Categories
Artikkelit

Uukuniemen valtuusto hylkäsi kansanäänestyksen kuntaliitoksesta

Vapaamuotoinen kysely sai enemmän kannatusta, mutta ei riittävästi.

HELINÄ LEMINEN

Uukuniemen kunnanvaltuusto istui eilen täysimääräisenä, vaikka 17

valtuutetun mukaan saaminen teetätti töitä. Paikkakunnalta

tammikuussa pois muuttaneelle Aulis Nousiaiselle (kesk.)piti samassa

kokouksessa myöntää kiireesti ero, että toinen mies pääsi virallisesti

äänestyksiin mukaan.

Nousiaisen tilalle valtuustoon nousi Juhani Manula, joka joutui olemaan

tästä kokouksesta poissa sairauden takia. Ensimmäisellä varamiehellä, Oiva

Bergillä oli työeste, joten toinen vara Jouko Joronen istui äänestämässä.

Uukuniemi 2000 -ryhmän poliisimies Harri Kylliäinen oli töissä, mutta

tilalla istui Pentti Tourula.

Jos olivat valtuutettujen tuolit käytössä, niin oli myös lehterillä tällä

kertaa kuulijoita, joukossa Uukuniemen Vasukkaiden entinen puheenjohtaja

Markku Uimonen. Vasukkaat olivat tekemässä aloitetta kansanäänestyksestä ja

sillä närkästyttivät liitoksen kannattajia.

Virallista kansanäänestystä kuntaliitosasiassa kannatti loppujen lopuksi

vain kuusi valtuutettua. Sen sijaan kunnanjohtaja Sisko Röngän ehdottama

vapaamuotoinen mielipidetiedustelu jakoi valtuuston äänet täpärästi 9-­8.

Yksi vähemmän oli Röngän ajatuksen kannalla. Rönkä perusteli vielä omaa

esitystään tarkasti ja saatteli sitä näkemyksellään, että hän itse tekisi

näin suurta päätöstä kysymättä kuntalaisilta.

­·Jokaiselle kuntalaiselle lähetettäisiin kirje kotiin, ja kuntalaiset

täyttäisivät kolmikohtaisen kyselyn ja toimittaisivat kunnanvirastoon 27.2.

mennessä. Kunnanhallitus kokoontuisi heti laskemaan tuloksen ja tiedottaisi

siitä kuntalaisille ja valtuutetuille. Näin ehdittäisiin toimia Parikkalan

ja Saaren kanssa samassa aikataulussa, Rönkä selvitti.

Keskustalaiset Paavo Tiainen, Veijo Valtonen ja Seija Valtonen epäilivät,

antaako kirjeitse suoritettu kysely oikean tuloksen. Onko vastaaja

välttämättä se henkilö, jonka postilaatikkoon kyselykirje tulee, ja mikä on

vastausprosentti? ­·Asia on sinänsä hyvä, mutta auttamattomasti myöhässä.

Miksi ei otettu yhteyttä aikaisemmin? Näin ollen on kuin olisi lyöty puukko

selkään, Tiainen sanoi.

Uukuniemi 2000 -ryhmän Kari Tapanainen, Leena Berg, Hilkka Pirhonen ja

Sinikka Rantanen puhuivat kakkoskyselyn puolesta, kun toisille ei kerran

virallinen kansanäänestys ei kelvannut. ­·Mitä tässä pelätään, Berg hämmästeli.

Tapanainen meni moitteissaan vuosien taakse maakuntavaihdoksen kiistoihin

asti. Rantanen heilutti ryhmänsä ohjelmaa reilun kolmen vuoden takaa, jossa

ryhmä lupasi kuulla kuntalaisia, mikäli kunnan itsenäisyys tulisi

ratkaistavaksi. Rantanen piti ohjelmasta tiukasti kiinni ja vakuutti

olleensa kuntalaisäänestyksen kannalla kaiken aikaa.

Pirhonen sanoi Uukuniemi 2000 -ryhmän jättävän valituksen

kakkosäänestyksestä eli kirjeellisen kyselyn hylkäämisestä.

Kumpikaan kysely, kansanäänestys sen enempää kuin kirjekysely, ei olisi

kunnanvaltuustoa sitova. Valtuusto päättää liitoksesta 19. maaliskuuta.

Puolesta ja vastaan

¤·Kansanäänestyksen puolesta äänestivät: Leena Berg, Jouni Kaljunen, Hilkka

Pirhonen, Sinikka Rantanen, Matti Suutarinen, Kari Tapanainen

¤·Kansanäänestystä vastaan: Merja Berg, Pekka Hietanen, Mika Kokko, Pentti

Tourula, Raimo Leppinen, Jouko Joronen, Jari Sallinen, Paavo Tiainen, Jari

Tuominen, Seija Valtonen, Veijo Valtonen

¤·2. äänestys, Röngän ehdotus:

¤·Pentti Tourula ja Jari Sallinen vaihtoivat

leiriä

Kirjoittaja:
Helinä Leminen