Categories
Artikkelit

Rauha-Tiurun alueen kaupat lykkääntyivät

Piper Bahr Finland ei maksanut kauppahintaa eikä asettanut vakuutta määräaikaan mennessä. Yhtiön mukaan kaupoista ei ole luovuttu.

HEIKKI SOPANEN

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin omistaman Rauha-Tiurun alueen kaupat

lykkääntyivät. Kauppakirja piti allekirjoittaa eilen, mutta ostaja, Piper

Bahr Finland Oy, ei ollut eiliseen määräaikaan mennessä täyttänyt sille

asetettuja kaupan ehtoja.

Yhtiö ei ollut maksanut sairaanhoitopiirille sovittua 1 470 000 euron

kauppahintaa eikä asettanut sovittua, noin kolmen miljoonan euron

vakuustalletusta sairaanhoitopiirin osoittamaan pankkiin. Yli 300 hehtaarin

maa-alueet, alueen rakennukset ja rakennelmat pysyvät toistaiseksi

sairaanhoitopiirin omistuksessa ja hallinnassa.

Piper Bahr Finlandin toimitusjohtaja Vesa Päivätie sanoo, että kaupoista ei

ole luovuttu.

­·Allekirjoituspäivä sovittiin arviolta kesäkuussa, mutta aina asiat eivät

satu nappiin. Olemme edelleen ostamassa aluetta eikä mitään syytä muuttaa

suunnitelmia ole ilmaantunut. Allekirjoitus siirtyy vain lähitulevaisuuteen.

Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Partanen kertoo, että uutta määräaikaa

rahasuorituksille ei ole asetettu. Ostajapuoli on Partasen mukaan kertonut,

että suoritukset vievät vielä aikaa muutamia päiviä.

­·Tässä on odotettu neljä vuotta kauppojen syntymistä eikä muutama päivä

heiluta meitä mihinkään suuntaan. Tärkeintä on, että kauppakirjassa

mainitut ehdot täyttyvät. Jos ne täyttyvät, kaupalle ei ole esteitä,

Partanen toistaa jo aiemmin kertomansa.

Myyjäosapuoli ei

niele syytöksiä

Partanen ei ota kantaa julkisuudessa olleisiin tietoihin ostajatahon

taustalla olevien henkilöiden hämäriltä vaikuttavista liiketoimista.

Sairaanhoitopiirin johtaja sanoo, että entisen sairaala-alueen ostajia ei

ole kauheasti tarjolla, ja kauppaa on valmisteltu aivan asiallisesti.

­·Meillä on valtuuston lainvoimainen päätös kaupalle ja tiukat ehdot,

joiden toteutuessa kauppa voidaan allekirjoittaa. Kyllä tässä valvotaan

veronmaksajien etua. Markkinointiyhtiöt (Imatran seudun kehitysyhtiö Kehy

ja Lappeenrannan seudun elinkeino- ja matkailuyhtiö Selma) ovat tutkineet

taustat kaikin laillisin keinoin, Partanen kertoo.

Rauha-Tiurulle Kehyn kanssa ostajia etsineen Selman toimitusjohtaja Hannu

Alanen sanoo, että mahdolliset riskit ovat olleet markkinointiyhtiöiden ja

myös sairaanhoitopiirin tiedossa.

­·Totta kai kansainvälisiä ostajia pitää epäillä. Mutta kun ostajataho

lupasi lähteä mukaan hyvillä ehdoilla, kortti kannattaa ilman muuta katsoa

loppuun. Jos rahoja ja vakuuksia ei löydy, kauppa tietysti raukeaa, Alanen

sanoo.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Ilpo Hakula vakuuttaa myös,

että kauppaa on valmisteltu ja pohdittu vakavasti.

­·Allekirjoituksen edellytyksiä ei vielä ole olemassa, mutta meillä ei ole

mitään juridista syytä saati oikeutta vetäytyä tässä vaiheessa kaupasta.

Lähiviikot näyttävät, kuinka tässä käy.

Hakulan mukaan sairaanhoitopiiri pitää kauppaehdoista kiinni eikä mitään

tapahdu ennen kuin rahasuoritteet ovat sairaanhoitopiirin tilillä. Hakula

muistuttaa lisäksi, että kauppasopimuksen investointiohjelma on vuosia kestävä.

­·Sormia napsauttamalla ei synny mitään.

Rauha-Tiurun kaupan ehtoja

¤·Kauppahinta sopimuksessa määritellystä kaupan kohteesta on 1 471 069 euroa.

¤·Omistus- ja hallintaoikeus siirtyy ostajalle, kun 1) kauppahinta on

tullut maksetuksi, ja 2) kun ostaja on tallettanut sopimuksessa tarkoitetun

vakuustalletuksen (2 942 138 euroa) myyjän kirjallisesti hyväksymällä

tavalla sekä 3) kun ostaja on vakuuttanut kaupan kohteena olevan omaisuuden

kaupan purkuehdon voimassaolon ajaksi.

¤·Myyjällä on oikeus yksipuolisesti purkaa kauppa, mikäli ostaja ei täytä

investointi- ja rakentamissuunnitelmissa osoitetussa aikataulussa niissä

tarkoitettuja investointeja.

¤·Ostaja sitoutuu investoimaan alueelle kauppahinnan lisäksi 23 046 747

euroa siten kuin kauppakirjan liitteissä tarkemmin määritellään.

Vallintaoikeuden rajoitus ja purkuoikeus raukeavat, kun ostaja on

toteuttanut myyjän hyväksymiä investointeja alueella 12 258 908 euron

edestä, ja kun puolet vakuustalletuksen summasta on vapautunut myyjän

antamin suostumuksin ostajalle.

¤·Vakuustalletus vapautuu kokonaisuudessaan ostajalle, kun 23 046 747 euron

investoinnit on kokonaisuudessaan tehty.

¤·Kaupan purkautuessa kauppahinta ja vakuustalletus jäävät

kokonaisuudessaan myyjälle.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen