Ranta-asukkaat vaativat tiukennuksia Kaukaan ympäristölupahakemukseen

Vehkataipaleella esiteltiin asukasaktiivien 12 teesiä Saimaan vedenlaadun parantamiseksi

MARIA KOIVU

Vehkataipaleen ja Lamposaaren ranta-asukkaat vaativat tiukennuksia UPM:n

Kaukaan tehtaiden ympäristölupahakemukseen. Asukasaktiivien laatimaa

kahdeksansivuista vaatimuskirjelmää esiteltiin perjantai-iltana

Vehkataipaleen koululla.

Vehkataipalelainen Rauno Iivonen korostaa, ettei kyseessä ole ajojahti

tehdasta kohtaan.

­·Tämä on osa normaalia metsäteollisuuden ympäristölupamenettelyä.

Tavoitteena on turvata eteläisen Saimaan puhdistuminen ja käyttökelpoisuus

tuleville sukupolville. Joukkoesiintymisellä saadaan lisättyä painetta.

Kiivasta mielipiteidenvaihtoa tilaisuus ei synnyttänyt, sillä käsiteltävät

asiat olivat alan asiantuntemusta vaativia. Paikalle saapui vain

kourallinen ihmisiä, mutta vetoomusta otettiin mukaan naapureille

jaettaviksi. Kirje tulee nähtäville myös Vehkataipaleen ilmoitustauluille.

UPM:n ympäristölupahakemuksen muistutusten jättöaika päättyy lokakuun 20.

päivänä.

Lupaehtoihin

tiukennuksia

Asukkaiden kirjelmän lähtökohtana on, että UPM on merkittävä vesien pilaaja.

­·Puhdistusprosessin jälkeenkin Kaukaan tehtaiden päästöt vesistöön olivat

vuonna 2002 noin 30-kertaiset verrattuna Toikansuon vedenpuhdistamon

päästöihin, lamposaarelainen Pasi Tanskanen kertoo yksinkertaistavana

esimerkkinä.

Muistutuksessa vaaditaan ehdottomia päästörajoja tavoitteiden sijaan.

Asukkaat haluaisivat sanktioita lupaehtojen rikkomistapauksissa.

­·2000-luvulla lupaehtoja on jo ylitetty kolmena vuonna, Tanskanen toteaa.

Asukkaat haluavat myös muuttaa päästörajojen määrittämistä kuukausi- ja

vuosikeskiarvojen avulla. Lisäksi olisi huomioitava päivä- ja viikkorajat.

­·Nyt on mahdollista päästää kuukauden saasteet yhtenä päivänä. Luonto ei

kuitenkaan tunne keskiarvoja, Tanskanen toteaa.

Jätevedet

Vuokseen?

Lisäksi kirjeessä toivotaan vedentarkkailun kehittämistä. Nykyinen lupaehto

edellyttää neljästi vuodessa tapahtuvaa velvoitemittausta.

­·Mittauksissa on kuitenkin talvisin tauko. Esimerkiksi jouluseisokki olisi

potentiaalinen häiriöpäästön aiheuttaja. Talvella jätevedet kulkevat

pohjassa, jolloin niitä ei huomattaisi niin helposti kuin kesällä,

Tanskanen jatkaa.

Kirjelmässä korostetaan myös muuttuneen lainsäädännön merkitystä

ympäristölupaan. Tanskanen ottaa esimerkiksi tulevan EU:n vesipuitedirektiivin.

­·Sen tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä saattaa vesistöt hyvään tilaan.

Kaukaan lähistön vesi ei ole tällä hetkellä siinä tilassa.

Asukasaktiivien muistutuksessa nostetaan esille vanha ajatus

metsäteollisuuden jätevesien johtamisesta Vuokseen.

­·Se poistaisi matalan Saimaan jätevesiongelman. Vuoksen virtaamassa vedet

liukenisivat Saimaata paremmin. Vuoksen virtaama on 800 kuutiota

sekunnissa, kun Vehkataipaleen pumppuasemalla virtaama on 40 kuutiota

sekunnissa, Tanskanen toteaa.

­·Ratkaisu tosin siirtäisi osin jätevesiongelmaa. Ennen kaikkea tarvitaan

tehokkaampaa puhdistusta, hän summaa.

SEPPO RAUTIOVAARA

Kuvateksti

Huoli Saimaasta. Pasi Tanskanen esitteli Vehkataipaleen koululla

ranta-asukkaiden vastinetta UPM:n ympäristölupahakemukseen.

Kirjoittaja:
Maria Koivu