Categories
Artikkelit

Potilasvahinkojen määrät ja niistä maksetut korvauskulut kasvoivat

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri selvisi valtakunnallisessa vertailussa kärkisijoille. Hyvä tulos kertoo johtajaylilääkäri Ritva Kauppisen mielestä hyvästä hoidon tasosta.

TENHO TIILIKAINEN

Potilasvakuutuksesta maksettavat potilasvahinkokorvaukset kasvoivat viime vuonna edellisvuoden tasostaan sekä luku- että euromääräisesti. Samoin potilasvahinkoilmoituksia tehtiin viime vuonna enemmän kuin vuonna 2002.

Vahinkoilmoituksia potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime vuonna kaikkiaan 8 086, edellisvuonna ilmoituksia oli vajaat 700 vähemmän.

Korvatuissa potilasvahingoissa kasvu oli huomattavasti vähäisempää. Korvattuja vahinkotapauksia oli 2003 kaikkiaan 2 356, vuonna 2002 niitä oli 2 189. Korvattujen potilasvahinkojen määrä on viimeisen neljän vuoden aikana ollut varsin vakio.

Potilasvahinkojen korvaussummat ovat nousseet koko ajan. Viime vuonna korvausten yhteissumma vajaat 18 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella julkisessa terveydenhuollossa korvatut potilasvahingot ovat kappalemääräisinä laskeneet jo muutaman vuoden ajan. Viime vuonna potilasvahinkoja korvattiin julkisella sektorilla kaikkiaan 39, kaksi tapausta vähemmän kuin edellisvuotena. Sen sijaan Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueella korvaustapauksissa oli 14 prosentin nousu, Kymenlaaksossa 8,6 prosentin lasku.

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Ritva Kauppinen pitää tulosta oman sairaanhoitopiirinsä osalta hyvänä.

­·Olimme neljänneksi paras sairaanhoitopiiri, jos korvaukset suhteutetaan asukaslukuun.Kyllä minusta nämä luvut kertovat ennen kaikkea laadukkaasta hoidosta, Kauppinen sanoo.

MAAKUNTA sivu 5

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen