Categories
Artikkelit

Viisikymppisten valtuusto Imatralla

Ensimmäiselle kaudella tulevat poliitikot nuorensivat Imatran valtuustoa yli viidellä vuodella. Uuden päättäjäsukupolven läpimurto jäi silti tulevaisuuteen.

HANNU OJALA

Imatran kaupunginvaltuusto on viisikymppisten juttu. Puolet valtuutetuista

on 50-­60 ikävuoden väliltä. Suuret ikäluokat näkyvät kaupungin

päätöksenteossa selvästi vahvemmin kuin kaupungin yleisessä ikärakenteessa.

Vaikka päätöksenteko nuortui uusien valtuutettujen ansiosta,

sukupolvenvaihdos odottaa vasta seuraavilla kierroksilla. Uusien

valtuutettujen keski-ikä on 47 vuotta, kun paikkansa uusivilla se on viisi

vuotta korkeampi.

Kuitenkin kaikki viisi alle 35-vuotiasta valtuutettua ovat uusia.

Keski-iällä laskettuna on ikääntyminen Imatralla kaikkien poliittisten

ryhmien ongelma. Nuorimman ryhmän valtuustoon marssittaa ensi vuoden alussa

kokoomus, jossa keski-ikä aleni nuorten edustajien ansiosta 46 vuoteen.

Ikäeroa kokoomuksen uusilla ja vanhoilla valtuutetuilla on yhdeksän vuotta.

Sosiaalidemokraateissa keski-ikä on jo painunut yli 50 vuoden Demarien

uusien edustajien keski-ikäkin on yli 46 vuotta, kokemusta hankkineet ovat

heitä peräti seitsemän vuotta vanhempia.

Kuntapuolueen osuus on valtuutettujen joukossa on selvästi yliedustettuna.

Kuntien ja kuntayhtyminen palveluksessa on lähes 40 prosenttia päättäjistä.

Kunnan hommissa imatralaisista työllisistä on vain puolet tästä määrästä.

Kahdessa suurimmassa poliittisessa ryhmässä kunnan palkollisten osuus on

lähes samaa tasoa. Jo eläkkeelle siirtyneitä päättäjiä löytyy

valtuustokauden alkaessa kuusi. Määrä kasvaa kauden aikana ainakin kolmella.

Valtuutettujen alueellinen sijoittuminen kaupungissa noudattelee

kaupunkirakenteen muutosta. Vuoksen länsipuolella ja Imatrankosken alueella

on selvästi havaittava tihentymä päättäjissä. Kaupungin pohjoisella

alueella valtuutetut ovat levittäytyneet laajemmalle alueelle. Lähes ainoa

alue, josta tällä kerralla ei saatu valtuutettua on kaupungin

etelälaidalla. Vallinkosken-Kiurulan ja Salo-Issakan kyläläiset joutuvat

turvautumaan muihin edustajiin näkemystensä esittäjinä.

Kirjoittaja:
Hannu Ojala