Categories
Artikkelit

Lappeenrannan neljän miljoonan euron salilla on monta työnimeä

Nyt salia markkinoidaan monitoimisalina, mutta joidenkin mielestä se on konserttisali. Mahdollisesti rakennettavan salin monikäyttöisyys on tärkeää vuokratulojen kannalta.

HEIKKI SOPANEN

LAPPEENRANTA. Entisen linja-autoaseman alueelle Lappeenrantaan kaavailtua 400 hengen salia kutsutaan monitoimisaliksi. Kun Lappeenrannan kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät piakkoin, rakennetaanko sali, sen käyttötarkoitus on tärkeä asia.

Salin rakentaminen maksaa kaupungille noin neljä miljoonaa euroa. Käyttökustannuksia voidaan kattaa salivuokrilla sitä enemmän, mitä helpompi salia on markkinoida erilaisiin tapahtumiin.

Salin suunnitelmat on piirtänyt Arkkitehtuuritoimisto Sopanen-Svärd Oy Okan ja NCC:n työyhteenliittymän toimeksiannosta. Salisuunnitelmien ääressä istuneet kaupungin virkamiehet ja poliitikot ovat kertoneet, että jos sali rakennetaan, tarkoitus on kattaa mahdollisimman suuri osa käyttökustannuksista salin vuokratuloilla.

SIKSI SALIN pitää olla monitoimisali. Kaupunginjohtaja Seppo Miettinenkin painottaa, että kyseessä on monitoimisali, joka soveltuu akustiikaltaan hyvin musiikkisaliksi.

­·Mutta siitä saadaan myös toimiva kokous- ja konferenssitila.

Okan kotisivuilla sanotaan, että linja-autoaseman alueelle on suunniteltu konserttisali, ja että kaupungin osuus konserttisalin rahoittajana on hankkeen kannalta keskeistä.

Okan aluejohtaja Kari Metsäkallio kertoo, että kyse on vain alkuperäisestä työnimestä.

­·Suunnitelmat ovat muuttuneet matkalla oleellisesti, ja salista on tullut monitoimisali, joka on sen oikeampi nimi. Olen kuullut, että kaupungin kulttuuriväellä on ollut erilaisia toiveita salin suhteen, mutta ymmärtääkseni asia on siellä saatu balanssiin.

KAUPUNGISSA toimivat, kulttuuri- ja toimintatapahtumia järjestävät yhteisöt eivät ole tyytyväisiä monitoimisalin tilaratkaisuihin.

Ne pitävät näyttämöä liian pienenä omiin tarpeisiinsa, ja kiinteä, nouseva katsomo ei mahdollista esimerkiksi tanssitapahtumien järjestämistä. Yhteisöjen mielestä sali soveltuu pääasiassa konsertti- ja kokoussaliksi.

Kaupunginorkesteria saliratkaisu varmasti tyydyttää. Intendentti Tuulikki Närhinsalo on vuosia puhunut 400­-500 hengen musiikkisalin tarpeellisuudesta. Nyt sellainen mahdollisesti rakennetaan.

Saliasian yhteydessä on puhuttu myös varsinaisen kulttuuritalon rakentamisesta kaupunkiin, mutta siihen kaupungin rahat eivät tunnu riittävän. Neljän miljoonan euron saliin ne ehkä riittävät, jos kaupunginhallitus ja -valtuusto niin päättävät.

Salin käyttökustannuksia kaupunginjohtaja Miettinen ei vielä kerro. Hän sanoo, että niitä sekä mahdollisia käyttäjämääriä lasketaan vielä.

ETELÄ-SAIMAAN saamien tietojen mukaan salin pääoma- ja käyttökustannukset olisivat 280 000 euroa vuodessa, jos sali kuoletetaan noin 20 vuodessa.

Salin vuokratulot ovat arvailujen varassa, mutta jos Lappeenranta-salin vuokratulot ovat vuodessa alle 90 000 euroa, niin pienemmän salin vuokratulot tuskin nousevat ainakaan suuremmiksi.

Salin rahoitus- ja hallinnointimallista riippuu, kenen maksettavaksi pääoma- ja käyttökustannukset tulevat. Mahdollisuuksina on väläytetty kiinteistöyhtiötä tai kaupungin suoraa rahoitusta.

JOS rahoitus hoidetaan suoraan kulttuuritoimen budjetin kautta, sali nielaisee melkoisen siivun toimialan rahoista. Ellei sitten käytetä samaa mallia kuin jäähallin peruskorjauksessa.

Siinähän noin neljän miljoonan euron investointi toteutetaan vapaa-aikatoimen hankkeena, mutta niin, että rahat varataan kaupungin talonrakennuksen investointiohjelmaan vapaa-aikatoimen kohdalle.

TOISIN sanoen kaupunki on ottanut velkaa hankkeen rahoittamiseksi eikä velka rasita vapaa-aikatoimen budjettia.

Kirjoittaja:
Heikki Sopanen