Categories
Artikkelit

Museovirasto esittää yhä Huopatehtaan suojelemista

Lappeenrannan Pallossa olevan Huopatehtaan purkulupapäätös siirtyy ainakin loppukesään.

HEIKKI SOPANEN

Lappeenrannan Huopatehtaan purkulupapäätös siirtyy ainakin loppukesään.

Syynä on Museoviraston tuore lausunto. Lausunnon mukaan Pallossa

sijaitsevan Huopatehtaan tontin rakennukset voidaan edelleen haluttaessa

suojella asemakaavalla.

­·Rakennukset alkavat olla huonossa kunnossa, mutta eivät vailla

suojelumahdollisuuksia, tutkija Mikko Härö Museovirastosta sanoo.

Härön mielestä kyseessä on Lappeenrannan kaupungille joko tai tilanne.

­·Rakennuksen säilyttämiseksi ja käytön turvaamiseksi on tehtävä jotain

radikaalia tai sitten sen on annettava mennä. Kaupunki päättää.

Museovirasto antoi lausuntonsa kaupungin rakennustarkastajan Matti Pullin

pyynnöstä. Pullin pöydällä on ollut kevättalvesta Huopatehtaan tontin

rakennusten purkulupahakemus.

Hakemuksen jätti Huopatehtaan kiinteistön omistava Lappeenrannan Yritystila

Oy sen jälkeen, kun kaupunginhallitus viime marraskuussa taipui jo toisen

kerran purkamisen kannalle.

Rakennustarkastaja Pulli hämmästelee hieman Museoviraston lausuntoa.

­·Tietysti Museoviraston tehtävä on puolustaa kaikkea vanhaa, mutta vähän

järjettömältä tuntuu moisen tehtaanpiipun säilyttäminen.

Pulli sanoo, että purkuluvan käsittely siirtyy ainakin loppukesään, koska

hän aikoo vielä neuvotella Huopatehtaan kohtalosta kaupungin

kaavoituspäällikön kanssa.

Kesälomalla oleva kaavoituspäällikkö Erkki Jouhki oli viime syksynä sitä

mieltä, että Huopatehtaan säilyttämiseen kaavamuutoksella ei ole syytä eikä

edellytyksiä.

Jo viisi vuotta

kestänyt projekti

Huopatehdasta on purettu ja suojeltu puolenkymmentä vuotta.

Kaupunginhallitus teki ensi kerran Huopatehtaan purkupäätöksen keväällä

1999, kun rakennus jäi tyhjilleen.

Huopatehtaan suojelua asemakaavalla on sen jälkeen esittänyt

Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, joka ei itse halunnut suojella rakennusta

rakennussuojelulain perusteella.

Museovirastokin oli vuonna 2000 sitä mieltä, että suojeltakoon

asemakaavamuutoksella. Myös jotkut lappeenrantalaiset yhdistykset ovat

vaatineet Huopatehtaan suojelua teollisuushistoriallisesti merkittävänä

rakennuksena.

Kaupunki ei ole innostunut kaavalla suojelusta. Kaupunginhallituksen

mielestä paras ratkaisu on saattaa huopatehtaan alue rakennuskelpoiseksi

tonttimaaksi ja tontin rakentaminen voimassa olevan asemakaavan mukaisesti.

Huopatehtaan tontilla on voimassa kaava, joka sallii tontille kolmen

asuin-liiketalon rakentamisen. Yritystila haluaa purkaa nykyiset

rakennukset ja kaupitella sitten tonttia rakennusoikeuksineen jollekin

rakennusliikkeelle.

Museoviraston lausunnossa sanotaan, että Huopatehtaan rakennusten hoito ja

huolto on viime vuosien ajan laiminlyöty tyystin eikä ilkivallan tuhoja ole

ajoissa estetty. Museoviraston mielestä rakennukset ovat rungoltaan

kuitenkin yhä terveitä ja korjauskelpoisia, joten niiden kunnostus uuteen

käyttöön olisi haluttaessa mahdollista.

es-arkisto/mika strandén

Suojellaanko? Museovirastokin oli vuonna 2000 sitä mieltä, että Huopatehdas

suojeltakoon asemakaavamuutoksella. Myös jotkut lappeenrantalaiset

yhdistykset ovat vaatineet tehtaan suojelua teollisuushistoriallisesti

merkittävänä rakennuksena.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen