Categories
Artikkelit

Lappeenrannan toimeentulotukimenot pienenevät rivakasti

Viime vuoden yli 10 prosentin pudotustahti jatkuu, vaikka työttömyys pysyy korkealla.

ANNE KOTIHARJU

Lappeenrannan toimeentulotukimenot pienenevät nyt jo toista vuotta. Viime

vuonna menot putosivat peräti 11 prosenttia. Sama tahti on jatkunut tänä

vuonna.

Stakesin ennakkotietojen mukaan menot kasvoivat viime vuonna kaikissa

kunnissa kaksi prosenttia ja kaupungeissa kolme. Vastavirtaan kulkenut

Etelä-Karjala kunnostautui eniten eli neljä prosenttia menojaan

supistaneena maakuntana.

Sosiaalisihteeri Heikki Hirvonen Lappeenrannasta kertoo kehityksen jatkuvan

Lappeenrannassa.

­·Toukokuussa menot olivat alimmillaan koko vuosikymmenellä. Nyt meni

554 000 euroa ja vuonna 2000 772 000 euroa.

Menot olivat korkeimmillaan vuonna 2002 8,2 miljoonaa euroa ja pienenevät

nyt noin miljoonan euron vuosivauhtia.

Hirvosen mukaan myös asiakasmäärät sekä kotitaloutta kohti myönnetyt tuet

ovat pienentyneet. Hirvonen ei löydä muutokselle yhtä ainoaa selitystä.

Toimeentulotukilakiin tulleet kannustavat elementit koskevat koko maata.

Lisäksi Lappeenrannan työttömyysluvut ovat nyt synkemmät kuin kaksi vuotta

sitten. Työttömyysprosentti nousi alkukesällä 13,9:ään kun koko maan luku

on 10,6.

­·Ehkä se toiminta, mitä sosiaalitoimi on tehnyt yhdessä työvoimatoimiston

kanssa tuo tulosta. Ihan hyvältähän tämä tuntuu.

Tuen jakoperusteita ei Hirvosen mukaan ole tiukennettu.

­·Ne ovat olleet tiukat koko ajan. Ehkä pieni vaikutus on sillä, että jo 60

prosenttia tuen myöntämisistä perustuu pelkästään kirjalliseen hakemukseen.

Aktivointia tuen

jakamisen sijaan

Toimentulotukeen liittyvä sosiaalityö on käynyt läpi täydellisen

muodonmuutoksen. Lauritsalan ja Sammonlahden aluetoimistot on yhdistetty

keskustan Raastuvankadun toimistoon, aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityö

on eriytetty. Asiakkaita aktivoivat toimenpiteet ovat lisääntyneet nuorten

yhteispalvelu Vinssin sekä työllisyyden yhteispalvelu 25+ -yksiköiden ansiosta.

­·Asiakkaisiin on saatu aiempaa enemmän liikettä ja entistä useampi on

päässyt ensisijaisten etuuksien, kuten ansiotulojen ja eläkkeen, piiriin.

Enää ei jämähdetä entiseen tapaan toimeentulotuen varaan.

Pitkään toimeentulotuen varassa olleiden eläkejärjestelyt niin sanotussa

Elma-projektissa tuovat tulosta.

­·Tähän mennessä eläkejärjestelyjä on tehty runsaalle 50 työkyvyttömäksi

todetulle.

Sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen kertoo Lappeenrannassa panostetun

aktivointiin, kuntoutukseen ja työllistymiseen.

­·Kovasti on työtä tehty. Voi sanoa, että kaikki on laitettu uusiksi.

Keinot näyttävät pikkuhiljaa purevan. Nykyinen toiminta on järkevämpää kuin

se, että myönnetään vain kuukaudesta toiseen sitä toimeentulotukea. Nyt on

tarjolla myös ulospääsyteitä.

Kirjoittaja:
Anne Kotiharju