Categories
Artikkelit

Veneilijät ovat tyytyväisiä virkistysaluesäätiön satamiin

Kahden euron polttopuumaksu sai kannatusta käyttäjätutkimuksessa.

LEENA SALLINEN

Veneilijät ovat varsin tyytyväisiä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön

satamapalveluihin Saimaalla, osoittaa viime kesän kyselytutkimus. Siinä

kysyttiin käyttäjien mielipiteitä Ruuhonsaarten, Hietasaaren, Ilkonsaarten,

Satamosaaren, Rastinniemen ja Päihänniemen retkisatamista.

73 veneilijän vastauksissa parhaimmiksi kohteiksi nousivat Ruuhonsaaret ja

Satamosaari. Niissä erityisesti sijainti ja luonnonympäristö miellyttivät

veneilijöitä. Saarten laituri- ja ankkuripaikat, saunat, nuotiokatokset,

jätehuolto ja käymälät arvostettiin erittäin tärkeiksi palveluiksi.

Hyvää palautetta vastaajat antoivat myös muista säätiön Suur-Saimaan

kohteista, vaikka niissä ei ole niin täyden palvelun satamia kuin Ruhassa

ja Satamossa. Huonoimmat arvosanat jäivät 1­5-asteikolla kolmeen.

Parantamisen varaa silti löytyi kun sitä vasiten kysyttiin.

Kehittämiskohteiden listalle tuli muun muassa lisää satamapaikkoja ja

poijuja, tukevia laitureita myös laivoille, katettuja ruokailupaikkoja,

sekä ohjeita myös englanniksi. Jopa kahvilapalveluja toivottiin vilkkaimman

sesongin ajaksi.

Puumaksu puhelimella

Polttopuuhuolto on säätiön kohteiden ikuinen keskustelunaihe. Nytkin

toivottiin kuivempia polttopuita, valmiita pilkkeitä ja ketjukiinnitystä

kirveisiin varkauksien estämiseksi.

Tutkimuksessa kysyttiin mielipidettä myös käyttäjämaksusta, jota säätiö

suunnittelee perittäväksi nimenomaan polttopuiden käytöstä saunassa ja

grillinuotiossa.

Noin 80 prosenttia esitti maksua, ja eniten kannatusta sai kahden euron

puumaksu. Yli 70 prosenttia vastaajista hyväksyi ehdotuksen maksun

suorittamisesta matkapuhelimella.

Halukkuutta talkootöihin ilmaisi noin puolet vastaajista. Eniten

talkoohenkeä oli 11­-20 vuotta veneilyä harrastaneiden keskuudessa.

Lisätiedotus vielä tarpeen

Tutkimuksen haastatteluista ja aineiston keruusta vastasivat Lappeenrannan

teknillisen yliopiston opiskelijat Olli Laitinen ja Teppo Valtonen.

Vastaajat täyttivät 44 kysymyksen haastattelulomakkeen.

Siinä kerättiin tietoa myös käyttäjistä. Heistä 44 prosenttia oli kotoisin

Lappeenrannasta ja yli puolelle Lappeenranta oli kotisatama.

85 prosenttia vastaajista oli kuullut säätiön toiminnasta vähintään

muutaman kerran kuluneen vuoden aikana. Parhaiten tietoa oli tullut

toisilta veneilijöiltä, sitten mediasta, esitteistä ja internetistä.

Johtopäätöksissä säätiö arvioi lisätiedottamisen olevan vielä tarpeen.

Tavoitteeksi johtopäätöksissä asetetaan myös sitoutunut käyttäjäkunta, joka

osaltaan huolehtii kohteiden siisteydestä ja kunnossa pysymisestä.

Saimaan retkisatamien käyttäjätutkimus oli osa säätiön meneillään olevaa

hanketta nimeltä Luonnon virkistyskäytön kehittäminen Etelä-Karjalan

maakunnassa.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on kahdeksan maakunnan kunnan

yhteisorganisaatio, joka hankkii asukkaiden vapaa-ajan viettoon sopivia

maa-alueita ja tuottaa niihin virkistyspalveluita. Säätiön kohteet ovat

jokamieskäytössä eli avoimia kaikille. Niiden huollosta vastaa pääasiassa

Pidä Saaristo Siistinä ry.

Virkistysaluesäätiöllä on internet-sivusto, joka osoitteella

http://yhdistykset.etela-karjala.fi/.

ES-ARKISTO/LEENA SALLINEN

Kuvateksti

Vilkasta Satamossa. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön omistaman

Satamosaaren laguuni on Imatran suunnan veneilijöiden suosima lähietappi

Saimaalla.

Kirjoittaja:
Leena Sallinen