Categories
Artikkelit

Honkaharjun sairaalainvestointi siirtymässä vuoden 2007 alkuun

Töitä vaiheistetaan ja kustannuksia hillitään.

IRMELI OJALAINEN

Honkaharjun sairaalaa koskevia töitä vaiheistetaan ja kohoamassa olleita

kustannuksia hillitään. Sairaalaprojekti oli paisumassa niin, että

projektiryhmä yhdessä teknisen toimen kanssa pisti jarruvaiheen päälle.

Isosta urakasta pitäisi selvitä alle 10 miljoonan euron.

Eniten rahaa vievä rakennusvaihe on suunniteltu alkavaksi vuoden 2007

alusta, puolisen vuotta maaliskuussa kaavailtua myöhemmin.

Honkaharjun sairaalan työt jaetaan peruskorjaukseen, muutostöihin ja uusiin

alueisiin. Peruskorjaus alkanee ensi vuonna ja näin mahdollistetaan

sairaalan sisällä tapahtuvia pienempiä toiminnan muutoksia.

­·Honkaharjun investoinnilla tähdätään siihen, että isommat synergiaedut

saadaan toteutumaan. Isoimmat edut on katsottu saatavan psykiatrian

kaksoisosastosta ja siihen liittyvästä avotoiminnasta, resurssijohtaja

Jaana Utti sanoo.

Kaksoisosaston toteutusvaihtoehtoja tutkitaan edelleen. Nykyistä

psykiatrian osastoa laajennetaan tai uudet tilat rakennetaan nykyisten

viereen. Terveysaseman ja käytöstä poistuvan apteekin tilojen käyttöä

mielenterveyspalvelujen avotoimintaan mietitään myös.

Osastoille

lisätilaa

Kohtuullisen pienillä panostuksella sairaalan osastoille ja

erityisesti kuntouttavalle toiminnalle saadaan lisätilaa, kun dialyysi

siirretään pois osastolta ja leikkaussalin tiloja otetaan käyttöön.

Dialyysille katsotaan paikkaa sairaalan alakerrasta fysioterapian tiloista.

­·Vuoksenniskan terveysaseman ja poliklinikan yhdistämisellä haetaan uutta

toimintamallia, Utti kertoo. Hän arvelee, että uudistusten myötä

väestövastuun aluerajoja tarkistetaan.

Sairaalan asiakaspalvelu keskitetään yhteen paikkaan. Laboratorio ei

ainakaan toistaiseksi muuta mihinkään.

Ylipäätään siirtoja paikasta toiseen aiotaan välttää.

­·Lääkärit, sekä terveysaseman että sairaalan, tarvitsevat asianmukaiset

työtilat. Nykyiset eivät sellaisia ole, Utti toteaa.

Hän uskoo muillekin toiminnoille järjestyvän kohtuullisen hyvät ja

asianmukaiset tilat.

Harjaantumiskoulu

ensi vuonna

Imatralla ei katsota olevan mahdollisuuksia kymmentä miljoonaa euroa

suurempiin vuosittaisiin investointeihin. Siksi hankkeita onkin listattu

tärkeys- ja toteutusjärjestykseen.

­·Meidän on pakko katsoa, miten isot investoinnit jäsennetään saadaksemme

järjestelmällistä otetta kokonaisuuteen, Jaana Utti miettii.

Ensi vuoden listaykkönen on jo suunnittelussa oleva harjaantumiskoulu, joka

saa uudet tilat Vuoksenniskan koulukeskukseen. Samaan, alle 2

miljoonan investointiin sisällytetään koululle tuleva kevyen liikenteen

raitti ja uusi tieyhteys.

Harjaantumiskoulu on tarkoitus saada käyttöön ensi vuoden syksystä.

Honkaharjun koulu muuttuu kumppanuustaloksi oppilaiden siirryttyä

Vuoksenniskan koulukeskukseen.

­·Tähän astiset laskelmat kumppanuustalon toiminnan kannattavuudesta

näyttävät oikein hyviltä, Jaana Utti kehuu, ja kertoo Mari Jokisen saaneen

tehtäväkseen talon toiminnan ja talouden suunnittelun. ­·Vuoksenniskalla

työpaikkojen nettomäärä on kasvamassa 70:llä ihmisellä, Utti huomauttaa.

Ennen isoa sairaalaurakkaa ratkaistaan vielä pelastuslaitoksen tilaongelma,

joko oleviin tiloihin tai uudisrakennukseen. Kaavailun mukaan ensi vuonna

suunnitellaan ja muuttopäivä on vuoden 2006 itsenäisyyspäivä.

ES-arkisto/SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Kolmessa vaiheessa. Honkaharjun sairaalaa saneerataan ja laajennetaan

vaiheittain.

Kirjoittaja:
Irmeli Ojalainen