Categories
Artikkelit

Rakenteet rutisevat Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimessa

Hoivakodin ja päiväkotien lakkautuksia ja muita säästöjä paikkaa tukku kehittämishankkeita.

ANNE KOTIHARJU

Vanhusten hoivakodin sekä kolmen päiväkodin lakkauttaminen ja sijaisten vähentäminen ovat osa sitä keinoarsenaalia, jolla Lappeenrannan sosiaali- ja terveystoimi pienentää nykyisiä menojaan.

Vastapainoksi aloitetaan tukku kehittämishankkeita. Niillä yritetään saada palvelut tuotettua entistä tehokkaammin ja edullisemmin.

Toimialajohtaja Kari Korhonen luonnehtii lautakunnan tiistai-iltana hyväksymää käyttösuunnitelmaa ”hyvinkin vahvasti rakennemuutosbudjetiksi”.

­·Leikataan paljon vanhaa, mutta uutta hyvää on myös tulossa. On tarkoitus lisätä tehostettua palveluasumista, ostaa päivystystä, lisätä lääkäripalveluita.

Vaikka toimialalla on tänä vuonna käytettävissään yhtä paljon rahaa, noin 119 miljoonaa euroa, kuin mitä viime vuonna meni, joudutaan tehokkuutta hakemaan kovalla kädellä. Lautakunta oli itse esittänyt menoiksi 121,1 miljoonaa euroa.

­·Budjetti on tosi tiukka, tiukempi kuin koskaan. Kutistettavaa jää pyöreästi kuutisen miljoona euroa verrattuna siihen, mikä oli viime vuoden toteutuma Kyllä se näkyy varmasti palvelutuotannossakin. Minimirajoilla mennään.

Viime vuonna toimiala ylitti budjettinsa jo kolmatta kertaa peräjälkeen. 114 miljoonan euron sijaan meni 119 euroa lähinnä lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon odotettua suurempien menojen takia.

Entinen ei riitä

Korhonen perustelee, miksei viime vuonna mennyt rahamäärä riitä tänä vuonna ainakaan entiseen tapaan käytettynä.

­·Lisämenona tälle vuodelle on 1,7 miljoonan euron palkankorotukset. Sairaanhoitopiirin maksuosuutta kasvatettiin kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi toimialan käyttömenoihin, tuohon 119 miljoonaan euroon, sisältyvät saadut kehittämis- ja rakennemuutosrahat, noin kaksi miljoonaa euroa.

Nyt toimiala alkaa välittömästi ajamaan sisään uusia toimintamalleja, joita varten kaupunginvaltuusto korvamerkityt kehittämisrahansa antoi.

­·Pakko keksiä uusia toimintamalleja, koska entisillä ei olisi pärjätty mitenkään.

Parin vuoden takaisen Stakesin raportin pohjalta käynnistellyt projektit saavat nyt vauhtia.

35 sijaista pois

Sijaisten määrä vähenee 35:llä. Viime syyskaudella sijaisten määrää oli jo karsittu reilusti noin sataan. Korhosen mukaan sijaisten vähentäminen ei näy henkilöstön kokonaismäärässä.

­·Syyskaudella saatiin vakinaistettua 35 virkaa. Nyt vastaavasti poistetaan vastaava määrä sijaisista.

Kaikille karsinnoille ja lakkauttamisille ei ole ainakaan vielä tarjota korvaavaa palvelua. ­·Hoivakotiasiassa heti kun lautakunta tekee päätöksen, lähdemme kilpailuttamaan palveluasumista. Avopuolen paikkoja tulee tilalle enemmän, mitä laitospaikkoja lähtee.

Kolmen päiväkodin lakkauttaminen perustuu myös lasten määrän vähenemiseen.

­·60 paikkaa vähenee ja niin on vähentynyt ikäluokkakin.

Säästöjä ja kehittämistoimia

¤·Sijaisten määrä mm. vanhuspalveluissa ja päivähoidossa vähenee 35:llä.

¤·Vanhusten palveluissa siivouskustannuksia alennetaan, haetaan minimitaso.

¤·Mäntylän hoivakoti lakkautetaan 1.7.

¤·Laajennetaan tehostettua asumispalvelua ja hankitaan uusia dementiapaikkoja.

¤·Toteutetaan jononhallintaprojekti ja tehostetaan kotiutusta.

¤·Päihdehuollon ostopalvelut vähenevät.

¤·Mielenterveyspalveluissa jatketaan Silta-hanketta, vahvistetaan kuntouttavaa toimintaa.

¤·Tirilän, Saimaan ja Kivisalmen päiväkodit suljetaan syksyllä.

¤·Käynnistetään leikkitoiminta.

¤·Vahvistetaan lastenhuollon avohuollon palveluja ja toteutetaan huostaanottojen ehkäisyprojekti.

¤·Käynnistetään lastensuojelun sijaishuollon kehittämishanke.

¤·Avoimien lääkärinvirkojen hoito ulkoistetaan.

¤·Perusterveydenhuollon yöpäivystys ulkoistetaan.

¤·Aloitetaan kehitysvammapoliklinikka supistettuna.

¤·Virostako lääkäreitä -projekti.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju