Categories
Artikkelit

Suomenniemi uskoo huomiseen omaisuudella ja ylijäämillä

Suomenniemi kehittää itseään määrätietoisesti, vaikka kunnan vuosikate on ensi vuonna neljättä vuotta negatiivinen.

ILPO LESKINEN

Suomenniemen kunnan vuosikate on ollut kolme vuotta negatiivinen. Vuosikate

on negatiivinen myös ensi vuoden talousarvioesityksessä. Silti kunta ei elä

kriisitunnelmissa vaan suunnittelee aktiivisesti tulevaa.

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki kertoo, että vuotuiset tulot eivät riitä

menoihin. Silti kunnalla on määrätietoinen kehittämisstrategia. Tämä näkyy

ensi vuoden budjettiesityksessä sekä vuosien 2006-2007 taloussuunnitelmassa.

­·Vaikka kuntatalouden tunnusluvut ovat huonot, Suomenniemellä on runsaasti

puskureita käytössä. Aiemmilta vuosilta on kertynyt ylijäämiä.

Omaisuuttakin on kohtalaisen runsaasti, yksin edesmenneen Irja Hannosen

testamentin ansiosta.

Kunta omistaa metsää noin 770 hehtaaria. Tase on ollut vahva. Lähivuosien

alijäämät pystytään kattamaan aiemmilla ylijäämillä.

­·Me emme näe tilannetta sillä tavoin synkkänä, ettemmekö me voisi kuntaa

edelleen kehittää.

Vesihuolto ja

retkeilyreitti

Ensi vuoden suurimmat investoinnit ovat jätevesiputken rakentaminen

Kauriansalmen ja kirkonkylän välille sekä retkeilyreitin rakentamisen

jatkaminen.

Ensi vuoden vesihuoltotöihin varataan 250 000 euroa. Vuonna 2006

rakennetaan kirkonkylään uusi puhdistamo. Sen arvioidaan maksavan 400 000

euroa.

Satsaukset vesihuoltoon ovat kunnanjohtajan mukaan satsauksia tulevaisuuteen.

­·Kun vesihuolto saadaan kuntoon, uudisrakentamista voidaan lisätä

Kauriansalmen ympäristössä.

­·Kauriansalmi ja kirkonkylä voidaan vähitellen rakentaa kiinni toisiinsa,

mutta tämä on vähän pidemmän ajan hanke, Kitkiöjoki sanoo.

Myyntiin puuta

ja asuntoja

Suomenniemen kunnan vuosikate on ensi vuonna reilut 181 000 euroa

negatiivinen. Vuosikate on negatiivinen vuoteen 2007 saakka, mutta

negatiivisuus pienenee vuosi vuodelta.

Kunta myy puuta vuotuista kasvua enemmän, sillä hakkuukypsää metsää löytyy.

Asunto-osakkeita on myyty yksitellen, ja myynti jatkuu ensi vuonna.

Metsämaata ja rantatontteja ei ole Kitkiöjoen mukaan tarvinnut Hannosen

testamenttivarojen ansiosta vielä myydä. Myynti noussee lähivuosina esille.

Menojen ja tulojen tasapainoon ei kunnanjohtajan mukaan ole

mahdollisuuksia. Talous on kuitenkin tasapainotettava seuraavalla

suunnitelmakaudella.

­·Kunta ei voi jatkaa negatiivisella vuosikatteella kovin pitkään.

Verotuloja

korotuksilla

Suomenniemen tuloveroprosentti nousee ensi vuonna 18,50:een nykyisestä

18:sta. Myös kiinteistöverot nousevat hieman. Korotukset vastaavat yhden

kunnallisveron prosenttiyksikön tuottoa.

Veronkorotukset ovat Kitkiöjoen mukaan väistämättömiä, mutta pienessä

kunnassa korotuksilla ei saada kovin paljon rahaa kasaan.

Menojen karsiminenkaan ei ole kunnanjohtajan mukaan kovin yksinkertaista.

Palvelut on räätälöity käyttäjille, ja kunta pyörii minimihenkilöstöllä.

Kunnanhallitus käsitteli maanantaina ensi vuoden budjettiesitystä.

Kirjoittaja:
Ilpo Leskinen