Categories
Artikkelit

Valtioneuvosto hyväksyi kärkikuntien kuntaliitoksen

Yhdistymis- ja investointiavustusta luvassa yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.

HEIKKI SOPANEN

Valtioneuvosto hyväksyi eilen Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen

kuntaliitoksen. Valtioneuvosto päätti kärkikuntien valtuustojen

anomuksesta, että Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunnat lakkautetaan, ja

perustetaan uusi Parikkalan kunta. Kuntajakomuutos astuu voimaan ensi

vuoden alusta.

Uudessa Parikkalan kunnassa on noin 6 300 asukasta, ja siitä tulee

asukasluvultaan Etelä-Karjalan neljänneksi suurin kunta. Samalla maakunnan

kuntien lukumäärä vähenee kahteentoista.

Parikkalan kunta saa vuosina 2005-­2009 valtiolta laskennallista

yhdistymisavustusta yhteensä 4,9 miljoonaa euroa. Summasta 2,9 miljoonaa

euroa maksetaan kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Lisäksi uusi Parikkala saa kuntajakolain mukaista, kokeiluluonteista

investointi- ja kehittämistukea noin 1,7 miljoonaa euroa. Valtion

tukipaketti kuntaliitokselle on yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa.

Noin viidensadan asukkaan Uukuniemellä kuntaliitospäätös herätti närää ja

poiki Kouvolan hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Hallinto-oikeus hylkäsi

valitukset viikko sitten, mutta ainakin yksi valittaja kertoi aikovansa

valittaa vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mahdollinen valitus ei estä kuntaliitospäätöksen toimeenpanoa. Kunnat

voivat ryhtyä liitoksen edellyttämiin toimiin välittömästi. Jos KHO

aikanaan päättää, että kuntaliitospäätös ei ole syntynyt pykälien mukaan,

kuntaliitos raukeaa. Jos KHO hylkää valituksen, asia on loppuun käsitelty.

Kaksi muutakin

liitosta

Valtioneuvosto teki keskiviikkona muodolliset päätökset myös kahdesta

muusta kuntaliitoksesta. Tampereen kupeessa Kangasalan ja Sahalahden kunnat

lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi Kangasalan kunta. Molemmat kunnat

puolsivat yhdistymistä.

Itä-Suomessa Kiihtelysvaara ja Tuupovaara liitetään Joensuun kaupunkiin.

Myös nämä kunnat olivat liitoksen kannalla. Kiihtelysvaarassa asiasta

järjestettiin kansanäänestys. Kuntaliitosta kannatti lähes kaksi kolmesta

äänestäneestä.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen