Categories
Artikkelit

Museovirasto puoltaa Cederhvarfin talon säilyttämistä kaavalla

Museovirasto on ottanut kantaa Pallonkatu 14:ssä sijaitsevan Cederhvarfin talon säilyttämisen puolesta. Lausunnon mukaan Pallon puurakennukset pitäisi säilyttää kaavoituksella. Alueella on voimassa vuonna 1969 vahvistettu asemakaava, jonka mukaan se on teollisuus- ja varastorakennusten korttelia. Larox on suunnitellut talon alueen käyttöä omiin tarpeisiinsa. Museovirasto on lausunnossaan samaa mieltä kuin Etelä-Karjalan maakuntamuseo ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskus aiemmin. Purkamisluvan myöntäminen […]