Categories
Artikkelit

Hotelli- ja ravintolakoululle uudet tilat Tietäjäntalosta

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä on jättänyt Imatran kaupungille ostotarjouksen Tietäjäntalon kiinteistöstä.

TENHO TIILIKAINEN

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä odottaa marraskuun puoliväliin mennessä

Imatran kaupungin vastausta tekemäänsä Tietäjäntalon ostotarjoukseen.

Tietäjäntalossa toimii tällä hetkellä muun muassa kuntayhtymän alaisen

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikkö sekä Imatran

kaupungin hallinnoima työväenopisto.

Tällä hetkellä koulutuskuntayhtymä omistaa kiinteistöstä 54 ja Imatran

kaupunki 46 prosenttia. Koulutuskuntayhtymä haluaa sijoittaa Tietäjäntaloon

ne Imatralla toimivat yksikkönsä, jotka nyt ovat vuokratiloissa.

Näistä tärkeimmät ovat ammattikorkeakoulun alainen matkailun yksikkö ja

ammattiopiston alainen hotelli-ja ravintolakoulu. Etelä-Karjalan

koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan Jukka Kärnän mukaan nämä

toiminnot voidaan mahduttaa Tietäjäntaloon, josta liiketalouden yksikkö

lähtee alta pois.

­·Ammattikorkeakoulun osalta syyskesällä päätettiin, että matkailu- ja

ravitsemuskoulutus lähtee kokonaan Lappeenrannasta ja tulee Imatralle.

Vastavuoroisesti Imatralta siirtyy Lappeenrantaan liiketalouden koulutus,

Kärnä sanoo.

Kärnän mukaan jotakin pitää tehdä, sillä Valtionhotellin yhteydessä

toimivan ammattikorkeakoulun matkailun yksikön ja ammattiopiston hotelli-

ja ravintolakoulun vuokrasopimus päättyy vuoden 2007 lopussa.

Ei enää

uusia seiniä

­·Olemme käyneet neuvotteluja Imatran kaupungin kanssa Tietäjäntalon

ostamisesta kokonaan koulutuskuntayhtymälle. Meidän puoleltamme on esitetty

toive, että kaupat saataisiin tehtyä vuoden vaihteeseen mennessä. Tämä

siksi, että pääsisimme mahdollisimman nopeasti remontoimaan 30 vuotta

vanhaa Tietäjäntaloa. Olemme lupautuneet laittamaan Tietäjäntalon hyvää

kuntoon, Kärnä sanoo.

Hotelli- ja ravintolakoulun ja Mansikkalan kampuksen kehittämisen

yhteydessä on puhuttu myös uudisrakennuksesta.

­·Niin kauan kuin olemassa olevia seiniä löytyy, niin kuokkaa ei maahan

isketä. Meillä koulutuskuntayhtymässä ja Imatran kaupungilla on näitä

seiniä aivan tarpeeksi, Kärnä sanoo.

Hänen mukaansa asiat on puhuttu periaatteellisella tasolla halki

koulutuskuntayhtymän ja Imatran kaupungin edustajien kanssa

luottamushenkilö- ja virkamiestasolla. Kaupungin vastauksen viipyminen on

vähän hämmentänyt tarjouksen tekijöitä.

­·Mielestäni tässä on kyse enemmänkin rahasta kuin tahdosta.

Mansikkalan alueen

opetustilat täyskäyttöön

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintojohtajan Eero Laineen mielestä

ostotarjous on selkeä jatkumo kuntayhtymän aiemmin valitsemalle

strategialle luopua vuokratiloista. Myös Laineen mielestä kaupan

periaatteista on löytynyt yksimielisyys.

­·Kaupunki on pyytänyt Tietäjäntalon osuudestaan kymmenen vuoden

tuottoarvoa neljän prosentin korolla eli vajaat 169 000 euroa. Kiinteistön

kirjanpitoarvo on tällä hetkellä 59 000 euroa.

Talo kaipaa pikaista peruskorjausta muun muassa ilmastoinnin osalta. Jos

kaupat syntyvät tietää se myös koko kiinteistön saneerausta.

­·Saneerauksen suunnittelu alkaisi välittömästi. Taloon siirtyisivät

Torkkelinkadulla Valtionhotellin yhteydessä toimivat yksiköt,

Iskote-talolla olevat aikuiskoulutuskeskuksen tilat ja Tietotalolla

Imatrankoskella olevat kuntayhtymän toimistotilat. Olemme laskeneet, että

kaikki nämä toiminnot mahtuvat Tietäjäntaloon, jos opetuskeittiöt

sijoitetaan Imatran ammattikoululle.

­·Olemme tarjonneet kaupungille pakettia, jossa laitamme Tietäjäntalon

kuntoon ja varaamme saneerauksen suunnitteluvaiheessa rakennuksesta

hallinnolliset toimistotilat Imatran työväenopistolle, Imako-yksikölle

(Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto) sekä

semiotiikkainstituutille. Nämä noin 150 neliömetrin tilat kaupunki voi

jatkossa vuokrata koulutuskuntayhtymältä.

Näiden yksiköiden opetus- ja työskentelytilojen järjestämiselle

koulutuskuntayhtymällä on myös esitys, jossa uudisrakentamista ei

tarvittaisi. ­·Olemme tarjonneet näiden toimijoiden käyttöön kaikki

Mansikkalan kampuksella olevat koulutuskuntayhtymän luokkatilat. Tekisimme

yhteiset lukujärjestykset, jolloin voisimme varmistaa luokkien riittävyyden

ja mahdollisimman tehokkaan käytön. Veloittaisimme näistä tiloista vuokrina

yhteisesti sovittavan hinnan, Laine selvittää. Hänen mielestään

koulutuskuntayhtymän esittämä malli merkitsee Imatran kaupungille

huomattavaa säästöä.

Jos kaupunki ei ole valmis myymään osuuttaan Tietäjäntalosta, niin

vaihtoehtona Eero Laineen mielestä on se, että kaupunki ostaa

koulutuskuntayhtymän osuuden talosta itselleen.

­·Kolmas vaihtoehto on se, ettei tehdä ollenkaan kauppoja, vaan saneerataan

talo yhdessä. Ammattikoulun tontilla on myös jäljellä sen verran

rakennusoikeutta, että voimme sijoittaa Torkkelinkadun toiminnot

ammattikoulun yhteyteen koulua laajentamalla, Laine sanoo.

PEKKA HÖLKKI

Kuvateksti

Tietäjäntalo. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä on tehnyt Imatran

kaupungille ostotarjouksen Tietäjäntalon kiinteistöstä.

Kirjoittaja:
Tenho Tiilikainen