Categories
Artikkelit

Loppuvuoden hintojen nousut vilkastuttivat puukauppaa

Kaakkois-Suomen metsänhoito on maan parhaasta päästä.

PERTTI VAHERKYLÄ

Lähes 45 prosenttia koko vuoden puumäärästä, noin 2,6 miljoonasta kuutiosta, myytiin loka-joulukuun aikana Kaakkois-Suomen metsänomistajien liiton alueella vuonna 2004. Hiljainen alkuvuoden puukauppa kääntyi kasvuun puun hinnan noustessa 1­2 euroa kuutiolta. Eniten nousi kuusitukin hinta ja vähiten koivukuitu.

Alkusyksystä tapahtunut kuusikuidun minimilatvaläpimitan pudottaminen seitsemään senttiin vilkastutti osaltaan myös puukauppaa.

­·Puun myyntimäärä jää 200 000 kuutiota alle kestävien hakkuumahdollisuuksien, totesi puukauppavuodesta Kaakkois-Suomen metsänomistajien liiton toiminnanjohtaja Pekka Vainikka. Hän piti myyntimäärää keskinkertaisena. Puukaupan ennätysvuosista 2000 ja 2002 jäätiin jälkeen selvästi. Noina vuosina määrät nousivat 3 miljoonaan kuutioon.

Kantoraha- ja hankintatyötuloja kertyy kuluvan vuoden myynneistä noin 80 miljoonaa euroa. Se on viitisen miljoonaa euroa vuotta 2003 suurempi, johtuen hivenen suuremmasta puunmyyntimäärästä.

Kuitupuu ratkaisee

ensi vuoden kaupan

­·Tämä puukauppavuosi päättyi metsänomistajien kannalta toiveita herättävästi, arvioi Vainikka. Metsäteollisuuden tuotannon ennustetaan jatkuvan ensi vuonna korkealla tasolla, mikä laskelmien mukaan merkitsee puun ostotavoitteen nousua yksityismetsistä peräti 48 miljoonaan kuutioon. Hän pitää määrää todella suurena, kun sitä verrataan esimerkiksi vuosien 2003-­2004 noin 40­-42 miljoonaan kuution vuosimyyntiin.

Kuitupuun hinnankehitys ratkaise ensi vuoden puumarkkinoiden toimivuuden. Metsänomistajat odottavat sille selvää hinnannousua. Tukkien osalta tilanne ei ole niin valoisa kuin kuitupuulla, sillä sahauksen kannattavuus on ollut usean vuoden ajan heikkoa erityisesti männyllä.

Parhaiten

hoidetut metsät

Metsäntutkimuslaitoksen selvityksen mukaan Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen ja Etelä-Savon yksityismetsät ovat maan parhaiden hoidettuja.

Näillä kolmella alueella hoitotasoltaan hyviksi luokiteltuja metsiä on yli 50 prosenttia metsäpinta-alasta. Muualla Suomessa hyvien metsien osuus jää alle puoleen.

Metsänhoidon hyvää tilaa Kaakkois-Suomessa kuvaa myös se, että kasvukyvyltään vajaatuottoisiksi luokiteltuja metsiä on täällä vähiten koko maassa.

­·Näyttää vahvasti siltä, että Kaakkois-Suomi on myös jatkossa maan parhaiden hoidettujen metsien seutua, uskoo Vainikka. Siihen viittaa Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella 7 200 hehtaarilla tehty nuorten metsien hoito. Ensiharvennusmäärissäkin päästiin tänä vuonna lähelle 12 500 hehtaarin tavoitetta.

Kirjoittaja:
Pertti Vaherkylä