Categories
Artikkelit

Lappeenranta siirtyy kartalle

Kaupungin työntekijöiden apuvälineenä on karttaan perustuva tietojärjestelmä, joka helpottaa asukkaiden palvelemista.

ETTI KANTOLA

Lappeenrannan tiedot siirtyvät kaupungin hallinnossa kartalle. Sisäisessä

käytössä on tietokonejärjestelmä Xcity. Se yhdistää ennen listoilla,

luetteloissa ja rekistereissä olleet asiat kuviin ja sijaintiin karttaan

perustuvan paikkatietojärjestelmän avulla.

Karttaan liitetään tarpeen mukaan tietoa esimerkiksi osoitteista,

kiinteistöistä ja niissä asuvista ihmisistä. Väestötietoista selviävät

esimerkiksi kaupunkilaisten osoitteet ja perheet. Asuinpaikasta tiedetään

tontin koko, omistus, rakennushistoria sekä jäljellä oleva ja käytetty

rakennusoikeus. Myös yrityksistä on omat tietonsa.

Järjestelmän ahkerimpiin käyttäjiin kuuluu kiinteistö- ja kaavoituspalvelun

väki. Xcityn kehittäjäyrityksen Teklan johtaja Kai Lehtinen kertoo, että

alkuperäinen kohderyhmä on tekninen puoli, mutta uusien sovellusten jälkeen

käyttäjäryhmää on helppo kasvattaa.

Lappeenrannan apulaisgeodeetti Kari Hartikainen odottaa käytön laajenevan

esimerkiksi koulu-, pelastus-, sosiaali- ja terveystoimeen.

Koulutoimi voisi vaikkapa tarkastella lasten asuinpaikkoja, suunnitella

kulkureittejä ja kartoittaa tulevien ekaluokkalaisten sijainnin.

Sosiaalitointa auttaisivat kootut osoitetiedot.

­·Tavoite on, että koko hallinto käyttäisi tätä.

Kartta-ajatteluun

ei ole totuttu

Järjestelmä perustietoineen on olemassa ja teknisen palvelun käytössä.

Sijoitetut rahat palautuvat sitä paremmin, mitä useampi järjestelmää käyttää.

Kartalle sijoitetulla tiedolla on monia käyttömahdollisuuksia, mutta se

vaatii muutosta ajattelussa. Työntekijöiltä uudistukset vaativat aikaa ja

kärsivällisyyttä.

­·Palveluita on aika sortimentti. Vaatii työtä, että ne viilataan käyttöön,

Hartikainen kuvaa tilannetta.

Osalle työntekijöistä kartta-ajattelu on vierasta, ja muutosvastarintaakin on.

­·Pitää markkinoida ja herätellä ihmisiä asioiden uudenlaiseen

tarkasteluun, Lehtinen sanoo.

Esimerkkinä karttaan sidotun tiedon hyödyistä hän väläyttää terveyspuolen

mahdollisuuden seurata hoitojen onnistumista alueellisesti.

­·Kartta on alusta, jolla käsitellään asioita. Se ei ole vielä kovin hyvin

juurtunut tietoisuuteen, Hartikainen miettii.

Yleisö näkee

vain pienen osan

Suuri osa Xcityn aineistosta pysyy hallinnon sisäisenä jo tietosuojan

vuoksi. Ulospäin näkyvin palvelu on Lappeenrannan kotisivujen kautta

löytyvä kaupungin kartta ilmakuvineen ja bussireitteineen sekä koko

maakunnan kartta korkeuseroineen ja retkeilyreitteineen. Julkaistavaa on

silti enemmän.

­·Kaavoitus kiinnostaa kaupunkilaisia. Kaavat voisi laittaa internetiin.

Asukas saisi kotonaan merkitä karttaan kohdan, joka on hänen mielestään

väärin ja lähettää palautetta, Hartikainen suunnittelee.

Hän esittää, että rakennuslupa-asiointia siirrettäisiin osin verkkoon, jos

kaupunkilaiset sitä toivovat. Rakentajan mieli kevenisi, jos viranomainen

kirjaisi taskutietokoneellaan katselmustiedot rekisteriin jo tontilla ja

asiointi vähenisi.

Työntekijöille

enemmän tietoa

Tietojärjestelmä ei anna uutta tietoa, mutta tuo sen saataville.

Mittausteknikko Janne Villanen antaa esimerkin kartoista. Ennen vanhat

arkit etsittiin arkistosta tarvittaessa. Seuraava vaihe oli tietojen

päivittäminen tietokoneella ja lehden tulostaminen. Nykyään työntekijä

selaa värikarttaa näytöllään ja tietää, että se on ajantasainen.

Samalla yksittäisen työntekijän saama tieto lisääntyy.

­·Jos ajatellaan, että ennen järjestelmää kartta-aineistoa pääsi

tarkastelemaan pieni joukko teknisen puolen työntekijöitä, nyt määrä on

moninkertaistunut, Lehtinen muistuttaa.

Pieniä virheitä järjestelmästä on alkuun ollut, mutta Villasen mukaan

työntekijät ovat pääosin tyytyväisiä ja pitävät käytäntöä aiempaa parempana.

SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Asiantuntija-apua. Teklan ohjelmistoasiantuntija Eijamari Pietikäinen

esitteli liikennesuunnittelun avuksi tehtyä tietokoneohjelmaa Teklan

käyttäjäpäivillä Lappeenrannassa.

Kirjoittaja:
Etti Kantola