Categories
Artikkelit

Työttömyys kääntyi nousuun Etelä-Karjalassa

Työttömyyden kasvu kohdistuu kokonaisuudessaan naisiin.

SARI ANTTONEN

Viime vuoden joulukuussa alkanut työttömyyden laskuputki on päättynyt

Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalassa oli tämän vuoden toukokuun lopussa 8 902

työtöntä työnhakijaa. Määrä on 4,4 prosenttia eli 378 henkeä suurempi kuin

vuosi sitten.

Huhtikuuhun verrattuna työttömien määrä lisääntyi 49 hengellä.

Työttömyyden kasvu kohdistuu Etelä-Karjalassa kokonaisuudessaan naisiin.

Työttömiä naistyönhakijoita oli toukokuun lopussa lähes viisisataa enemmän

kuin vuosi sitten. Miesten työttömyys sen sijaan väheni 114 hengellä.

Myös alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa enemmän

kuin vuosi sitten. Tämä osoittaa työnantajien varovaisuutta uuden työvoiman

rekrytoinnissa. Nuorille on avautunut viime kesää heikommin uusia

työmahdollisuuksia.

Kasvu kohdistuu

naisvaltaisiin aloihin

Työttömien määrä on kasvanut monilla palvelualoilla. Miesvaltaisilla

rakennus- ja kuljetusaloilla työttömien määrät ovat hieman vähentyneet.

­·Lappeenrannan toimiston alueella työttömyys on noussut eniten

naisvaltaisella terveys- ja sosiaalialalla, yhteensä 148:n työttömän

verran. Lisää väkeä alalle valmistuu koko ajan ja kun verorahat ovat

vähissä niin sekin varmasti vaikuttaa, kertoo Lappeenrannan

työvoimatoimiston johtava työvoimaneuvoja Hannu Lankinen.

Työttömyys lasketaan kuukauden viimeisen päivän mukaan. Toukokuu on

Lankisen mukaan siitä ongelmallinen, että opiskelijat valmistuvat eri

aikaan. Terveydenhuollon alalta valmistutaan jo toukokuun puolivälissä.

­·Ne, jotka ovat tänä keväänä valmistuneet terveyden huollon alalta, ovat

mukana näissä työttömyysluvuissa. 31.5. opintonsa lopettaneet näkyvät vasta

heinäkuun tilastoissa, sanoo Lankinen.

Työllistämistyöt

vaikuttavat

Työttömien määrä väheni Etelä-Karjalassa neljän kunnan alueella ja kasvoi

kymmenen kunnan alueella. Työttömyyden vähennys oli suhteellisesti suurin

Saaren kunnassa, jossa työttömyys väheni 14 prosentilla. Työttömien määrä

lisääntyi eniten Suomenniemellä, 46 prosentilla vuoden takaisesta.

Saaren ja Suomenniemen lukuja selittävät osaksi se, että prosenteissa luvut

ovat suuria, mutta absoluuttiset luvut ovat pieniä.

Saarella työttömiä työnhakijoita oli toukokuun lopussa yhteensä 85 henkeä.

14 prosentin nousu työllisyydessä merkitsee noin kymmenen hengen

työllistymistä.

­·Syytä voi olla siinä, että maatilat ovat kesäaikaan työllistäneet ihmisiä

työllistämistuella. Viime vuonna tähän aikaan ei työllistämistuella

palkattu ihmisiä maatalouteen, kertoo Parikkalan työvoimatoimiston

toimistonjohtaja Eero Valkonen.

­·Saaren kunta on työllistänyt työllistämistuella 15 henkeä vuoden sisällä,

lisäksi yritysten työllistämiä on kymmenkunta, laskeskelee työvoimaneuvoja

Anja Kosonen Parikkalan työvoimatoimistosta.

Suomenniemen lähes 50 prosentin nousu työttömyydessä tarkoittaa 18 henkeä.

Yhtä selvää selitystä nousulle ei ole. Liimalevyjä valmistava Kohiwood Oy

sanoi kunnassa irti kymmenen työntekijää viime syksynä. Lisäksi toukokuu

2003 oli poikkeuksellinen.

­·Toukokuussa 2003 työttömiä oli ennätysvähän. Osalla työnhakijoista olivat

kesätyöt alkaneet jo toukokuussa. Lisäksi tällä alueella oli silloin vielä

työllistämistöitä, joita tänä vuonna ei enää ole saatu, kertoo

työvoimaneuvoja Heli Kokkola Lappeenrannan työvoimatoimiston Savitaipaleen

toimipisteestä.

Avoimet työpaikat

vähenivät

Alojen erot näkyvät myös avoimissa työpaikoissa. Etelä-Karjalan

työvoimatoimistoihin saatiin toukokuun aikana 400 uutta työpaikkaa. Määrä

on 20 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.

Selvimmin työvoiman kysyntä on hiljentynyt terveys- ja sosiaalialalla,

joissakin henkilökohtaisissa palveluissa ja maa- ja metsätaloustyössä.

Rakennukset ja kuljetustoiminta on tarjonnut viime vuoden toukokuuta

enemmän työpaikkoja.

Kirjoittaja:
Sari Anttonen