Categories
Artikkelit

Palvelujen mitoituksen oikaisusta Imatran valtuuston pahin päänsärky

Lautakuntia on sopivasti. Kaupunginhallitusta ei haluta koota lautakuntien puheenjohtajista.

IRMELI OJALAINEN

Palvelujen mitoitus vähenevän ja ikärakenteeltaan vanhenevan

imatralaisväestön tarpeisiin on yksi visaisimmista uuden

kaupunginvaltuuston asioista.

Ongelmia lisää vielä se, että vuosikate pitää saada nousemaan

valtuustokauden aikana 10 miljoonaan euroon.

­·Taloustilanne kyllä tunnustetaan, mutta korjauskeinoissa valtuustoryhmien

näkemykset eroavat, Imatran tuoreimman valtuustobarometrin koonnut

konsultti Pekka Koivisto ennakoi. Valtuuston pitäisi löytää keinoja

työllisyyden edistämiseen, asukasmäärän kasvattamiseen sekä seutu- ja

maakunnallisen yhteistyön nostamiseen Imatran kilpailueduksi.

Imatran kaupunginvaltuusto ei ole enää yhtä turhautunut kuin vuosi sitten.

­·Olemme onnistuneet valtuustotyön kehittämisessä. Uudet työmuodot saavat

kiitosta. Sisäinen henki on aiempaa parempi ja se heijastuu myös

päätöksentekoon, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Hurskainen näkee.

­·Valtuuston odotetaan harjoitettava sellaista toimintaa ja omaksuvan

sellaisen roolin, joka takaa, että linjaratkaisut ovat uskottavia, pitäviä

ja tulevaisuuteen varautuvia, Pekka Koivisto tulkitsee.

Uskottavuus keskustelutti maanantaisessa seminaarissakin. Päätöksistä

halutaan aiempaa pitävämpiä.

Ideologiseksi

linjanvetäjäksi

Kun valtuuston rooli arvioidaan nyt maltilliseksi vaikuttajaksi, jatkossa

sen pitää olla ideologinen linjanvetäjä ja kaupungin uudistaja.

Valtuustoryhmien roolin ennakoidaan kasvavan kaupungin johtamisen

poliittisessa ohjauksessa ja seurannassa.

Ryhmät haluavat kantansa julki myös ennen virallisia päätöksiä. Näin

eriävät näkemykset tulevat paremmin esille, sillä niitä todella on. ­·Ja

tiedon on oltava päätöksenteon pohjaksi ymmärrettävää. Seuraukset on

voitava ennakoida, demarien ryhmyri Heikki Luukkanen huomauttaa.

Lautakuntien määrään ei puututa. Nimet ja tehtävänjaot ovat kunnossa.

Selvän enemmistön mielestä kaupunginhallitusta ei pidä miehittää

lautakuntien puheenjohtajista.

­·Päätösten seurannan puutteet meitä askarruttavat. Valmisteluun haluamme

nykyistä enemmän vaihtoehtoja, kokoomusryhmän puheenjohtaja Ismo Pöllänen

sanoo.

Kansalaisten kanssa ei suju?

Valtuuston vuoropuhelu äänestäjien kanssa ei toimi. Peräti 33 vastaajaa

katsoo vuoropuhelun äänestäjien kanssa toimivan huonosti. Kymmenen oli

kutakuinkin päinvastaista mieltä.

­·Jotkut käsittivät asiat niin, että valtuusto organisaationa on

äänestäjille kaukainen. Yksittäiset valtuutetut luonnollisesti käyvät

vuoropuhelua, Sinikka Hurskainen tulkitsee.

Puhevälit eivät ole parhaassa mahdollisessa kunnossa kaupungin keskeisten

toimijoiden, eli kaupunginhallituksen ja -valtuuston välillä. Saldoluvuksi

on saatu kaksi plussan puolelle, kun 22 arvioi vuoropuhelun toimivan hyvin

ja 20 on päinvastaista mieltä.

Imatran valtuutetut uskovat päätöstensä voimaan. Esimerkiksi

lapsiperheitten ja lasten elinoloihin katsotaan 32 valtuutetun mielestä

vaikutettu myönteisesti. Samoin vanhusten hoivan kohdalla päätösten

vaikutukset ovat myönteisiä 32 vastaajan mielestä.

Me-hengen rakentajaksi valtuustosta ei sen sijaan oikein ole. Valtuuston

vaikutus on peräti 15 mielestä vaikuttanut kielteisesti ja 13 mielestä

vaikutusta ei ole lainkaan. Vain 13 katsoo vaikutuksen myönteiseksi.

Hurskaisen mielestä huono arvio johtuu osin Saimaankaupunki-keskustelusta.

IRMELI OJALAINEN

Kuvateksti

Demokratia toimimaan. Konsultti Pekka Koivisto ja kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja Sinikka Hurskainen ovat tyytyväisiä tapahtuneeseen kehitykseen.

Kirjoittaja:
Irmeli Ojalainen