Categories
Artikkelit

UPM Kaukaan tehtaiden vesialueen laatu on palautunut entiselleen

Saimaan vesisuojeluyhdistys teki veden laadun tehomittauksen UPM Kaukaan tehtaiden kuormittamalla alueella sekä lähiympäristössä.

JAANA KALLIO

­·Kaukaan tehtaiden kuormittamalla alueella veden laatu oli kesäkuun

puolessa välissä alueelle tyypillinen ja varsin normaali, sanoo Saimaan

vesisuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja, limnologi Pentti Saukkonen.

UPM Kaukaan tehtaiden kuormittaman vesialueen laatu poikkeaa Suur-Saimaan

veden laadusta. Suuressa osassa Kaukaan kuormittamalla, noin 10 kilometrin

alueella Kaukaan edustalta Suomensalon ja Laitniemen linjalle veden laatu

oli eri asteisesti välttävä.

­·Vesialue soveltuu kuitenkin virkistyskäyttöön samalla tavoin kuin

aikaisemminkin, viime kesää lukuunottamatta, Saukkonen vakuuttaa.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys teki tavanomaisesta velvoitetarkkailusta

poikkeavan näytekierroksen 14.6. -16.6. Tarkkailualueena oli viime

kesä-heinäkuun vaihteessa tapahtuneen mustalipeäpäästön vaikutusalue ja

lisäksi alueita läntisellä Pien-Saimaalla ja Suur-Saimaalla, missä päästön

vaikutuksia ei havaittu.

Tavanomaisten tarkkailupisteiden lisäksi näytteitä otettiin myös

lahdekkeista ja saarten välisistä kapeista uomista. Näytepisteitä oli

kaikkiaan 67, joten tarkkailu oli hyvin kattava.

­·Me käytämme vertailuindekseissä tietoja isolta alueelta, jossa on monta

näytepistettä. Tällöin yksittäisen alueen sattumanvaraisuus ei vaikuta

tuloksiin, Saukkonen kertoo.

Saimaan vesisuojeluyhdistys tekee velvoitetarkkailuja neljä kertaa

vuodessa. Tutkimuksien mukaan viime vuoden kesä-heinäkuun vaihteen

mustalipeäpäästön vaikutuksia ei alueella ole näkynyt syyskuun 2003 jälkeen.

­·Ylimääräinen mittaus tehtiin viime vuoden päästöjen takia. Monet

mökkiläiset tulevat kauempaa. Haluamme tiedottaa heille, mikä tilanne on,

ettei tarvitse pelätä turhaan, Saukkonen perustelee.

Vedenlaatu vaihtelee

kuormitetulla alueella

Näytekierroksella ilmeni, että jätevesien vaikutus oli voimakkainta

kanavansuualueella, Riutansaaren molemmin puolin sekä Murheisten rannassa.

Ennen Luukkaan salmea ja Luukkaan salmen alueella veden laatu oli

huomattavasti parempi.

­·Voi olla niin, että Pappilan salmesta tulevat puhtaat vedet ovat

laimentaneet jätevettä juuri mittauspisteiden kohdalla. Myös kuormituksen

vaihtelut näkyvät nopeasti veden laadussa. Veden vaihtuvuushan on alueella

nopeaa, Saukkonen arvioi.

Luovukasta Haukiselkään olevalla alueella veden laatu oli kevättilanteeseen

nähden keskimääräistä parempi. Luovukan ja Sikosalon ympäristössä veden

laatu oli lahdekkeissa huonompaa kuin avovesialueella, mutta myös eri

selkävesien välillä oli vedenlaatueroja. Lähempänä kuormituslähdettä

avovesinäytteissä ja lahtinäytteissä ei ollut merkittäviä vedenlaatueroja.

­·Kuormitetulle alueelle on tyypillistä, että veden laatu vaihtelee.

Tuulet, vedenvirtaukset, vuoksi ja veden pinnan korkeudet vaikuttavat

jätevesien liikkeisiin. Etukäteen ei voi tietää, missä jätevesiä on eniten,

Saukkonen selittää vaihteluja.

Tullisalmessa jätevesien vaikutus näkyi, mutta Päihäniemen yläpuolella ja

Vehkataipaleen salmen alueella, lahtivedet mukaan lukien, veden laatu oli

hyvä tai paikoin erinomainen.

­·Tullisalmen yläpuolella tulevat Suur-Saimaan vedet vastaan, joita

Vehkataipaleen pumppaamo vetää kohti Pien-Saimaata, Saukkonen sanoo.

Kaupungin edustalla, Sunisenselällä ja Piiluvanselällä vesi oli hieman

nuhraantunutta, mutta kuitenkin vielä hyväksi vedeksi luokiteltavaa.

Kirjoittaja:
Jaana Kallio