Categories
Artikkelit

Lautakunta empii Voisalmen puiston kaavoittamista omarantaisiksi tonteiksi

Kunnallistekniikka kävisi kalliiksi, ja myös asukkaiden vastustus painaa päätöksessä.

HEIKKI SOPANEN

Lappeenrannan Voisalmeen piirretyt seitsemän omarantaista tontin paikkaa

mietityttävät teknistä lautakuntaa. Tontit kaavoitettiin

Kaislarannanpuistoon lautakunnan aloitteesta. Keskiviikkona lautakunta

jätti pöydälle päätösesityksen, jonka mukaan kaupunki luopuu

Kaislarannanpuiston alueen kaavamuutoksesta.

Pöydällepanoa pyysi lautakunnan puheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.).

­·Alueesta tehty kaavamuutos on valmis, ja nyt esitetään, ettei kaava viedä

eteenpäin. Haluan, että ryhmät miettivät asiaa tarkoin ennen päätöstä. Kyse

on sen verran tärkeästä asiasta, Torniainen sanoo.

Torniainen arvelee, että ilman pöydällepanoa asia olisi mennyt äänestykseen

eikä lopputuloksesta olisi ollut varmuutta. Hän suhtautuu itse varauksella

kaavamuutokseen. Perustelut ovat samat kuin kaavasta lausunnon antaneilla

epäilijöillä. Käy kalliiksi ja tuntuu arveluttavalta ennakkotapaukselta.

Lähes kaikki lähistöllä asuvat ihmiset vastustavat kaavamuutosta, joka

muuttaisi nykyisen puistoalueen seitsemäksi omarantaiseksi tontiksi.

Kaupungin kiinteistö- ja mittausosasto, vesilaitos ja yhdyskuntatekninen

osasto eivät myöskään lämpene kaavamuutokselle.

Niiden mielestä alueen kunnallistekniikan rakentaminen maksaisi paljon

tavallista enemmän, ja alueen käyttötarkoitus muuttuisi ei toivotulla

tavalla. Kaupunki saisi tontinmyyntituloja neljästä tontista, mutta samalla

kuntalaiset menettäisivät vapaan ranta-alueen.

Kaava-alueen naapurissa maa-alueita ja kiinteistön omistava

seurakuntayhtymä sanoo lausuntonaan, ettei kaavaa pidä lähteä muuttamaan.

Voisalmensaaren kaupunginosayhdistys toivoo myös, että kaupunki luopuu

kaavoitussuunnitelmasta.

Vain yksi kaava-alueen kiinteistönomistaja ja yksi vesialueen osaosakas

olivat antamissaan lausunnoissa rantatonttien kaavoituksen kannalla.

Kaupunki lähti kaavoittamaan puistoaluetta, koska Kaakkois-Suomen

ympäristökeskus ei myöntänyt yhdelle kaava-alueen tontinomistajalle

poikkeuslupaa lisärakentamiselle. Ympäristökeskuksen mielestä asia on

kunnan kaavoittajan vallassa.

Torniaisen mielestä ympäristökeskus olisi voinut myöntää poikkeusluvan,

jolloin kaavoitukseen ei olisi tarvinnut lähteä..

­·Kaupungin kannalta asiaa hankaloittaa, että se lunasti joitakin vuosia

sitten alueelta pari tonttia, ja purki tonteilla olleet rakennukset

viestittääkseen, että alue on jatkossakin puistoa, Torniainen pohtii.

Kaupunki saisikin kaavamuutoksen seurauksena todennäköisesti vielä

korvausvaateita niskaansa. Joka tapauksessa puiston kaavoituksessa

rantatonteiksi olisi kyse ennakkotapauksesta.

Torniaisen mielestä pitää myös selvittää, ovatko kaava-alueen rantatonttien

omistajat valmiit osallistumaan kunnallistekniikan kustannuksiin.

­·Se voisi madaltaa kynnystä hyväksyä kaava.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen