryhtyvät purkamaan hammaslääkärijonoja

Työnjaon kehittämishanke siirtäisi alle kuusivuotiaiden hoidon hammashoitajille.

ANNE KOTIHARJU

Etelä-Karjalan 11 kunnassa valmistaudutaan siirtämään ylikuormitettujen terveyskeskushammaslääkäreiden töitä hammashoitajille. Noin 40 hoitajaa saisi koulutuksen muun muassa terveystarkastuksiin, oikomishoidon toimiin, fluorauksiin, kivunhallintaan ja maitohampaiden väliaikaisiin paikkauksiin.

Alustavana tavoitteena on, että hoitajien voisivat vastata kakkien alle kuusivuotiaiden hammashoidon tarpeista.

Lappeenrannan ylihammaslääkäri Heikki Tuutti kertoo hankeen helpottavan aikuispotilaiden hoitoonpääsyä. Palvelut ovat ruuhkautuneet pahoin uuden lain myötä. Hoitoa pitäisi tarjota sitä haluaville terveydellisten tekijöiden perusteella.

­·Työnjaon tarvetta on Etelä-Karjalassa. Maakunnassa on aika kova pula hammaslääkäreistä. Kunnista vaikeinta lienee Lappeenrannassa, Imatralla, Joutsenossa, Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Ainoastaan Savitaipaleella on kaikki virat täynnä. Sielläkin tilanne muuttunee eläkkeelle siirtymisen myötä.

Syksyllä alkuun

ammattikorkeassa

Kansallisen terveydenhuoltohankkeen mukaisen kehittämishankkeen hakemus on jo lähtenyt lääninhallitukseen. Kuntien hyväksynnät omista rahoitusosuuksistaan vielä puuttuvat. Hankkeen kokonaiskustannus on 301 280 euroa, josta kuntien osuudeksi jää 150 640 euroa.

Lappeenrannan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti tiistai-iltana hyväksyä kaupungille tulevat 75 320 euron kustannukset. Tuutin mukaan kunnilta saataneen myönteiset päätökset. Lopullista valtion rahapäätöstä odotetaan kevättalvella.

Koulutus pääsisi käyntiin syksyllä ja reilun vuoden kuluttua valmistuisivat ensimmäiset koulutetut. Alkukoulutus, noin 18 päivää, annetaan ammattikorkeakoululle perustettavassa laboratoriossa. Taitoja sovelletaan vielä kentällä vastuuhenkilöiden valvonnassa. Kuntien oma rahoitus muodostuisikin henkilökunnan koulutuksen aikaisesta työpanoksesta.

Lappeenrannassa on jo annettu hoitajille pienimuotoista koulutusta. Ongelmana on ollut se, ettei ole ollut riittävästi hoitajia, joille siirtää tehtäviä.

­·Tilanne olisi jo huomattavasti parempi, jos saisimme ottaa sijaiset esimerkiksi äitiyslomalla tai osa-aikaeläkkeellä oleville.

Nuoria ei saa enää

suosia iän perusteella

Lappeenrannassa mutta ilmeisesti myös monessa muussa Etelä-Karjalan kunnassa joudutaan tarkistamaan käytäntöä, jonka mukaan alle 18-vuotiailla on annettu etuoikeus saada kunnallista hammashoitoa.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi hiljattain muistutuksen Kuopiolle, joka niinikään asetti potilaita jonoon esimerkiksi iän perusteella. Oikeusasiamiehen mukaan potilaita piti ottaa jonoon ainoastaan terveydellisin perustein; ikä ei ole peruste.

­·Joudumme valmistelemaan uuden linjauksen. Oikeusasiamiehen lausunto ei mielestäni sulje kokonaan pois ennaltaehkäiseviä toimia, koska nekin ovat lääketieteellisesti perusteltuja. Tässä mielessä nuoret ehkä voisivat jossain määrin olla etusijalla edelleen. Samoin mielestäni odottavat äidit pitää terveydellisinkin perustein asettaa edelleen etusijalle.

Myös oikomistarpeet on Tuutin mukaan hyvä havaita jo hyvissä ajoin, jolloin kokonaishoito tulee halvemmaksi.

Tällä hetkellä ei terve aikuinen juuri onnistu pääsemään Lappeenrannan terveyskeskuksen hammaslääkäriin.

­·Tutkitaan kyllä, mutta jos on vaikka pari-kolme alkavaa reikää, emme voi ottaa heti hoitoon. Pitää olla todella kiireellinen tapaus jonkun yleissairauden takia tai sen takia että koko suu on niin huonossa kunnossa.

Tuutti arvioi kokonaistilanteen olevan nyt parempi, kun kela-korvausta voivat saada kaikki.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju