Categories
Artikkelit

Museotien ympäristönhoitoon käytännönläheiset suunnitelmat

Kyliin odotetaan uudisasukkaita tonttipörssin kautta ja kylätalkkareita auttamaan vanhenevaa väkeä.

IRMELI OJALAINEN

Tonttipörssi pystyyn ja sitä kautta uusia ihmisiä ja uutta elämää kyliin,

Miettilässä sekä Lassilan­-Kuokkalammen kylissä toivotaan.

Museotien kylissä odotetaan myös kylätalkkarin palveluja helpottamaan

vanhenevan väestön kotona selviytymistä.

Toiveet eivät ole jäämässä pelkästään paperille, sillä Kärki-Leaderin

hankelistoilla maakunnallista tonttipörssiä rakennetaan jo. Maalle mielivät

päässevät katsastamaan kauniita ja kohtuuhintaisia talonpaikkoja ensi

vuoden puolella.

Kylätalkkari-ajatustakin kehitellään hakemalla mielekästä toimintamallia

hoivapalvelujen tarjoamiseksi.

Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven maisemia halkovan Museotien kylien

kyläsuunnitelmiin on kirjattu monenlaista odotusta ja konkreettista

tekemistä. Kylätoimikuntien vetäjät eivät panisi pahakseen, vaikka

aktiiveja alkaisi nousta kuin sieniä sateella.

­·Väkimäärältään hupenevissa kylissä ei oikein riitä tekijöitä eikä aina

moneen lähtöön osallistujiakaan, Markku Jäppinen tietää.

­·Kyläsuunnitelmien teko asukaskyselyineen on antanut uutta intoa,

hankevastaava Kati Suoraniemi huomioi.

Tien varren yrittäjien palaverissa odotuksia kohdistettiin

matkailuhankkeisiin ja puun hyödyntämiseen. ­·Ihmisten arkea helpottaisi

esimerkiksi kuntarajojen nykyistä helpompi ylitys vaikka päivähoitopaikan

hakemisessa, Kirsti Nurminen sanoo.

Katseet

ympäristöön

Monessa kylässä kannetaan huolta ympäristöstä. Ympäristösuunnittelija Mervi

Karoniemi ryhtyy Leader-rahoituksen turvin laatimaan Museotien varren

kyliin käytäntöä palvelevia hoitosuunnitelmia.

­·Haetaan ihmisten kanssa yhtenäinen ratkaisu, Mervi Karoniemi kaavailee

tietäen, ettei aivan kaikkia hienoja asioita saada mitenkään mukaan.

Suunnittelija on patikoinut, kolunnut luolat ja kiivennyt kalliot hakemalla

maisemallisesti, historiallisesti tai jostain muusta syystä merkittäviä

kohteita, joihin maisemaa kohentavat talkoomiehet aikanaan opastetaan.

Pelkkää vesurityötä ympäristönhoito ei kuitenkaan ole.

Syyskuun loppuun mennessä ehditään asukkaita infota, kouluttaa ja opastaa

ympäristön hoidon saloihin.

­·Haetaan pitkän linjan luontoarvoja. Maisema on vuosien mittaan muuttunut

ja muuttuu. Peltoja on pusikoitunut ja järvinäkymiä peittynyt. Siltikään

kaikkea ei aiota raivata.

Yksi mittava luontohanke on jo vireillä. Lassilan-Kuokkalammin keskeisestä

ympäristöhankkeesta lähti juuri paperit Kaakkois-Suomen

ympäristökeskukseen. Sieltä toivotaan suunnitelmia umpeen kasvaneen

Kuokkalammin lintujärven kunnostamiseen ja lintutornin rakentamiseen.

Puheenjohtaja Kimmo Hanhisalon mukaan vesistön tilasta kannetaan muutenkin

huolta.

Historiaa

ja nykypäivää

Monessa Museotien eli Niskapietiläntien varren kylissä kannetaan huolta

väestön vanhenemisesta ja historiatiedon katoamisesta. Historian

tallentaminen kiehtoo ja aineistoakin on koottu.

­·Meillä on kuvia ja haastattelunauhoja vaikka miten, Raution

asukasyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Ollikainen sanoo. Historian

kirjoittamiseen on ilmeistä tarvetta myös Niskapietilän­-Vähikkälän

alueella. Purnujärven­-Korpjärven kyläpäällikkö Jouko Hämäläinen kertoo myös

historiatietoa jo kootun.

Historiallisen Miettilän Kuntalan alueella ruutikellarin kattoa ryhdytään

Miettilän Nuorisoseuran voimin kunnostamaan, puheenjohtaja Pentti Joronen

tietää.

Museotie saa pian myös oman markkinointisuunnitelmansa.

IRMELI OJALAINEN

Kuvateksti

Elämää Museotielle. Kolmannes kyselyn saaneista esitti omat kommenttinsa

Museotien varren kehittämisestä. Ihmisten näkemyksiä pitävät arvokkaina

Kirsti Nurminen, Mervi Karoniemi, Jouko Hämäläinen, Pentti Joronen, Pentti

Soikkeli, Kimmo Hanhisalo, Markku Jäppinen, Kati Suoraniemi ja Helena Määttä.

Museotien kylät

¤ Miettilä, noin 150 asukasta

¤ Purnujärvi-­Korpjärvi

noin 200 asukasta

¤ Niskapietilä­-Vähikkälä,

noin 80 asukasta

¤ Lassila-­Kuokkalampi,

noin 160 asukasta

¤ Huhtasenkylä, Imatran

puolella 260 ja

Ruokolahden 776 asukasta

¤ Rautio, noin 2 500 asukasta

Kirjoittaja:
Irmeli Ojalainen