Categories
Artikkelit

Kokonaisuus on osiaan tärkeämpi

Imatran kouluverkon tulevaisuuden rakenteet tulevat käsittelyyn vielä kevään aikana.

TENHO TIILIKAINEN

Imatran koulutoimen rakennemuutosta pohtinut projektiryhmä on saanut

valmiiksi ensimmäiset versionsa koulutuksen kehityssuunnitelmaksi 2005-­2010.

Suunnitelma pitää sisällään erilaisia vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla

kouluverkko voidaan sopeuttaa aleneviin oppilasmääriin, opetussuunnitelmien

uudistamiseen, ja talouden realiteetteihin. Imatralla on liikaa kouluneliöitä.

Kaupungin sisäisessä jakelussa ollut suunnitelma tulee herättämään myös

poliittisia intohimoja sekä vilkasta kansalaiskeskustelua. Vaikka kyse on

vasta pohjapaperista ja alustavien vaihtoehtojen esittelystä, niin jotakin

tulee joka tapauksessa tapahtumaan.

Koulutuslautakunta, yksikönjohtajat ja yhteistyötoimikunta miettivät

huhtikuun lopulla yhdessä palvelurakenteen vaihtoehtoja. Mietinnän pohjana

on tuore kehittämissuunnitelma.

Imatran koulutuslautakunnan puheenjohtaja Sinikka Poskiparta (kok.) toivoo

lautakunnalle ja valmistavalle työlle työrauhaa. Poskiparta haluaa, että

nimenomaan koulutuslautakunta pääsee päättämään rakenteellisista asioista,

eikä päätös rakenteiden muuttamistavasta tule muualta.

Tähän saakka keskustelua on käyty lähinnä Vuoksenniskan yhteiskoulun lukion

kohtalosta ja Honkaharjun koulun kohtalosta. Suunnitelmassa on kuitenkin

tarkasteltu jokaista yksikköä erikseen ja alueellisesti.

Sinikka Poskiparran mukaan koulutoimen rakenneratkaisuista on tarkoitus

päättää ainakin alustavasti jo tämän kevään aikana.

­·Tosiasia on, että koulurakennuksia tulee jonkin verran vähenemään. Mutta

ongelma on siinä, mistä ne vähenevät. Esimerkiksi Rajapatsaan alueella on

kaksi koulua ja yhdelläkin tultaisiin toimeen, mutta kun molemmat ovat

yhdistämistä ajatellen vähän ”tyhmässä” paikassa, Poskiparta mainitsee

esimerkkinä.

Hänen mukaansa kuntalaisia tullaan kuulemaan heitä koskevassa asiassa. Se,

ehditäänkö suunnitelmia esitellä vielä kevään aikana, on epävarmaa.

Poskiparran mielestä on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että kouluverkon

alueellinen kattavuus säilyy, eivätkä koulumatkat ainakaan pienten lasten

osalta muodostu kohtuuttomiksi.

­·Ei alueellista mallia voi lopettaa noin vain.

Pohjapaperi

jatkoa varten

Honkaharjun koulun rehtorin Kari Stenbergin mielestä

palvelurakennesuunnitelma on tässä vaiheessa vain eräänlainen pohjapaperi,

jonka kautta lähdetään keskustelemaan vaihtoehdoista ja niiden

toteuttamismahdollisuuksista.

­·Näitä vaihtoehtoja ei varmaankaan ole vielä työstetty eteenpäin. Ainakin

me Honkaharjun koulussa olemme mielellämme mukana pohtimassa niitä asioita,

jotka meitä koskevat.

Stenbergin mielestä on tärkeää, että vaihtoehtoja pohdittaessa kuunnellaan

jokaista aluetta ja myös vanhempaintoimikuntaa herkällä korvalla.

Honkaharjun koulun rehtorina Stenbergiä mietityttää ennen kaikkea

nykytilanne. Hänen mukaansa erityisopetus siirrettiin Honkaharjuun

ajatuksella, että koulussa tehdään peruskorjaus.

­ Meidän tilamme eivät ole sellaiset kuin ne voisivat olla, eivät ainakaan

harjaantumisopetusta ajatellen. Suurin uhka minun mielestäni on se, että

mitään ei tapahdu. Se on meidän kannaltamme pahin vaihtoehto nykytilanteessa.

Honkaharjun koulun peruskorjauksen ja harjaantumisopetuksen lisärakennuksen

alustava kustannusarvio olisi viiden miljoonan euron luokkaa.

Kokonaisuus

on hallittava

Opettajain Ammattijärjestön Imatran yhdistyksen pääluottamusmies Jouni

Urpalainen on ehtinyt tutustua alustavasti tulevien vuosien

rakennesuunnitelmaan. Urpalaisella suunnitelmaluonnokset herättivät osin

ristiriitaisia tunteita.

­·Valehtelisin, jos väittäisin, etteivät suunnitelmat herättäneet mitään

tuntemuksia. En ole kuitenkaan saanut suunnitelmaa auki kertakatsomisella.

Pelkkiä kuvia katsomalla ei homman juju välttämättä selviä.

Urpalaisen mukaan on tärkeää, että rakenneuudistukset kulkevat käsi kädessä

opetussuunnitelmauudistusten ja muiden vireillä olevien uudistusten kanssa.

Myös Urpalainen näkee suunnitelman pohjapaperina, jonka päälle varsinaista

työtä lähdetään tekemään.

­·Muutosta on eletty koko ajan, ja kuinkahan mones tällainen paperi tämä

mahtaakaan olla. Vaikka en haluakaan ampua tätä suunnitelmaa tässä

vaiheessa alas, niin jonkinlainen skeptisyys näihin jatkuviin suunnitelmiin

on tullut.

Urpalaisen mielestä Imatran koulutoimessa on edetty monessa asiassa

etulinjassa ja saatu myös hyviä tuloksia aikaan. Hänen mielestään

nykyisessä tilanteessa on tärkeää, että kokonaisuus pysyy hallussa, ja

eväät hyvän opetuksen antamiseen ovat jatkossakin olemassa.

Urpalaista mietityttää peruskoulun pilkkomisesitykset, kun kuitenkin

tavoitteena pitäisi olla liikkuminen kohti yhtenäistä peruskoulua.

­·Asioita ei saa miettiä pelkästään neliöiden tai seinien kautta, mutta en

myöskään halua hirttäytyä seiniin kiinni.

Jouni Urpalaisen mielestä koulutoimen palvelurakenneuudistuksessa on kyse

niin suuresta asiasta, että opettajien mielipide on tultava esiin.

­·Tämä on sen suuruusluokan asia, että tulemme varmasti ottamaan kantaa

asiaan myös yhdistyksenä.

TENHO TIILIKAINEN

Kuvateksti

Välipalalla. Meltolan esikoululaiset ovat iltapäivän odotetuimman

ohjelmanumeron kimpussa, välipalalla.

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen