Hannu Tsuparista Imatran apulaiskaupunginjohtaja

Johtonelikon työt menivät uusjakoon. Tilipussissa muutokset eivät näy. Johtosäännöt saatetaan nyt kohdalleen.

IRMELI OJALAINEN

IMATRA. Imatralaiset saavat apulaiskaupunginjohtajan. Uudelle vakanssille

tulee hallintojohtaja Hannu Tsupari.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pentti Komin mukaan nimitykseen ei liity minkäänlaista optiota. Toisin sanoen aikanaan keskusteluun nouseva kaupunginjohtajakysymys on aivan erillinen asia.

Kaupunkikonsernin päällikköjen määrä ei nykyisestä kasva, mutta kaupunginjohtaja Tauno Moilasen alaisuudessa olevien johtajien työnkuvat

muuttuvat.

Resurssijohtaja Jaana Utista tulee kehitysjohtaja ja kaupunginlakimies Onni Hietalahdesta hallintojohtaja. Talousjohtajana jatkava Aulis Multisilta saa vastuulleen henkilöstöhallinnon.

Komi kehuu johtonelikkoa, joka näytti osaamisensa kaupunginjohtajan sairausloman aikana. Nyt johtajuutta halutaan vahvistaa kaikilla tasoilla.

LISÄÄ PALKKAA tehtäväkuvien muutokset eivät niiden kohteille tuo.

– Ei lisää rahaa, mutta kohtelua parannetaan, Pentti Komi myhäilee ja vakuuttaa, että jatkossa kaikki halutaan tehdä entistä fiksummin.

Muutoksilla haetaan tehokkuutta ja laatua tekemiseen.

– Apulaiskaupunginjohtaja vapautetaan kaupungintalon hallintorutiineista ja

hän voi keskittyä edunvalvontaan liittyvien tehtävien valmisteluun ja kansainvälisiin asioihin EU-hankkeet mukaan lukien.

– Selkeät tehtävärajat ja reilu peli, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Anu Urpalainen näkee. Hänen mukaansa uudessa säännöstössä korostuvat kaupunginhallituksen ja -valtuuston roolit kaiken tekemisen ohjauksessa ja valvonnassa.

Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan Heikki Tannisen mielestä Imatralla ei ole tarvetta lähteä kehittelemään länsirannikon suurten tapaan

pormestarimallia.

ENSI MAANANTAINA kokoontuva kaupunginhallitus ja 13. kesäkuuta istuva kaupunginvaltuusto saavat käsittelyynsä paljon porua herättäneet esikunnan

johto- ja hallintosäännöt. Resurssijohtamisen vallattomuudesta rutistiin kaupunginvaltuustossakin. Säännöissä valta ja vastuut kerrotaan selkeästi.

– Esikunnan johtajisto on tähänkin asti ollut opastamassa hallintokuntia ja vetämässä prosesseja. Johtajisto ei ole tehnyt päätöksiä, vaan ne ovat ennenkin olleet hallintokuntien tai tarvittaessa kaupunginhallituksen ja

-valtuuston asioita. Mitään virheitä, rikkeitä tai laittomuuksia ei ole tähänkään asti tehty, Komi sanoo.

KAUPUNGINHALLITUKSEN varapuheenjohtaja Anu Urpalaisen mukaan kaupunginhallitus ottaa jatkossa valvovamman otteen ja seuraa valmistelua

aiempaa tarkemmin.

– Kaupunginhallitus on asioiden eteenpäin potkija. Yhteistyötä tehdään ja sitä odotetaan myös sekä kaupungin että hallintokuntien johtoryhmiltä.

– Se mihin Imatraa viedään, on aiempaa selkeämmin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsissä, Urpalainen näkee.

Kuvateksti

Apulaiskaupunginjohtajan virka palautuu Imatralle. Hannu Tsupari pääsee paperityöstä huolehtimaan edunvalvonnasta ja kansainvälisistä hankkeista.

MIKA STRANDÉN

Kirjoittaja:
Irmeli Ojalainen