Nuorten ja maahanmuuttajien työttömyys vaivaa Lappeenrantaa

Työllistämisprojektien haaste on saada asiakas innostumaan.

EEVA SEDERHOLM

Lappeenrannassa työttömyys vaivaa erityisesti nuoria ja maahanmuuttajia. Nuorten työttömyys ei ole laskenut samaa tahtia kuin muualla Suomessa, ja maahanmuuttajien on vaikea löytää työnantajaa, joka heidät palkkaisi.

­·Maahanmuuttajista työttömiä on moninkertainen määrä suhteessa väestön määrään, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Socomin seutukehittäjä Päivi Kaski kertoo.

Kaski on tutkinut Lappeenrannassa toteutetun Serveri-koulutus- ja työllistämisprojektin onnistumista.

Serveriin osallistuneet työttömät ja työntekijät pitivät maahanmuuttajataustaisten ongelmana muun muassa ammattitutkinnon puuttumista. Työnantajat pitävät sitä Suomessa palkkaamisen esteenä. Myös etninen tausta kuten romanivähemmistöön kuuluminen voivat aiheuttaa työnantajissa ennakkoluuloja.

Yhteistyötä ja sopiva tyyppi

Socomin tavoitteena on luoda yhteistyötä kuntien ja muiden palvelujen tuottajien välille. Lappeenrannan kaupunki on paitsi yksi sen omistajista myös yksi tarkastelun alla olleen Serveri-projektin rahoittajista.

Socomin mukaan Serveri oli lajissaan onnistunut hanke.

­·Arvioinnissa nousi esiin paljon työttömien positiivisia kokemuksia, Kaski perustelee.

Työllistyneitä oli hänen mukaansa tavanomaisia projekteja enemmän. Koulutukseen osallistuneista 57 ihmisestä 12 työllistyi vapaille markkinoille, yksi ryhtyi yrittäjäksi ja 10 työllistyi tuetusti vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Vetäjät kertovat, että vastoinkäymisiäkin on ollut. Joskus alkoholiongelma on vienyt projektin tuoman työpaikan.

Kasken mukaan yksi projektin vahvuuksista oli yhteistyö yrityksen kanssa. Lisäksi osallistujat pitivät myönteisenä, että työnetsijä oli yritystaustainen ja tunsi liike-elämän tarpeet.

Talkoorinki rehkii

Lauritsalassa

Serveri on yksi lukuisista Lappeenrannassa toteutetuista projekteista, joka on saanut toimintaansa Euroopan sosiaalirahaston rahaa. Toinen tällainen on Itä-Lappeenrannassa toimiva Kuriiri-projekti.

Sen seurauksena Lauritsalassa toimii Talkoorinki, jossa mukana olevat työttömät ovat tehneet esimerkiksi siivoustöitä, lumenluotia ja muuta pihatyötä. Työsuoritteesta osallistujat saavat enintään yhdeksän euron palkkion. Tulo on verotonta, eikä vaikuta sosiaalietuuksiin.

Toiminnan tavoitteena on ollut pitkäaikaistyöttömien auttaminen ja työllistymismahdollisuuksien lisääminen. Kanava-Kuriiri-projektin päällikön Heidi Lohjalan mukaan 80 osallistuneesta yli puolet on saanut työpaikan tai tukityön.

Projektijohtaja Reijo Pesonen kertoo, että myös Kuopiossa ja Rovaniemellä toimivan hankeen ongelma Lappeenrannassa on ollut vaikeus saada ihmisiä mukaan. Lisäksi toimintaa on haitannut Hovipellon ja Luukkaanrinteen alueiden epäyhtenäisyys.

­·Siellä ei ole ostoskeskusta tai yhteiskunnan puolesta esimerkiksi yhteisiä sosiaalipalveluja, hän listaa.

Projektit

kokeilijoina

Päivi Kasken mukaan työllistämisprojektit tekevät tärkeää työtä. ­·Yhtä tärkeää olisi, että niiden hyväksi toteamat käytännöt siirtyisivät osaksi vakituisia työvoimapalveluja, hän sanoo.

Kaski uskoo näin käyvän, kun esimerkiksi Lappeenrantaan vuodenvaihteessa perustetaan seudullinen työvoimapalvelukeskus, jossa huomioidaan entistä paremmin vaikeasti työllistyvien ongelmat. Toisaalta projekteille on edelleen käyttöä.

­·Uutta kehitetään mitä todennäköisimmin edelleen hankkeiden kautta, hän arvelee.

Hänen mielestään tämä on lisäksi järkevää EU-rahoituksen käyttöä.

ES-ARKISTO

Kuvateksti

Työnhaussa. Nuorten työttömyys on vaivannut Lappeenrantaa muuta maata enemmän, vaikka se onkin jatkanut laskuaan.

Kirjoittaja:
Eeva Sederholm