Categories
Artikkelit

Maakunnan ympäristöyhteistyö vaarassa kaatua varovaisuuteen

Ympäristöyhteistyön tulevaisuutta ei pysty tällä hetkellä edes ennustamaan. Yhden yhteisen yksikön synnyttäminen on hankalaa.

TENHO TIILIKAINEN

Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kokeilua Etelä-Karjalassa koordinoiva Jorma Korttinen Imatran ympäristötoimesta ei osaa vielä sanoa, johtaako kokeilu yhteen maakunnan yhteiseen ympäristöterveydenhuollon yksikköön tai muuhun sopimuspohjaiseen yhteistoimintaan.

Korttisen mukaan ympäristöterveydenhuollon kehittämiskaavailut ovat juuri nyt hyvinkin herkässä tilassa. Saimaankaupunki-hanke jatkotoimineen on saanut maakunnan pienet kunnat varpailleen myös ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan suhteen. Lapsi on vaarassa lentää pois pesuveden mukana

Etelä-Karjala on yksi niistä 12 alueesta, joissa on viime vuoden toukokuusta lähtien kehitetty ympäristöterveydenhuollon yhteistyömalleja. Hanke lähti käyntiin elintarvikevalvonnan sektorilta, mutta on vähitellen laajentunut kattamaan myös ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon sekä laboratoriot.

Projektikoordinaattori Jorma Korttisen mukaan valmiudet yhteistyön tehostamiseen ovat eri toimialoilla erilaiset.

Hänen mukaansa yhden yhteisen maakunnallisen ympäristöterveydenhuollon yksikön sijasta yhteistyötä saatetaan jatkossa kehittää sektoreittain, ja kenties myös seutukunnittain.

MAAKUNTA sivu 6

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen