Categories
Artikkelit

Tulevaisuuden tehdasta laajennetaan merkittävästi

Uusissa tiloissa tehdään tutkimusta ja valmistetaan erikoissähkömoottoreita.

MARTTI HYTTI

Teknologiakeskus Kareltek Oy:n yhteydessä toimivaa Tulevaisuuden tehdasta laajennetaan merkittävästi. Liki tuhannen neliön halliin sijoittuu sekä tutkimus- että yritystoimintaa. Laajennus tuo kymmenkunta uutta työpaikkaa.

Laajennuksen rakennuttaa ja omistaa Teknologiakeskus Kareltek, joka vuokraa uudet tilat Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, VTT:lle ja Rotatek Finland Oy:lle. Rakennusinvestoinnin hinta on 1,0­1,2 miljoonaa euroa. Laajennus valmistuu elokuun loppuun mennessä.

Pörssiyhtiö Vacon Oyj:n pääosin omistama Rotatek Finland on tähän asti toiminut ahtaissa tiloissa Kareltekin E-rakennuksessa. Laajennuksen myötä yritys aikoo moninkertaistaa tuotantonsa.

Kareltekin toimitusjohtaja Marjut Hannelin vakuuttaa, että laajennus merkitsee Tulevaisuuden tehtaalle uutta päänavausta.

­·Tähän asti Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja VTT:n yhteinen laser- ja ohutlevytyöstön laboratorio on keskittynyt tutkimukseen. Puolet uusista tiloista on varattu tuotantotiloiksi.

Hän iloitsee laajennuksesta, joka on Kareltekin yhdeksäs rakennusvaihe.

­·Tällä laajennuksella on kaksinkertainen merkitys Kareltekille. Jo lisärakentaminen sinänsä kertoo talouden elpymisestä sekä Skinnarilan kampusalueen kasvutarpeesta. Vähintään yhtä tärkeää on saada alueelle lisää tuotannollista toimintaa ja sitä kautta uusia työpaikkoja.

­·Näin Kareltekin tärkein tehtävä luoda osaamisesta kannattavaa liiketoimintaa toteutuu myös konkreettisesti, kun yhä useammat alueella olevat osaajat saavat hyödyntää taitojaan omassa maakunnassa.

Hanke lähti hänen mukaansa liikkeelle marraskuussa Rotatek Finlandin ja tutkimuslaboratorion laajennustarpeista.

­·Emme tee riski-investointeja. Vasta kun yli 70 prosenttia suunnitelluista tiloista on varattu ja rahoitus järjestetty, lähdemme rakentamaan lisätilaa.

Hannelin korostaa, että LTY:n ja VTT:n välisellä yhteistyöllä on suuri merkitys alueelle.

­·Molempien yhteisenä tavoitteena on edistää Lappeenrannan seudun yritysten menestystä ja kehittää alueen elinkeinorakennetta lisäämällä yhteistyötä alueen yritysten kanssa tuotteiden, tuotantomenetelmien ja tuotantoverkostojen kehittämiseksi.

Professori Jukka Martikainen painottaa, että laajennuksen ansiosta LTY:n ja VTT:n tutkimustoiminta laajenee.

­·Osallistumme kansainvälisesti rahoitettuun tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään fuusioreaktorin valmistusta ja robottitekniikan kehittämistä. Tavoitteena on kehittää entistä tehokkaampia hitsausrobotteja ja laajentaa laserin käyttömuotoja.

Rotatek panostaa

huippuosaamiseen

Rotatek Finlandin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Mäkisen mukaan yrityksen tarkoitus on laajentaa voimakkaasti erikoissähkömoottoreiden valmistusta.

­·Uudet toimitilat Tulevaisuuden tehtaan yhteydessä tarvitaan suunnitellun kasvun toteuttamiseksi.

Hän kertoo, että massiiviroottoritekniikkaan perustuvat suurnopeusmoottorit ja kestomagneettimoottorit edustavat uutta tekniikkaa.

­·Niiden tekniikka perustuu lappeenrantalaiseen huippuosaamiseen ja Vaconin vahvaan markkina-asemaan sähkökäytöissä.

Erikoissähkömoottoreiden valmistus tehdään alihankintana. Valintakriteereinä ovat laatu, hinta ja toimituskyky. Yhtiö tekee paljon yhteistyötä eteläkarjalaisten yritysten kanssa, mikä osaltaan parantaa alueen työllisyyttä ja hyvinvointia.

Rotatek Finland Oy:n toimialana on erikoissähkömoottoreiden, generaattoreiden ja käyttöjärjestelmien suunnittelu, kokoonpano ja testaus. Pääasiakasryhmän muodostavat kansainvälisesti toimivat laitevalmistajat, kuten Fläkt Woods ja Ecopump.

Suurnopeustekniikkaan perustuvat erikoissähkömoottorit ovat lyömässä itsensä lopullisesti läpi. Rotatekin tärkeimmät tuotteet ovat tällä hetkellä suurnopeustekniikalla toimivat pumput ja puhaltimet paperitehtaisiin sekä ilmastuslaitteet jätevesialtaisiin. Hitaita moottoreita valmistetaan tuuli- ja vesivoimaloihin sekä kuljettimiin ja hissinnostokoneisiin.

Rotatek on toiminut Lappeenrannassa jo vuodesta 1996 alkaen. Vuonna 2001 Vacon osti yrityksen. Tällä hetkellä noin 89 prosenttia yrityksestä omistavat Vacon ja Power Fund I. Loput osakkeista kuuluvat yksityisille sijoittajille.

Teknologiakeskus Kareltek ei ole kärsinyt merkittävästi suhdannetaantumasta ja teknologia-alan ongelmista. Parin viime vuoden aikana muutama yritys on lopettanut toimintansa tai supistanut henkilökuntaansa. Vastaavasti monet yritykset ovat samaan aikaan laajentaneet toimintaansa.

Kareltekissa toimii tällä hetkellä 84 yritystä ja tutkimusyksikköä, joiden palkkalistoilla on noin 750 työntekijää. Toimitilojen käyttöaste on yli 90 prosenttia.

SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Laserila saa ihmeitä aikaan. Laser- ja sädetyöstön käyttömahdollisuudet ovat laajentuneet jatkuvasti. Laboratorioinsinööri Timo Kankala on valmistanut levytyökeskuksessa Suomen kartan.

Kirjoittaja:
Martti Hytti