Categories
Artikkelit

Kivijärven kunnostajat nyt metsän keskellä

Laskeutusallas ja kalkkikivipato Tervasuolle.

MATTI RIIHELÄ

Ensimmäinen metsätalouden vesiensuojeluhanke Kivijärvi kuntoon -projektin

puitteissa on toteutettu Luumäellä. Jalkosaaren takana sijaitsevalle

Tervasuolle rakennettiin parissa päivässä laskeutusallas ja kalkkikivipato.

Allas ja pato keräävät kiintoainesta ja ravinteita, joita ennen on päässyt

huuhtoutumaan metsäojan kautta järveen.

­·Viereinen lahden poukama on vain puolentoista tai kahden metrin syvyinen.

Vesi ei kovin hyvin vaihdu, ja lahti on rehevöitynyt.

­·Tällaisia paikkoja Kivijärvellä riittää, totesi pato- ja allastyömaata

torstaina tarkastellut Kivijärvi kuntoon -projektin päällikkö, Luumäen

ympäristönsuojelusihteeri Juha Tervonen.

Tervonen oli mielissään siitä, että ensimmäinen esimerkkikohde on nyt myös

metsätaloudelle saatu. Maatalouden puolellahan samanlaisia hankkeita on

tehty jo aiemmin.

Tervasuon alueen omistaa Jukka Hirvikallio. Hän otti itse yhteyttä

projektiin, kun kuuli, että esimerkkikohdetta haetaan. Torstaina

Hirvikallio ajoi traktorillaan suosta nostettua maa-ainesta lähistöllä

sijaitsevalle läjityspaikalle. Sieltä se saadaan myöhemmin

omakotirakentajien pihojen ja viheralueiden pohjaksi.

­·Onhan Kivijärvi yhteinen, selitti Hirvikallio motivaatiotaan tehdä jotain

järven hyväksi.

Tervosen mielestä Tervasuolle saatiin hieno esimerkkikohde. Kustannukset

olivat noin 6 000 euroa ja rahoitus tuli kokonaisuudessaan projektilta.

Tervonen arveli, että ensi talvena on mahdollisuus parin-kolmen vastaavan

kohteen toteuttamiseen.

Ratkaisut tehtävä

kohteen mukaisina

Tervasuon hankkeen suunnittelusta vastasi Kaakkois-Suomen metsäkeskus.

Metsätalouspäällikkö Timo Weckroth oli yhdessä metsänparannustyönjohtaja

Hannu Huomolinin kanssa seuraamassa urakan valmistumista.

­·Tärkeintä on kohteen mukainen ratkaisu joka paikassa, Weckroth totesi.

Jokainen kohde on siis räätälöitävä erikseen. Se, mikä sopii yhteen

paikkaan, ei välttämättä istu toiseen yhtä hyvin.

­·Pintavalutuskenttä olisi vielä parempi, mutta esimerkiksi tähän

kohteeseen se ei olisi sopinut, lisäsi Juha Tervonen.

Veden laatua viereisessä lahdessa on seurattu. Ensi kesänä saadaan

ensimmäiset tulokset laskeutusaltaan ja kalkkikivipadon vaikutuksista,

mutta pitemmälle menevät johtopäätökset tuloksista voidaan tehdä vasta

myöhempinä vuosina.

­·Todennäköisesti allas pitää tyhjentää noin kolmen vuoden kuluttua, arvioi

Tervonen tulevaa kunnostustarvetta.

MATTI RIIHELÄ

Kuvateksti

Työmaata tutkimassa. Tervasuolle rakennettiin laskeutusallas ja

kalkkikivipato, jotta kiintoaines ja ravinteet eivät huuhtoutuisi järveen

metsäojaa pitkin.

Kirjoittaja:
Matti Riihelä