Categories
Artikkelit

Yritysten investointihalut elpyneet Kaakkois-Suomessa

Finnveran riskirahoituksen tarve kohdistumassa jälleen investointeihin.

MARTTI HYTTI

Yritysten investointihalut ovat elpyneet Kaakkois-Suomessa. Tämä näkyy Finnvera Oyj:n rahoituksessa, joka on vuoden alkupuoliskolla kohdistunut jälleen entistä enemmän investointeihin.

Finnveran Lappeenrannan aluekonttori myönsi rahoitusta pienille ja keskisuurille yrityksille tammi­kesäkuussa 17,3 miljoonaa euroa, jolla arvioidaan luodun ja turvatun 426 työpaikkaa.

Finnveran riskirahoituksen keinoin myötävaikutettiin yhteensä 41 miljoonan euron hankkeiden käynnistyminen, joilla edistetään yritysten perustamista, kasvua ja kansainvälistymistä.

Aluejohtaja Hannu Puhakka arvioi, että talouden elpyminen lähti valtakunnallisesti liikkeelle helmi­maaliskuussa.

­·Kaakkois-Suomessa käänne tapahtui hieman viiveellä. Tilanne näyttää täälläkin jo yllättävän hyvältä, vaikka TE-keskuksen työllisyystilastot eivät sitä vielä kerro.

Suurten vientiteollisuusyritysten tilauskantojen viimeaikainen vahvistuminen vaikuttaa hänen mielestään välittömästi siihen verkostoituneen pk-teollisuuden kehitysnäkymiin ja kannattavuuteen.

­·Myös kotimarkkinakysynnän jatkuminen vahvana turvaa edelleen pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Luottotappioiden määrä pysyy edelleen varsin kohtuullisella tasolla. Puhakka korosti, että pk-yritysten rahoituksen kysynnän kohdistuminen käyttöpääomasta tuotannollisten investointien rahoitukseen jatkuu edelleen.

­·Finnvera edistää rahoitusratkaisuillaan yrityksiä, joilla on mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan.

Finnveran rahoituksen kysyntää edistävät hänen mukaansa myös kilpailutilanteen muutoksista sekä yritysten kansainvälistymisestä johtuvat yritysjärjestelyt sekä erityisesti pk-yritysten sukupolvenvaihdokset, joiden turvaaminen liittyy yrittäjyyspolitiikan tavoitteiden toteuttamiseen.

­·Heinäkuussa tuli voimaan lainmuutos, jolla kaikki toimialat pääsivät Finnveran rahoituksessa tasavertaiseen asemaan. Voimmekin rahoittaa nyt kaikki muita aloja paitsi maataloutta ja perustajaurakointia.

Finnveran rahoituksen suurin työpaikkavaikutus on ollut teollisuudessa ja liike-elämän palveluissa. Rahoitus kohdistui kokonaisuudessaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden toimintaedellytykset halutaan varmistaa niin kotimaassa kuin viennissäkin.

Nuorten yrittäjyys

on lisääntymässä

Kotimaan rahoituksessa takausten osuus kasvoi ollen 55 prosenttia myönnetystä määrästä. Finnvera toteuttaa elinkeinopolitiikkaa, yhteistyössä muiden samoihin päämääriin pyrkivien tahojen kanssa läpinäkyvästi ja itsekannattavasti.

Lappeenrannan aluekonttorin myöntämä kotimaan riskirahoitus vuoden alkupuoliskolla kohdistui yhteensä 267 hankkeeseen. Keskimääräisen yksittäisen rahoituspäätöksen koko oli 64 600 euroa. Finnveran rahoitusosuus oli keskimäärin 42 prosenttia.

Asiakkaita konttorilla on yhteensä 1 662 kpl. Vuoden alkupuolen aikana asiakkaaksi tuli 121 uutta yritystä, joista aloittavia 70 yritystä.

Asiakasmäärän kasvu ei ole lisääntynyt vuoden alkupuoliskolla, johon vaikutti lainansa lainaehtojen mukaisesti takaisin maksaneiden pienasiakkaiden suuri määrä. Toisaalta nuorten yrittäjyys näyttäisi olevan kasvussa.

MARTTI HYTTI

Kuvateksti

Rahoitusta löytyy. Aluejohtaja Hannu Puhakka vakuutti, että hyviin hankkeisiin löytyy aina rahoitusta.

Kirjoittaja:
Martti Hytti