Vanhempien mielestä lakia rikotaan, kaupungin mukaan ei

Erilaiset näkemykset selittyvät toisistaan poikkeavilla laskutavoilla.

ETTI KANTOLA

Lasten vanhempien ja työntekijöiden mukaan päiväkodeissa on päiviä, jolloin henkilökuntaa on vähemmän kuin laki edellyttää. Syyksi nähdään sijaisten liian kitsas käyttö. Vanhemmat ovat puuttuneet tilanteeseen keräämällä adressia.

Päiväkotityöntekijöiden sijaisia on Lappeenrannassa tarjolla, mutta rahaa ja lupaa heidän palkkaamiseensa ei.

Kun sijaista tarvitaan, päiväkodin johtaja joutuu ottamaan yhteyttä kaupungin henkilöstöpäällikköön ja pyytämään lupaa sijaisen hankkimiseen. Joskus luvan saa, joskus ei. Käytäntö koetaan niin hankalaksi, että osa johtajista on kyllästynyt lupien hakemiseen eikä aina ilmoita sijaisen tarpeesta.

Kaupunki laskee

ryhmät yhteen

Lain mukaan yhtä koulutettua työntekijää kohden päiväkodissa saa olla enintään neljä alle 3-vuotiasta tai seitsemän yli 3-vuotiasta. Lappeenrannassa on puhuttu jopa moninkertaisista lapsimääristä.

­·Ei meillä ole mitään mahdollisuuksia rikkoa lakia, sosiaali- ja terveysjohtaja Kari Korhonen tyrmää väitteen.

Hän selittää eriäviä näkemyksiä laskutavoilla. Rikkomuksia näkevät laskevat, montako lasta ja hoitajaa on konkreettisesti yhdessä, esimerkiksi samassa huoneessa.

Korhonen tarkastelee yhden ryhmän sijaan kokonaista päiväkotia. Tällöin ryhmässä voi olla vaadittua vähemmän henkilökuntaa, mutta puuttuvat hoitajat saadaan kasaan, kun mukaan otetaan myös esimerkiksi viereisessä huoneessa toisen ryhmän kanssa olevat.

­·Silloin määrä voi jäädä yhden ryhmän osalta alle annettujen lukujen, mutta koko yksikössä vaatimukset täyttyvät, Korhonen sanoo.

Kirjoittaja:
Etti Kantola