Categories
Artikkelit

Laroxin liikevoitto nousi neljään miljoonaan euroon

Kannattavuuden paraneminen johtuu onnistuneista tehostamistoimenpiteistä.

MARTTI HYTTI

Lappeenrantalainen Larox Oyj:n viime vuoden tulos on selvästi odotettua

parempi. Yhtiön liikevoitto on ennakkotietojen mukaan noin neljä miljoonaa

euroa eli kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

Myös yhtiön liikevaihto kehittyi ennakoitua paremmin. Konsernin viime

vuoden liikevaihto on 56 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna 59

miljoonaa euroa.

Yritys joutui aikaistamaan tulostiedotettaan pörssissä, kun liikevaihto ja

tulos olivat selvästi paremmat kuin vielä viime syksynä ennakoitiin. Tarkat

tulostiedot yhtiö kertoo 16. helmikuuta.

Toimitusjohtaja Toivo Matti Karppanen korosti, että liikevaihdon ennakoitua

suurempi kasvu johtui myynnin onnistumisesta.

­·Myynti sujui loppuvuodesta odotettua paremmin. Lisäksi teimme

hyvähintaisia kauppoja.

Tuloksen paraneminen johtui hänen mukaansa katetason paranemisesta ja

onnistuneista tehostamistoimenpiteistä.

­·Teimme viime vuonna aika paljon töitä tuotekustannusten alentamiseksi ja

tehokkuuden lisäämiseksi. Koko henkilöstölle kuuluu kiitos siitä, että

onnistuimme kustannussäästöissä.

Karppanen arvioi, että yhtiön näkymät kuluvalle vuodelle ovat hieman

heikommat kuin viime syksynä.

­·Olin viime elo-syyskuussa toiveikkaampi kuluvan vuoden suhteen kuin tällä

hetkellä. Maailmantalouden toipuminen ei ole edennyt niin hyvin kuin

muutama kuukausi siten kuvittelin.

­·Pahin on varmasti takana, mutta kysyntä ei ole piristynyt niin

raivokkaasti kuin ajattelin. Näyttää toki positiiviselta, mutta silti on

edelleen epävarmuutta ilmassa.

Oman ongelmansa muodostaa hänen mukaansa euron korkea kurssi.

­·Kallis euro vaikeuttaa kauppaa siellä, missä käymme kauppaa dollareilla

eli lähinnä Amerikassa.

Karppanen kertoi, että yhtiön tilauskanta on hieman parempi kuin viime

vuoden vastaavana aikana.

­·Tilauskanta on kuitenkin edelleen normaalia alhaisempi.

Liiketoimintakauppaa

sulatellaan

Outokummulta ostetun liiketoiminnan haltuunotto on hänen mukaansa sujunut

suunnitelmien mukaan.

­·Sulautuminen vie toki oman aikansa. Sekin on myönteistä, että porukka

tekee töitä innostuneessa ilmapiirissä.

Larox teki historiansa suurimman liiketoimintakaupan ennen joulua ostamalla

Outokumpu Technology·-liiketoimintaan kuuluvan suodatinliiketoiminnan 31

miljoonalla eurolla.

Laroxin ja Outokummulta ostetuiden yksiköiden yhteenlasketun liikevaihdon

arvioidaan nousevan tänä vuonna yli 100 miljoonaan euroon eli lähes

kaksinkertaiseksi Laroxin viime vuoden liikevaihtoon verrattuna.

Kaupan myötä Laroxin henkilöstömäärä kasvoi 280:sta 460:een.

Yhtiö joutui antamaan pörssille ennakkotiedot, kun yritys ennusti syyskuun

osavuosikatsauksessaan syyskuussa, että liikevaihto jää hieman yli 50

miljoonaan euroon ja liikevoitto hieman yli kolme miljoonaan euroon.

Pörssisääntöjen mukaan uusi tulostieto on annettava, mikäli tulos poikkeaa

kymmenen prosenttia parempaan tai huonompaan suuntaan ennakoidusta. Yhtiö

täytti näin pörssivelvollisuudet antamalla ennakkotiedon tuloksestaan.

ES-ARKISTO/PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Tuotanto tehostunut. Laroxin automaattisia painesuodattimia menee kaikkiin

maanosiin. Paine- ja kirkastussuodattimia hyödynnetään pääosin kaivos- ja

metallurgisen sekä kemianteollisuuden sovelluksissa.

Kirjoittaja:
Martti Hytti