Categories
Artikkelit

Kolmen prosentin leikkaus jatkuu Imatran tehtailla

Stora Enson ensi vuoden henkilöstösuunnitelma karsii kymmeniä työntekijöitä.

MATTI VEIJALAINEN

Stora Enso jatkaa kumulatiivista kiinteiden kulujen kolmen prosentin leikkausohjelmaa Imatran tehtaillaan ensi vuonna.

Uuteen vuositason henkilöstösuunnitelmaan säästöohjelma heijastuu laskennallisesti noin 75 työntekijän vähennyksenä.

Henkilöstöpäällikkö Jouko Lehtolan mukaan lukuun ei sisälly dramatiikkaa. Loppusumma koostuu hänen mukaansa kahdesta asiasta.

Väen karsinta painottuu paljolti kunnossapitoon. Painotuksen taustalla on tehdaspalvelutoimintojen keskittäminen keväällä aloittavaan uuteen tytäryhtiöön. Toinen ensi vuoden vähennyslaskua kasvattava tekijä on Lehtolan mukaan se, että tämän vuoden lopussa henkilöstömäärä on suurempi, kuin sen oli tämänvuotisen suunnitelman mukaan määrä olla. Siten osa tämän vuoden vähennyksistä menee Lehtolan mukaan suorana siirtymänä ensi vuoden suunnitelmaan.

Keväällä täyteen määräänsä saatava tämän vuoden 50 hengen supistus on Lehtolan ja paperiliittolaisen henkilöstön pääluottamusmiehen Ilkka Nokelaisen mukaan saatu sinänsä sovittua. Viimeisiä hienosäätöjä Nokelaisen mukaan kuitenkin vielä tarvitaan.

Paperi edellyttää

pehmeitä keinoja

Tälle vuodelle kirjattujen vähennysten toteuttaminen ylitti paperiliittolaisen henkilöstön kipukynnyksen viime keväänä. Väki lakkoili ja neuvotteluihin jouduttiin hakemaan liitot välimiehiksi. Ilkka Nokelaisen mukaan työntekijäpuolen lähtökohta ensi vuoden neuvotteluihin on, että pehmeitä keinoja pitää edelleen riittää irtisanomisiin joutumatta.

Jouko Lehtola uskoo, että vähennys hoituu luonnollisella poistumalla. Väen ikääntyessä eläkkeelle lähtijöitä löytynee Lehtolan mukaan helposti tarvittava määrä.

Lehtola korostaa, että liikenne on koko ajan ollut kaksisuuntaista.

­·Vaikka työntekijöiden määrää on vähennetty, olemme tänäkin vuonna samanaikaisesti palkanneet Imatralle ainakin 50 uutta ihmistä, Lehtola laskee.

Lehtolan mukaan nyt toteutuksessa oleva kolmen prosentin kulujen säästöohjelma koskee vuosia 2004-2005

Tuloksen teossa sen noudattaminen näyttää olevan ensi vuonnakin tarpeen.

­·Hintaa ei tuotteille ole oikein saatu. Taalan lasku on syönyt moneen kertaan sen hyödyn, mitä täällä on muuten saatu aikaan.

Ilkka Nokelaisen mukaan työntekijöiden suunnitelmanmukainen nettovähennys on 60, kun 15 vakanssia siirtyy kuorimolta metsäosaston puolelle. Tämä lievennys suunnitelmien bruttolukuun ei pääluottamusmiestä kuitenkaan jaksa juuri lohduttaa.

Nokelainen kertoo lukeneensa suunnitelmista, että toimihenkilömäärä voisi Imatralla nousta samalla, kun tuotantoportaan työntekijöiden määrän lasku jatkuu.

­·Se tarkoittaa, että entistä vähemmistä työntekijöistä otetaan tuotannossa taas entistä enemmän irti, kun omistajille on saatava viimeisen viivan alle lisää tulosta.

Nokelaisen mielestä tuotannollisten hätätöiden teettäminen on jo ennestään viestinyt siitä, että väkeä ei ole talossa tarpeeksi.

Kaukopään tehtailla on noin 1 200 vakinaista paperiliittolaista työntekijää. Tainionkosken tehtailla heitä on 300.

ES-ARKISTO/MATTI VEIJALAINEN

Kuvateksti

Väki vähenee. Stora Enson Imatran tehtailta vähenee laskennallisesti noin 75 työntekijää.

Kirjoittaja:
Matti Veijalainen