Saimaan kanavan vuokraneuvottelut siirtyivät taas

Kanavavaltuutettu Korpela yrittää sopia uuden ajankohdan toukokuun puoliväliin.

URPO LAANINEN

Huhtikuun alkupäiville suunnitellut Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut ovat siirtyneet jälleen kerran. Edellisen kerran niitä yritettiin helmikuussa, mutta turhaan.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpela kertoi, että tämänkertaisen lykkäyksen syynä ovat Venäjän ministerivaihdokset.

­·Meidän pitää ottaa nyt poliittisella tasolla uudelleen vauhtia Saimaan kanavan vuokraneuvotteluissa, Korpela totesi.

Uudeksi neuvotteluajankohdaksi on kaavailtu toukokuun puoliväliä. Neuvotteluja jatketaan silloin Moskovassa.

Venäjän liikenneministeriön organisaatio muuttui, kun presidentti Vladimir Putin vaihtoi maaliskuussa hallitusta.

Ennen Venäjällä toimivat erikseen liikenne-, rautatie- ja teleministeriöt. Uudessa hallituksessa ne on yhdistetty Suomen tapaan liikenne- ja viestintäministeriöksi.

­·On ihan kiinnostavaa, että he ovat tehneet samanlaisen organisaation kuin meillä, Korpela totesi.

Entinen ministeri Sergei Frank sai lähteä, ja Putin nimitti uudeksi liikenne- ja viestintäministeriksi Igor Levitinin, jota Suomessa ei vielä tunneta. Hän on liikemies ja entinen upseeri.

Suomen ja Venäjän ministerit tavannevat toukokuun puolivälissä Moskovassa, jossa käsitellään EU:n ja Venäjän liikennesuhteita.

Samalla Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Korpela tapaa Venäjän kollegansa, varaministeri Tsingiz Izmailovin, joka on uusi kanavavaltuutettu. Korpela tapasi hänet ensimmäisen kerran joulukuussa.

Korpela kertoi, että Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelut jatkuvat alemman tason työryhmissä, sillä tekeillä on 40 sopimuspöytäkirjaa.

­·Käytännön yhteistyö kyllä etenee, mutta kanavan jatkosopimusneuvottelut vaativat Venäjän uuden liikenne- ja viestintäministerin ja Suomen ministerin tapaamista ja yhteistä poliittista tahtoa.

Laivojen tarkistus

siirtymässä Pälliin

Venäjän rajaviranomaiset suunnittelevat Saimaan kanavaa kulkevien laivojen tarkistuspisteen siirtämistä Juustilasta Pälliin, lähemmäksi Venäjän uutta raja- ja tulliasemaa.

Suomen kanavavaltuutettu Korpela on Venäjän kollegansa Izmailovin kanssa laatinut tällä viikolla yhteisen paperin, jossa tarkastuspaikan toivotaan säilyvän edelleen Juustilassa, Saimaan kanavan alkupäässä.

­·On merkittävää, että saimme yhteisen kirjeen Venäjän rajavartiopalvelulle. Pälli olisi paikkana sopimaton. Laivat eivät mahdu sinne odottamaan eikä siellä ole laitureita.

­·Tietysti on ymmärrettävää, että Venäjän rajaviranomaiset haluaisivat tarkastaa myös laivat lähempänä nykyistä raja- ja tulliasemaa, Korpela sanoi.

Saimaan kanavan kevätliikenne alkaa näinä päivinä. Korpela ei osannut vielä sanoa, siirtyykö tarkastuspaikka vai ei, kun ensimmäiset laivat saapuvat kanavalle.

MIKA STRANDÉN

Kuvateksti

Saimaan kanava auki. Jäänmurtaja Protector puski eilen reitin auki mereltä Nuijamaalle. Sen sijaan vuokrasopimusneuvottelut junnaavat paikoillaan.

Kirjoittaja:
Urpo Laaninen