Categories
Artikkelit

Suomenniemellä asfaltoidaan hulppeaa väylää Koulutielle

Suutarinen-yhtiöt vastaa tien kokonaisurakoinnista. Yritys on Suomenniemen suurin teollinen työnantaja.

ANNE NIEMI

Suomenniemen kirkonkylässä levitetään parhaillaan höyryävää asfalttia

Koulutiellä. Urakka on kunnan tiehankkeista kaikkein suurin ja kallein.

Noin 560 metrin pituisen Koulutien hinta nousee yli 300 000 euron.

­·Koulutien uuden kaava-alueen kunnallistekniikka on nyt rakennettu.

Meneillään oleva asfaltointi ja kevyen liikenteen väylä saadaan päätöksen

elokuun puoliväliin mennessä, sanoo kokonaisurakoinnista vastaavan

Suutarinen-yhtiöiden toimitusjohtaja Timo Suutarinen.

Suurin yritys

Suomenniemellä

Suutarinen-yhtiöiden palkkalistoilla on reilut 90 työntekijää. Reilussa 50

vuodessa Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:stä on kasvanut Suomenniemen

suurin teollinen työnantaja.

­·Tällä hetkellä valitettavasti vain yksi työntekijöistämme on

suomenniemeläinen, sanoo toimitusjohtaja Suutarinen.

Noin 840 asukkaan kunnassa työssä käyvien osuus on noin 330 henkilöä.

Suutarisen mukaan osaavien työmiesten löytäminen kapealta väestöpohjalta on

ollut hankalaa.

Suomenniemen työttömyysaste on valtakunnallisessa vertailussa erittäin

suuri, lähes 18 prosenttia.

Suutarinen-yhtiöiden merkitys on huomattava kuitenkin alihankintapuolella.

Niistäkin kertyy vuositasolla lähes 15 miestyövuotta.

Yritys siirtynyt

isältä pohjalle

Suutarinen-yhtiöt otettiin markkinointinimenä ensimmäisen kerran käyttöön 1999.

­·Halusimme selkeyttää yrityksen imagoa, toimitusjohtaja selvittää.

Yhtiöiden kokonaisliikevaihto oli viime vuonna noin 13 miljoonaa euroa.

Yhtiön maarakennusurakoinnin perusta on Timon isän, Väinö Suutarisen,

vuonna 1951 aloittamassa Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:ssä.

Yhden miehen kuorma-autoyrityksestä on toiminta laajentunut betonituotannon

ja kaluston uudenaikaistamisen myötä kahdeksi rinnakkaisyritykseksi:

Maarakennus Suutarinen Oy:ksi ja Matrella Oy:ksi, joka valmistaa

betonielementtejä talo- ja teollisuusrakentamiseen.

Suutarisen soranottoalueet sijaitsevat Suomenniemen Pukkilan kylässä, jonne

rakennettiin ensimmäinen betoniasema 1980.

Yrittäjyydestä

verotuloja

Kuntataloudessa verotulot ovat palvelutuotannon perusta. Kunta on

Suomenniemen suurin työllistäjä, Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky:n sekä

liimalevytehdas Oy Kohiwood ovat seuraavina.

Periaatteessa 90 prosenttia Suutarisen työtilauksista saadaan

tarjouskilpailujen perusteella. Kunnallisessa rakentamisessa päätetään

ensiksi keneltä tarjoukset pyydetään, sen jälkeen kilpailulain mukaan on

valittava halvin tarjotuista vaihtoehdoista.

Toimitusjohtaja Timo Suutarinen näkee tarjouskilpailumenettelyssä

tärkeimmäksi menestystekijäksi sen, että osaa hahmottaa urakkakohteen

sopivuuden yrityksen kalustolle ja organisaatiolle.

­·Kun työn kokonaishahmottaminen on tehty, määrittyy hinta sen perusteella,

Suutarinen kertoo.

Suomenniemellä Suutarisen suurin rakennushanke on ollut vuonna 1998

valmistuneen palvelukeskus Metsätähden kokonaisurakointi.

ANNE NIEMI

Kuvatekstit

Koulutielle pintaa. Asfalttilevittimen perämies Keijo Orava ja

toimitusjohtaja Timo Suutarinen suomenniemeläisellä tietyömaalla.

Timo Suutarinen. Suutarinen-yhtiöiden toimitusjohtaja.

Suutarinen-yhtiöt

¤·Suutarinen-yhtiöihin kuuluu Sora ja Betoni V. Suutarinen Ky, Maarakennus

Suutarinen Oy ja Matrella Oy.

¤·Toimittaa maa-aineksia ja betonia sekä valmistaa betonielementtejä, myös

maa- ja talonrakennusurakointia.

¤·Yrityksen johdossa on rakennusinsinööri Timo Suutarinen ja puoliso vastaa

taloushallinnosta. Kaksi poikaa kouluttautuvat yrityksen jatkajiksi.

¤·Liikevaihto noin 13 miljoonaa euroa.

¤·Työllistää 90-­100 työntekijää.

¤·Suomenniemen suurin teollinen työnantaja.

Kirjoittaja:
Anne Niemi