Categories
Artikkelit

Museovirasto puoltaa Cederhvarfin talon säilyttämistä kaavalla

Museovirasto on ottanut kantaa Pallonkatu 14:ssä sijaitsevan Cederhvarfin
talon säilyttämisen puolesta. Lausunnon mukaan Pallon puurakennukset
pitäisi säilyttää kaavoituksella.
Alueella on voimassa vuonna 1969 vahvistettu asemakaava, jonka mukaan se on
teollisuus- ja varastorakennusten korttelia. Larox on suunnitellut talon
alueen käyttöä omiin tarpeisiinsa.
Museovirasto on lausunnossaan samaa mieltä kuin Etelä-Karjalan
maakuntamuseo ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus aiemmin. Purkamisluvan
myöntäminen merkitsisi ympäristön perinne-, kauneus- ja muiden arvojen
hävittämistä. Museoviraston käsityksen mukaan Pallon kaupunginosan
säilyneiden puurakennusten turvaaminen osana Lappeenrannan Linnoitukseen
liittyvää kaupunkikuvallista kokonaisuutta olisi erikseen selvitettävä ja
ratkaistava kaavamuutoksella.
Lappeenrannan kaavoituspäällikkö Erkki Jouhkin mukaan nyt esitetty lausunto
on vain osa lausuntokierrosta. Se ei aiheuta toimenpiteitä.
Kaupunginhallitus päätti toukokuussa olla muuttamatta voimassaolevaa kaavaa.
Museovirasto on ottanut syyskuun lopussa kantaa myös Mikkelin Marskinaukion
säilyttämisen puolesta.
ES-ARKISTO

Kuvateksti

Kaupunkikuvaa. Museovirasto puoltaa Pallonkatu 14:n suojelemista kaavalla.