Kunnallistekniikan määrärahoista yli puolet kaivetaan Imatrankoskelle

Osa Imatrankosken katuhankkeista joudutaan siirtämään tuleville vuosille rahojen niukkuuden vuoksi.

TENHO TIILIKAINEN

Imatrankosken keskustan kunnallistekniset työt syövät valtaosan Imatran

kaupungin kunnallistekniikkaan tälle vuodelle varatuista rahoista, eivätkä

rahat siltikään riitä kaikkien suunniteltujen töiden toteuttamiseen.

Imatrankosken keskustatöille on osoitettu 3,35 miljoonaa euroa

kunnallistekniikan kaikkiaan 6,3 miljoonan euron kokonaispotista. Lukuun

sisältyy Imatran Vedelle vesihuoltotöihin osoitettu 1,54 miljoonan määräraha.

Kaupunki maksaa Imatrankosken keskustaa rakentavalle NCC:lle

infrasopimuksen mukaisesti Olavinkadun pysäköintilaitoksen loppuosasta 0,7

sekä torin pintarakenteiden rakentamisesta 1,4 miljoonan

Myös Einonkatu, Olavinkatu ja Kallenkatu rakennetaan valmiiksi

valaistuksineen ja istutuksineen. Sen sijaan Helsingintien rakentaminen

siirtyy ja liikekeskukseen tulevan päivittäistavarakaupan huoltoliikenne

Helsingintieltä joudutaan hoitamaan tilapäisjärjestelyin.

Helsingintien kunnostussuunnitelmia aiotaan vielä tarkistaa ja

kunnostukselle pyritään löytämään aiempaa halvempia ratkaisuja esimerkiksi

kadun luokitusta alentamalla. Helsingintien ja Esterinkadun risteyksen

kiertoliittymän viimeistelytyöt siirtyvät nekin.

Vuoksenranta

rakentamiskuntoon

Uutena asuinalueena otetaan tänä vuonna käyttöön Imatrankosken ja

Pässiniemen yhdistävä Vuoksenranta, jonka kunnallistekniikkaan tarvitaan

700 000 euroa. Määrärahalla rakennetaan Vuoksenrannankatu ja Vuonankuja

liikennöitävään kuntoon vesihuoltoineen, jolloin Vuonankujan varrelta

varattujen tonttien rakentaminen voidaan käynnistää lupausten keväällä.

Huhtasen asuinalueen avaaminen siirtyy myöhäisemmäksi, Maijankadun

saneeraustyö ajoittuu ensi syksyyn. Saneerauksen kustannukset ovat 265 000 €.

Vanhoista asuinalueista ei pystytä rakentamaan valmiiksi muita kuin

Kriikunankuja, jonka päällystäminen ja sadevesien johtaminen tehdään kesällä.

Pääväylille

uutta pintaa

Kaupunki aikoo päällystää katujaan 500 000 eurolla. Määräraha riittää

siihen, että osa pääkatuverkon huonokuntoisemmista päällysteistä saadaan

korjattua. Tällaisia ovat muun muassa Paajalankatu, Karhumäenkatu,

Tainionkoskentie, Lappeentie, Sauramonkatu sekä Mansikkalan vanha silta.

Asuntokatuja ei määrärahan niukkuuden vuoksi pystytä päällystämään, eikä

uusia kevyen liikenteen raittihankkeita pystytä käynnistämään. Viime

mainittu asia ei oikein ollut lautakunnan mieleen, koska aikaisemmin on

tavoitteeksi asetettu, että ainakin yksi raitti pystyttäisiin rakentamaan

vuosittain.

Katuvalaistuksen saneeraamiseen osoitetaan 100 000 euroa joka käytetään

pääasiassa Meltolan alueen katuvaloverkoston saneeraamiseen.

Rakentajaksi Imatralle -ohjelman toteuttamiseen osoitetaan 100 000 euroa.

Ohjelman mukaisesti tontin vuokraajalle luvataan 20 prosenttia tontin

hinnasta pihatöihin. Tontteja varattiin viime vuonna kaikkiaan 51

kappaletta. Lisäksi vanhalta asuinalueelta tontin varanneille luvataan

puolet tontin hinnasta käytettäväksi alueen kehittämiseen.

Vesihuollon saneerauskohteina ovat Kultakatu­Poltinkuja sekä Raution

pohjavesialue. Ongelmana on se, ettei kohteille pystytä osoittamaan

katurahoitusta, joten alueen kadut jäävät korjaamatta.

ES-ARKISTO/SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Rahojen kätköpaikka. Imatran kaupungin kunnallistekniikkaan varatuista

määrärahoista valtaosa kuluu Imatrankosken keskustatöihin.

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen