Categories
Artikkelit

Seitsemän hiehoa ja sonni kesätöissä Siikalahden rantamailla

Uusista kunnostetuista alueista noin kymmenen hehtaaria on ympäröity susiaidoin.

HELINÄ LEMINEN

Metsähallitus jatkaa Siikalahden lintuveden kunnostusta. Parhaillaan

kesätöissä ahertaa seitsemän hiehoa ja sonni. Viimeksi mainittu

pätkätyöläinen sulostuttanee naaraspuolisten lajitoveriensa arkea. Ainakin

sen nimi, Sulo, viittaa tähän mahdollisuuteen.

Ennen nautojen tuloa on raivattu rantaluhtia pajukosta ja muusta

rantakasvillisuudesta. Uusista kunnostetuista alueista noin kymmenen

hehtaaria on ympäröity susiaidoin. Naudat jatkavat hoitotyötä syömällä

rannoilla kasvillisuutta vähitellen, pääasiassa heiniä ja ruokokasveja,

mutta myös puiden ja pensaiden lehtiä. Muun muassa järviruoko maistuu.

Kunnostushankkeen vetäjä Tiina Niikkonen uskoo laidunnuksen vaikuttavan

monien luonnonvaraisten kasvien ja eläinten säilymiseen ja helpottavan

lintujen pesimäalueiden hoitoa.

­·Laidunkauden jälkeen kasvillisuuden tulisi olla korkeintaan viiden

senttimetrin korkuista, jolloin se on keväällä hyvä elinympäristö

kahlaajalinnuille, Niikkonen sanoo.

Korsirehun ja laitumien

hyväksikäyttäjiä

Keskiviikkona alkuillasta Siikalahdelle kaarsi Järvi-Suomen Portin

eläintenkuljetusauto kyydissään seitsemän hereford-rotuista, parivuotiasta

hiehoa. Kuljetus tuli Elimäeltä, missä hiehot ovat kasvaneet. Syksyllä ne

viedään Punkaharjulle omistajansa, Portin sopimuskasvattajan luo.

Herefordien ominaisuuksista kertoivat Siikalahdella hankevetäjä Niikkonen

ja Portin nautaneuvoja Maaret Berg-Tynkkynen. He kehuivat herefordeja

erittäin hyviksi korsirehun ja laitumien hyväksikäyttäjiksi ja luonteeltaan

lauhkeiksi. Lehmät poikivat helposti ja huolehtivat vasikoistaan hyvin.

Siikalahdelle tuodut naudat tosin poikivat vasta ensi keväänä. Kokeiluun

oli helpompi lähteä, kun vasikoita ei ole.

Kuljetusauton oli määrä tuoda myöhemmin eilisiltana ranskalaista

charolais-rotua edustava Sulo-sonni hiehojen kesäheilaksi.

Susiaitaa

9 kilometriä

Siikalahdella on nähty aiemmin ja taas tänä kesänä paikkakuntalaisen

Paajasen perikunnan lehmiä ja lampaita kunnossapitotehtävissä.

Metsähallitus ja Järvi-Suomen Portti kävivät nyt yhteistyöhön, kun raivatun

alueen lisääntyessä luonnon partureita piti hankkia lisää. Uudet tulokkaat

aloittivat lahden halki kulkevan Patotien pohjoispuolella, jossa aitausta

on viisi hehtaria. Kun ruoka loppuu, naudat siirretään tien toiselle

puolelle. Siihen mennessä sorkat ovat painelleet ensimmäiselle palstalle

lintujen toivomaa uraa.

Lahden lintuopas Hanna Aalto odottaa laiduntamisen tuottavan

mutelikkopintaa, että kahlaajalinnusto taas lisääntyisi.

Susista Aalto ei usko koituvan vaaraa uusille hiehoille tai niiden

poikaystävälle. Aikuisten susien laumoja ei hänen tietääkseen lahden

rantamailla liiku. ­·Yksittäinen hukka tuskin mahtaa mitään 500-kiloiselle

naudalle tai varsinkaan 1000-kiloiselle sonnille, Aalto arvelee.

HELINÄ LEMINEN

Kuvateksti

Kunnostajat. Hereford-hiehot lähtivät tutustumaan työmaahansa heti

tuoreeltaan. Susiaita suojaa.

Kirjoittaja:
Helinä Leminen